Tisk TF ELDP - roční

Prosím o informaci, zdali plánujete úpravu tiskového formuláře: ELDP roční (Evidenční listy důchodového pojištění - roční). Jde mi o to, že tento formulář není ve Variu aktuální. Aspoň na úřadech to tvrdí a nechtějí ho takto příjmout.

Jedná se o číslo úplně vpravo dole na tiskovém výstupu. Nyní je tam údaj: I/2004 ČSSZ 89 382 2. Ale na úřadech vyžadují, aby tam bylo: II/2007 ČSSZ 89 382 2.

 

Řešení:
Tyto formuláře ELDP se mají tisknout do originálního formuláře ČSSZ. Vario nabízí k tisku formulář, který lze použít jako kopii (v Možnostech tisku zvolíte Stejnopis). Čísla formulářů nejsou rozhodující pro jejich přijetí na SSZ, přesto bude TF upraven v tom smyslu, že by tam mělo být nejnovější číslo vzoru, tj. II/2008.