Saldokonta

 

V podvojném účetnictví Altus Vario probíhá zápis účetních položek na dvě konta: Má dáti, Dal. Kontrolu stavu jednotlivých kont můžete provádět prostřednictvím tiskového formuláře Obratová a zůstatková předvaha (můžete zjistit, jaké máte zisky či ztráty).

Saldokontní účty je potřeba vyrovnávat (párovat doklady s jejich úhradami). Systém páruje doklady s jejich úhradami automaticky - přes položku párovací znak. Přímou kontrolu o vyrovnanosti saldokontních kont můžete získat v dialogu Saldokonta.

 

Dialog zobrazíte výběrem příkazu Účetnictví | Saldokonta

Ze seznamu Saldokonto vyberete konto, pro které chcete vypsat zápisy (v seznamu se zobrazují všechna konta označená v Rozvrhu jako saldokontní).

 

 • V poli Firma můžete určit firmu, ke které se má saldo zjišťovat.
 • V poli Období můžete ještě určit období, ke kterému se má saldo zjišťovat (vhodné pro zpětné zjišťování salda).
 • V poli Zobrazit můžete omezit zobrazení na:
  • Vyrovnané zápisy
  • Nevyrovnané zápisy
  • Nevyrovnané do určitého rozdílu nebo Všechny.

V Podformuláři dokladů se následně zobrazí přehled párovacích znaků použitých u vybraného konta. U každého párovacího znaku je možné rozbalit přehled dokladů, případně i zápisů (podle jednotlivé úrovně) na účet a párovací znak - klepnutím na tlačítko + (nebo - pro opětovné "sbalení" přehledu), párovací znak je také možné prohlédnout poklepáním - zobrazí se dialog s přehledným zobrazením dokladů a položek.

 

Pro vybrané konto se provede výpočet:

sečtou se částky za párovací znak (např. fakturu) účtované na jednu stranu vybraného konta a účtované na druhou stranu vybraného konta a tyto součty se porovnají.

 • Záznamy v Podformuláři jsou určeny pouze pro čtení.
 • Záznamy v Podformuláři můžete vytisknout klepnutím na tlačítko Tisk (pokud je s dokladem spárováno více úhrad můžete je tímto způsobem také zobrazit)

Vybraný doklad (ne tedy párovací znak, ale až další úroveň) můžete zobrazit:

 

 • Klepnutím na tlačítko Doklad... - zobrazíte dialog Účetní deník , kde můžete na kartě Saldo dokladu saldo vyrovnat
 • Klepnutím na tlačítko Hledat můžete zobrazit libovolné zápisy z deníku. Okno pro hledání záznamů ke spárování obsahuje i seznam pro vyplnění výrazů. Je možno zadávat databázové výrazy včetně "Is null", což umožní vyhledat například zápisy, kde není zadán párovací znak.
 • Výběrem příkazu Zobrazit účetní doklad z místní nabídky pro Podformulář - zobrazíte dialog Účetní deník na kartě Obecné pro kontrolu či úpravu údajů.
 • Výběrem příkazu Zobrazit doklad můžete zobrazit prvotní doklad (dialog Doklad)

Pro nevyrovnané doklady můžete saldo vyrovnat ručně (předtím je však lepší zaúčtovat všechny doklady - úhrady se spárují a nevyrovnaných dokladů zůstane méně). Důležité je, aby u dvou párovaných zápisů bylo uvedené stejné konto a stejný párovací znak - a každý pro jinou stranu účtu. Podívejte se na příklad - párovací znak.

 

a. Přiřadíte párovací znak prostřednictvím dialogu Deník a použitím funkce Najít saldo

nebo

b. Pro zaúčtovaný doklad úhrady vyplníte párovací znak - dialog Deník, karta Rozúčtování.

 

Možnost seřazení

Záznamy v Podformuláři můžete seřadit podle libovolného pole (sloupce):

 • výběrem příkazu Seřadit vzestupně (resp. Seřadit sestupně) z místní nabídky pro požadované pole
 • klepnutím na tlačítko OK nebo Storno dialog uzavřete

Dialogové okno Saldokonta umožňuje vyrovnat rozdíly 0,01 Kč

 

TIP:

Hromadné vyrovnání drobných rozdílů můžete provést tak, že ze seznamu Zobrazit vyberete hodnotu Rozdíl do... Zadáte částku např. 1 Kč. Zobrazí se zápisy s dle párovacího znaku, u kterých je rozdíl menší než zadaná částka. Klepnutím na tlačítko Dorovnat... se zobrazí dotaz, zda si přejete vystavit interní doklad k vybranému párovacímu znaku, nebo ke všem zobrazeným záznamům.

 

Související téma