Tiskové výstupy agendy Sklad

 

Agenda Sklad má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

Tiskové formuláře

 

Inventura

Slouží k tisku výsledků inventrury. Správné ceny rozdílů dává až po vyrovnání rozdílů (vystavení dokladů z okna invetura).

Inventura rozdíly

Seznam všech skladových položek s rozdíly pro řešení problémů.

Inventura seznam

Seznam skladových položek bez uvedeného množství pro provedení inventury (vyplnění).

Sklad množstevní skupiny

Zobrazí stav skladu podle množstevních skupin (mimo sériová čísla a trvanlivosti)

Skladová karta

Skladová karta slouží k tisku základních údajů o produktu na konkrétním skladu. Zobrazuje historii pohybů produktu na skladu.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Sklad

Sestava skladu včetně součtu – celkového stavu skladu.

Sklad a seriové čísla

Produkty na skladu se sériovými čísly.
Pozor: řádek produktu se opakuje podle počtu sérových čísel.

Sklad a skupiny

Slouží k vyhledání šarží, trvanlivostí, sériových čísel a dalších skupin na skladě. Pro získání produktů s expirací starší než zadané datum je možné využít filtrování. 

Sklad ke dni

Umožňuje zjistit stav skladu zpětně k zadanému dni. Datum zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR (případně MM/RRRR). Předpokladem správné funkce je existence správně datovaných příjemek a výdejek. Datum těchto dokladů má vliv na výsledky.

Sestava Sklad ke dni byla upravena tak, aby zobrazovala jen ceny FIFO nebo průměrné v závislosti na nastavení skladu. Datový zdroj sestavy obsahuje sloupec Celkem a sloupec SkladFIFO. Ve sloupci SkladFIFO je hodnota True pokud se používá FIFO cena nebo False, pokud se používají ceny průměrné. Sloupec Celkem obsahuje hodnotu sloupce Celkem_FIFO nebo Celkem_prumerna v závislosti na nastavení skladu (resp. sloupci SkladFIFO).

Sklad obraty

Celkový součet obratů na vybraném skladu.

Sklad obraty s katalogem

Stejné jako sklad obraty ovšem navíc doplněno o údaje z katalogu.

Sklad pohyby

Příjmy a výdeje na vybraném skladu. 

Sklad přijmy

Obraty – příjmy na vybraném skladu.

Sklad výdaje

Obraty - výdeje na vybraném skladu.

Stav produktu

Z této sestavy lze zjistit množství produktů ve stavech Objednáno, Dodáno, Přijímá se, Dodat, Fakturovat, Vydává se a Rezervováno. Množství jsou evidována vždy pro aktuální sklad.