Daňový doklad o přijetí platby

 

Pokud firma zaplatila zálohovou platbu, můžete jí vystavit daňový doklad o přijetí platby.

Tento doklad vstoupí do účetnictví (nabízí se pro účtování).
Měl by mít speciální analytický účet (konto dokladu - proto doporučujeme evidovat tyto doklady ve zvláštní knize s přednastaveným kontem knihy).

Vystavení dokladu:

funkcí Vydané doklady | Vystavení daňového dokladu o přijetí platby

nabídnou se zaplacené zálohové faktury - po výběru se ke každé platbě zálohové faktury vystaví daňový doklad s rozpisem částky na DPH a na kartě Součet s přiřazenou zálohou.

Pokud operaci provedete manuálně tlačítkem Nový záznam, musíte si tyto vazby doplnit ručně (rozepsat DPH a spárovat na kartě Součet pole Uhrazená záloha na původní zálohovou fakturu). Přesto Vám ale mohou některé vazby chybět.

Tento doklad již vstoupí do účetnictví.

Pak je nutné, aby se na faktuře uvedl tento odpočet daňové zálohy - viz. Párování dokladů.