Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – II. část

vydání: 20240108 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

v souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled zde uvádíme. Tato druhá část obsahuje chybějící hodnoty pro nastavení roku 2024 a navazuje na již publikovaný dokument Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část a navazující Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – III. část. O novinkách, úpravách a nově provedených nastaveních v systému Vario píšeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240108. Aktualizací na toto vydání je modul Mzdy připraven na zpracování mezd od ledna 2024.

Do následujícího vydání Varia připravovaného na konec ledna 2024 jsou plánovány úpravy pro podporu evidence čerpání zaměstnaneckých benefitů, jejichž osvobození je nově limitováno polovinou průměrné mzdy za zdaňovací období. Očekává se také postupné zapracování změn, které se týkají daňové podpory spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče.

Děkujeme vám za vaši dlouhodobou důvěru a těšíme se na vaši spokojenost s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Nová výše minimální mzdy pro rok 2024

Od 1. ledna 2024 se nařízením vlády č. 396/2023 Sb. zvyšuje minimální mzda při 40hodinové stanovené týdenní pracovní době na 18 900 Kč (tj. o 1 600 Kč) a minimální hodinová mzda na 112,50 Kč (tj. o 8,70 Kč). Nastavení této hodnoty je promítnuto do dialogu Nastavení pro rok 2024 na kartě Sociální v polích Minimální mzda/MěsíčníHodinová.

Nová výše paušální částky náhrady za práci na dálku pro rok 2024

Od 1. ledna 2024 se předpisem č. 397/2023 Sb. Vyhláškou o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku stanovuje pro rok 2024 nová výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce, která činí 4,50 Kč za hodinu práce. Novou hodnotu zadejte do sazby odpovídající mzdové složky po zpracování mezd za prosinec 2023.

Na použití sazby odlišné od zákonné výše nově upozorňuje kontrola, o které se více dozvíte v článku Nová kontrola při zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Práce na dálku-paušální částka.

Nová výše normativních nákladů pro rok 2024

Pro začátek roku 2024 není plánována žádná valorizace normativů podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zákonem č. 407/2023 Sb. však vstoupila v platnost změna tohoto zákona rušící paragraf 26a, kterým byly normativní náklady pro rok 2023 navýšeny o 1400 Kč. Nová výše normativních nákladů pro rok 2024 činí 14 197 Kč. Nová výše normativních nákladů bude po aktualizaci použita automaticky při výpočtu srážek ze mzdy od období 1/2024.

Nová výše limitu osvobození od daně na straně zaměstnance u příspěvku na stravování pro rok 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ke změnám plynoucích ze zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, také v oblasti stravování. Zákon o daních z příjmů nově zahrnuje všechny formy poskytování stravování zaměstnancům pod pojem příspěvek na stravování, pro který je stanoven jednotný daňový režim.

Osvobození od daně na straně zaměstnance je omezeno limitem v úhrnu ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Předpisem č. 398/2023 Sb. vstupuje v platnost vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad – a tím je tato výše stravného pro rok 2024 stanovena na 166 Kč. Limit pro osvobození příspěvku na stravování v nepeněžní i ve formě peněžitého příspěvku pak činí 116,20 Kč za jednu směnu podle zákoníku práce.

S touto právní úpravou dochází ke změnám v modulu Mzdy, o kterých se dočtete v článku Nová kontrola při zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Příspěvek na stravování.

Stravenky nově v režimu Příspěvku na stravování

Do poskytování stravenek od roku 2024 přináší změny zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Pro příspěvek poskytovaný formou stravenky jako nepeněžního příjmu platí shodný daňový režim jako pro dříve zavedený peněžitý příspěvek na stravování, pro který v roce 2024 platí limit pro osvobození příspěvku na straně zaměstnance ve výši 116,20 Kč za jednu směnu podle zákoníku práce.

Mzdové složky s typem složky Stravenky sloužící pro srážku částky, kterou si na stravenku přispívá zaměstnanec, může být nadále používána. Pro evidenci osvobozeného příjmu do osvobozeného limitu doporučujeme nadále používat mzdovou složku založenou na typu složky Příjmy osvobozené od daně. Pro nadlimitní příspěvek zaměstnavatele do celkové výše stravenky pak mzdovou složku s typem složky Plnění – nepeněžité pro zdanění a odvod pojistného z částky překračující osvobozený limit.

Stravenkový paušál v roce 2024

Ve zpracování peněžitého příspěvku na stravování ve mzdách se kromě nové výše osvobozeného limitu ve výši 116,20 Kč za jednu směnu nic nemění. Pro evidenci osvobozeného příjmu se nadále doporučuje zadávat počet násobků nároku určený v souladu s novou zákonnou úpravou do pole Dny měsíční mzdové složky s typem složky Příspěvek na stravování, který zajistí jeho vyplacení. Pro evidenci příspěvku poskytovaného nad zákonem stanovený limit je doporučeno použití mzdové složky s typem složky Plnění – peněžité, který zajistí zdanění, odvod pojistného a vyplacení čisté částky nadlimitního plnění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario