Chybová hláška Objekt je chybný nebo již není nastaven.

        Od některých uživatelů Windows XP a Windows 2000 využívajících služeb
Windows update byly nahlášeny případy, kdy se od jistého okamžiku začala
objevovat chybová hlášení "Objekt je chybný, nebo již není nastaven"
(v angličtině "Object is invalid or no longer set") a tabulka agendy
zobrazovala ve všech polích pouze hodnotu #Název?. K chybě dochází při delší
nečinnosti, při přepínání mezi knihami nebo při úpravě, vytváření a mazání záznamů.

        Bylo zjištěno, že většina těchto uživatelů aplikovala prostřednictvím
služby Windows update hotfix KB282010. Na českém Windows update se nabízí
následující položka:

Q282010: Doporučená aktualizace databázového stroje Microsoft Jet 4.0 s
aktualizací Service Pack 7 (SP7) v systému Windows 2000. Velikost ke stažení:
225 kB, < 1 minuta. Aktualizace Service Pack 7 (SP7) databázového stroje
Microsoft Jet 4.0 obsahuje nejnovější aktualizaci databázového stroje Jet 4.0 v
systému Windows 2000. Popis naleznete v článku Q282010 znalostní báze Microsoft
Knowledge Base. Uživatelé systému Windows 2000 s aktualizací SP3 či SP4 získají
stažením a instalací této aktualizace nejnovější aktualizaci databázového stroje
Jet 4.0. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

, na anglickém tato:

Q282010: Recommended Update for Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7) -
Windows 2000. Download size: 225 KB, < 1 minute. Microsoft Jet 4.0 Service Pack
7 (SP7) provides the latest updates to the Jet 4.0 database engine with Windows
2000, and is discussed in Microsoft Knowledge Base Article Q282010. Users of
Windows 2000 with SP3 or SP4 should download now to get the most current updates
for Jet 4.0. After you install this item, you may have to restart your computer.


        V případě, že používáte službu Windows update, NEINSTALUJTE tento
update. Pokud jste jej již nainstalovali a chování aplikace je podobné výše
popsanému, postupujte podle následujícího návodu (dvě možnosti):

1)
  a) Odinstalujte update KB282010 pomocí "Přidat nebo odebrat programy". Název
  položky by měl být "Balíček aktualizace systému Windows KB282010"


  b) Pomocí editoru registru (regedit.exe) změňte hodnotu klíče

  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\engines\SandboxMode

  z hodnoty 3 na hodnotu 2, což je výchozí nastavení, které se při odinstalaci
  hotfixu nenastaví. Vynecháte-li tento krok, nespustíte Vario a bude se
  zobrazovat chybové hlášení "Zadaný výraz obsahuje název funkce, který nemůže
  program adresář najít."

  Další informace o klíčí
  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\engines\SandboxMode
  naleznete na stránce:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;294698

2)
  Pomocí Windows update nainstalujte hotfix KB829558 (Aktualizace databázového
  stroje Jet 4.0 s aktualizací Service Pack 8)

  Další informace o aktualizaci najdete na http://support.microsoft.com/?kbid=829558

  Aktualizace lze stáhnout přímo z adresy http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?productID=&freetext=829558&DisplayLang=en