Tiskové výstupy agendy Skladové doklady

 

Agenda Skladové doklady má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

Tiskové formuláře

 

Dodací list

Jestliže potřebujete vytisknout skladový doklad pro zákazníka (bez skladových cen), použijte tento tiskový formulář. Pro interní evidenci pohybů můžete raději používat Skladový doklad, který dokladuje i skladové ceny.

Dodací list s materiálem

Jestliže potřebujete vytisknout dodací list pro zákazníka (bez skladových cen), ale se zobrazením materiálu (částí) výrobku zadaného na kartě Materiál u produktu v Katalogu  použijte tento tiskový formulář.

Dodací list s množstvím

Jestliže potřebujete vytisknout skladový doklad pro zákazníka (bez skladových cen), použijte tento tiskový formulář. Pro interní evidenci pohybů můžete raději používat Skladový doklad, který dokladuje i skladové ceny.

Doklad

Obecný tiskový formulář pro tisk dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu jako jsou zobrazeny na obrazovce. Neslouží jako účetní doklad ale pouze pro případ, že potřebujete vytisknout informace jinak dostupné jen v dialogu doklad.

Skladový doklad

Skladový doklad slouží pro tisk příjemek, výdejek a převodek. Používá se jako účetní doklad o změně množství a ceny na skladu.


Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Příjmy za doklad a sklad

Kumuluje příjmy podle čísla dokladu a skladu.

Příjmy za období a sklad

Obraty – příjmy kumulované podle měsíce a skladu. Zobrazuje obrat z pohledu dokladů – na různých skladech.

Seriová čísla

Zobrazuje seznam sériových čísel a dokladů. Pomocí této sestavy lze dohledat doklad podle sérového čísla. 

Skladové doklady

Sestava skladových dokladů.

Skladové doklady a skupiny

Sestava zobrazuje jednotlivé skupiny produktů na dokaldech - lze tak dohledat příjem či výdej konkrétní skupiny (sériového čísla, šarže a trvanlivosti nebo barvy či velikosti).

Skladové doklady po položkách

Zobrazí doklady knihy podle položek, což vám umožní prohledávat a filtrovat doklady podle údajů v položkách (pole z položek dokladů nejsou dostupná v tabulce agendy).

Skladové doklady s katalogem

Sestava zobrazuje skladové doklady po položkách doplněné o informace z katalogu. 

Výdeje za doklad a sklad

Kumuluje výdeje podle čísla dokladu a skladu.

Výdeje za období a sklad

Kumulované výdeje po měsících a skladech.

Výdejky s prodejní cenou

Tato sestava vám dovolí zjistit zisk z prodeje ze skladu. K dispozici je prodejní cena pro všechny výdeje s přímou vazbou na prodejní doklad.