Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady

 

Agenda Přijaté doklady má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Doklad

Obecný tiskový formulář pro vytištění libovolného dokladu (neslouží jako účetní doklad).

Příkaz

Slouží pro tisk příkazu k úhradě na celkovou částku dokladu s vyplněnými údaji pro banku. Používá se pro úhradu dokladu. Tento formulář slouží pro rychlé vytištění příkazu k úhradě pro zvolený doklad nebo vybrané doklady.

POZOR nezaměňujte tiskový formulář Příkaz s agendou Příkazy modulu Banka. Pokud vytisknete tento tiskový formulář, nedojde k vystavení příkazu v agendě Příkazy. Tím pádem nebude v dialogu Související doklady indikováno vystavení příkazu. Tiskový formulář Příkaz je potřeba chápat jako dodatkovou možnost pro tisk příkazů pro uživatele, kteří nemají modul Banka.

Závazky zpětně ke dni

Zobrazuje přehled závazků zpětně k zadanému dni. Formulář je seskupen podle konta dokladu.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Doklady po položkách

Zobrazí doklady knihy podle položek, což vám umožní prohledávat a filtrovat doklady podle údajů v položkách (pole z položek dokladů nejsou dostupná v tabulce agendy).

Doklady podle předkontací

Zobrazí položky dokladů aktuální knihy seskupené podle předkontací se součty za jednotlivé skupiny. Tato sestava vám umožní analyzovat částky podle typu i bez zaúčtování (předpokladem je mít vyplněné předkontace).

Doklady úhrad

Zobrazí seznam přijatých dokladů s doklady úhrad. V této sestavě můžete zjistit, jakým dokladem je hrazena faktura. TIP: Používejte funkci související doklady. 

Fakturace záloh

Zobrazí přehled zálohových faktur s fakturami. Pomocí této sestavy vyhledáte zálohy, ke kterým nebyla vystavena faktura.

Měsíční fakturace

Sestava zobrazí měsíční obraty v aktuální knize faktur.

Penále za neuhrazené faktury

Vypočte teoretické penále k dnešnímu dni za doklady neuhrazené po době splatnosti.

Platební příkazy

Zobrazí seznam přijatých dokladů s doklady úhrad. V této sestavě můžete například zjistit, zda je vystaven platební příkaz k dokladu. 

Přijaté doklady

Přehled přijatých dokladů včetně celkového součtu dokladů v knize. Pomocí filtrů získáte rychle informace o obratu a závazcích.

Závazky zpětně ke dni

Sestava zobrazuje přehled neuhrazených dokladů zpětně k zadanému dni. V sestavě můžete vyfiltrovat určitou firmu (pro uznání stavu závazků) nebo určité konto, nebo knihu - sestava je přes všechny knihy přijatých dokladů.

Zdanitelná plnění

Sestava zdanitelných plnění, kde zjistíte součet plnění podle dokladů v aktuální knize.