Uživatelé a oprávnění

 

Přístupová práva uživatelů

Jednotlivé moduly budou využívány pouze určitými uživateli.

Ve Variu je možné definovat přístupové právo na úrovni :

1. systému:

  • Změna nastavení Varia
  • Přidávání a odebírání firem

 2. agendy :

  • Změna nastavení agendy
  • Přidávání a odebírání knih
  • Speciálních funkcí agendy (např. zaúčtování dokladů či provedení roční uzávěrky v účetnictví, vystavení upomínek ve vydaných dokladech)

3. ke konkrétní knize pro:

  • Čtení záznamů
  • Vytvoření záznamu
  • Upravení záznamu
  • Odstranění záznamu
  • Změnu nastavení knihy (nastavení výchozího tiskového výstupu, předkontací apod.)

Dále pak je možné nastavit přístupové právo ke každému tiskovému výstupu, filtru apod. Definují se stejným způsobem.

Každá instalace aplikace obsahuje předdefinované právo pro vše nevyjmenované: Výchozí.

Přístupová práva pro jednotlivé uživatele nastavte podle hierarchie: SystémAgendaKniha.

Vždy musí být v seznamu uživatel, který má právo měnit nastavení!

Neodstraňujte člena Výchozí! Můžete těmto samozřejmě omezit práva čtení a úprav a změny nastavení do jednotlivých knih:

1. vyberete příkaz Nástroje | Možnosti 

2. upravte stávající nastavení v jednotlivých nastaveních agend či knih (přes Moduly | Možnosti | Agendy...) nebo vytvoříte nové uživatele na kartě Uživatelé 

3. uzavřete dialogové okno

 

Odstranění uživatele

Nejdříve odstraníte oprávnění uživatele a pak teprve uživatele samotného.