Hromadný výpočet mezd

 

Hromadný výpočet mezd pro všechny měsíční složky lze spustit volbou menu Mzdy|Výpočet mezd|Výpočet všech mezd. Další volbou je Mzdy|Výpočet mezd|Výběr a kontroly. Tato volba otevře dialog Výpočet mezd. Na kartě Výpočet se zobrazí seznam všech vytvořených mezd. Je možné vybrat libovolné nebo všechny pracovní poměry a po klepnutí na tlačítko Výpočet mezd, se provede výpočet vybraných mezd.

 

Pořadí výpočtu mezd

Při výpočtu mezd - hromadném nebo vybraných poměrů, se přednostně provede výpočet souběžných pracovních poměrů a poté poměrů k nim hlavních. Tím je automaticky zajištěno, že se nejdříve spočítá základ daně souběžného poměr, který se připočte ke zdanění při výpočtu hlavního poměru.

 

Zatržením pole Upravené, ale nespočítané je možné zobrazit mzdy pracovních poměrů, které byly upraveny v dialogu Mzda nebo v některém dialogu pro hromadné zadávání, ale po úpravě nebyl spuštěn výpočet. Tyto mzdy lze označit a provést výpočet těchto upravených mezd.

 

Na kartě Kontroly jsou zaškrtávací pole pro výběr kontrol, které se mají provést.

 1. Jsou nastaveny parametry aktuálního období?
  V rámci této kontroly se zjišťuje, zda jsou v rámci uzávěrky spočítány průměry pro aktuální období, zda jsou nastaveny daňové sazby, sazby odpočtů, sazby DNP apod. Chybějící nastavení lze doplnit v dialogu Nastavení.
 2. Nabízejí se k vytvoření mezd všechny neukončené pracovní poměry?
  Tato kontrola zjišťuje, zda jsou pro všechny neukončené pracovní poměry správně vytvořeny mzdové složky v agendě Personalistika. Pokud jsou složky připraveny správně, nabízejí se tyto pracovní poměry ke zpracování v Průvodci vytvořením mezd. Pokud kontrola zobrazí takové poměry, je nutné pro ně v agendě Personalistika v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení připravit mzdové složky.
 3. Jsou pro všechny nabízené pracovní poměry vytvořené mzdy?
  V Průvodci vytvořením mezd se nabízejí pracovní poměry, které mají v Personalistice připravené mzdové složky. Pro všechny tyto nabízené pracovní poměry vytvořte mzdy v průvodci vytvořením mezd.
 4. Jsou všechny vytvořené nebo upravené mzdy spočítané?
  Po vytvoření mzdy a přidání nebo úpravě mzdové složky v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky nebo v dialogu pro hromadné zadávání mezd by měl proběhnout výpočet mzdy. Pokud tato kontrola zobrazí nějaké pracovní poměr, proveďte jejich výpočet na kartě Výpočet nebo v dialogu Mzda.
 5. Byla provedena změna nastavení pracovního poměru po výpočtu mzdy?
  Pokud by změněn některý z parametrů pracovního poměru po posledním výpočtu mzdy, kontrola tento pracovní poměr zobrazí. Proveďte výpočet mezd pro tyto poměry.
 6. Byla provedena změna nastavení mzdových složek po posledním výpočtu mezd?
  Tato kontrola zobrazí pracovní poměry, u kterých došlo ke změně nastavení některé mzdové složky po výpočtu mzdy. Proveďte výpočet mezd pro tyto poměry.

Po klepnutí na tlačítko Provést kontroly se provedou vybrané kontroly a zobrazí se protokol o jejich výsledcích.