Tiskové výstupy agendy Vydané doklady

 

Agenda Vydané doklady má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře 

 

Dobírková poukázka

K dokladu lze také vytisknout dobírkovou poukázku pro zasílání zboží na dobírku. Poukázka se tiskne stejným způsobem jako faktura.

Dodací list

Jestliže potřebujete k dokladu ještě dodací list, například pro potvrzení převzetí zboží, použijte tento tiskový formulář.
Poznámka: Tisk dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu.

Doklad

Obecný tiskový formulář pro tisk dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu jako jsou zobrazeny na obrazovce. Neslouží jako účetní doklad ale pouze pro případ, že potřebujete vytisknout informace jinak dostupné jen v dialogu Doklad.

Faktura

Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Tiskový formulář faktura je upraven tak, aby se zmenšila velikost písma, pokud délka titulku přesahuje celkem 40 znaků.

Faktura anglicky

Slouží pro tisk daňových dokladů faktura, dobropis, zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Popisy polí jsou anglicky i česky. reakpitulace DPH je vždy v Kč.

Faktura německy

Slouží pro tisk daňových dokladů faktura, dobropis, zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Popisy polí jsou německy i česky. reakpitulace DPH je vždy v Kč.

Faktura s dluhy

Stejné jako tiskový formulář faktura. Navíc je v dolní části seznam neuhrazených faktur vystavených pro firmu.

Faktura s příkazem

Stejný tiskový formulář jako Faktura. Navíc se na konci vytiskne vyplněný platební příkaz pro odběratele.

Faktura se splátkovým kalendářem

Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad.

Faktura se zálohami

Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad.

Pohledávky zpětně ke dni

Zobrazuje přehled pohledávek zpětně k zadanému dni.

Seznam pošty

Vytiskne knihu odeslané pošt, tedy seznam odeslané pošty.

Složenka A

K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura. S.kód zadávejte do Údaje 1, Tr. Kód do Údaje 2, zvláštní údaje do komentáře - nebo tato pole nevyplňujte.

Složenka C

K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura.

Složenka C 117

K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura.

Upomínka

K vystavení upomínek použijte funkci vystavení upomínek. Poté se tisknou upomínky automaticky nebo podle filtru „Upomínky vystavené dnes“. Jinak lze tisknout upomínky bez této funkce obdobně jako ostatní tiskové formuláře, ale potom nejsou počítány.

 

Tiskové sestavy

 

Daňové doklady k zálohám

Zobrazuje zálohové faktury a k nim vystavené daňové doklady o přijetí platby.

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Doklady po položkách

Zobrazí doklady knihy podle položek, což vám umožní prohledávat a filtrovat doklady podle údajů v položkách (pole z položek dokladů nejsou dostupná v tabulce agendy).

Doklady podle předkontací

Zobrazí položky dokladů aktuální knihy seskupené podle předkontací se součty za jednotlivé skupiny. Tato sestava vám umožní analyzovat částky podle typu i bez zaúčtování (předpokladem je mít vyplněné předkontace).

Doklady úhrad

Zobrazí seznam vydaných dokladů s doklady úhrad. V této sestavě můžete zjistit, jakým dokladem je hrazena faktura.

Fakturace záloh

Zobrazuje zálohové faktury a související faktury. Tato sestava slouží k vyhledání nefakturovaných záloh.

Měsíční fakturace

Sestava zobrazí měsíční obraty v aktuální knize faktur.

Penále za neuhrazené faktury

Vypočte teoretické penále k dnešnímu dni za doklady neuhrazené po době splatnosti.

Pohledávky zpětně ke dni

Sestava zobrazuje přehled neuhrazených dokladů zpětně k zadanému dni. V sestavě můžete vyfiltrovat určitou firmu (pro uznání stavu pohledávek) nebo určité konto, nebo knihu - sestava je přes všechny knihy vydaných dokladů. 

Upomínky

Seznam upomínek vystavených pomocí funkce „vystavení upomínek“.

Vydané doklady

Sestava vydaných dokladů včetně součtů za doklady. Nejrychlejší způsob jak zjistit obraty a pohledávky.

Zdanitelná plnění

Sestava zdanitelných plnění, kde zjistíte součet plnění podle dokladů v aktuální knize.

Zisk z prodeje ze skladu

Tato sestava vám dovolí zjistit nákupní ceny u položek s přímou vazbou na výdejky.