Vzájemný zápočet

 

Tento postup nepoužívejte pro cizí měnu

 

V modulu Přijaté doklady můžete provést vzájemné vyrovnání pohledávek nebo vyrovnání faktury a dobropisu.

Pokud s firmou obchodujete oboustranně tzn., že jednou zboží od firmy odeberete - přijmete fakturu a jednou zboží firmě prodáte - vydáte fakturu, můžete doklady uhradit proti sobě: tzn. pokud máte firmě zaplatit stejnou částku jakou ona vám, nebude nikdo nic platit - jste vyrovnáni, v opačném případě (pokud se ty částky liší) bude jedna strana doplácet jen rozdílovou částku.

Pozor! Pokud provádíte vzájemnou úhradu faktur v cizí měně nebo vícezápočet, je lepší provést kompenzaci ručně - a to vystavením interního dokladu - z důvodu správného vyčíslení kursových rozdílů (vzájemná úhrada nepracuje s kursovými rozdíly - uhrazuje skutečné částky).

Jak vyrovnáte závazky oproti pohledávkám?

1. Z tabulky agendy vyberete doklad, který chcete uhradit

2. Z menu Přijaté doklady vyberete příkaz Uhradit | Vyrovnat proti pohledávce

Zobrazí se seznam vydaných dobropisů a neuhrazených přijatých dokladů (resp. přijatých dobropisů a neuhrazených vydaných faktur) od firmy, která figuruje na vybrané faktuře (pokud není firma určena nebo není v adresáři, zobrazí se seznam všech neuhrazených faktur a dobropisů).

3. Ze seznamu vyberete doklad, který chcete uhradit a dialog uzavřete.

Po vybrání dokladu ze seznamu systém zobrazí dotaz na vystavení interního dokladu o uhrazení konkrétní částky do agendy Interní doklady v modulu Účetnictví (interní doklad je potřeba pro zaúčtování této transakce).

4. Dialog uzavřete:

  • Klepnete na tlačítko Ne, pokud ve Variu neúčtujete

     

  • Klepnete na tlačítko Ano, pokud chcete interní doklad vystavit

     

Systém provede následující:

Pokud vedete více knih interních dokladů, nabídne vám systém jejich seznam pro výběr knihy, do které bude interní doklad vystaven, knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK.

Pokud nemáte žádnou knihu interních dokladů založenou, systém vám nabídne její založení a po zadání názvu knihy klepnete na tlačítko Ok.

 

Systém následně vystaví doklad do knihy interních dokladů.

Oba doklady (faktury či faktura a dobropis) budou proti sobě vyrovnány: k hodnotě pole Uhrazeno se přičte částka vyrovnání.

Doklady, které byly tímto způsobem uhrazeny, můžete zobrazit v dialogu Související doklady typ souvislosti Vyrovnání (resp. Dobropisy).