Funkce KursMeny(Mena, Datum)

Často vzniká potřeba vytvořit doklad rovnou s aktuálním kursem.

Jedno řešení bylo: vytvořit novou knihu, a jako výchozí měnu zadat tu měnu, systém pak při vytvoření záznamu do knihy doplnil k měně i její kurs k datu dokladu (=obvykle dnešní kurs)

 

Další možností je nechat záznam ve stejné knize, ale vytvořit ho podle jiné šablony, kde je využita funkce na doplnění kursu k měně.

 

Využití:

Připravte si šablonu na vytváření zahraničních faktur, zadejte tam hodnotu pro pole Mena, případně Mnozstvi_meny

a jako hodnotu pro pole Kurs zadáte: =KursMeny("EUR",Date())

= kurs k dnešnímu datumu (obvykle se i datum zadá vzorcem =Date() , také nezapoměňte, že parametry se v šabloně Varia zadávají s oddělovačem "čárka")

 

Širší použití:

Tuto funkci mohou vývojáři použít i při vytváření tiskových výstupů, namísto složitých dotazů.