Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20180925

vydání: 20180925 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

od minulého vydání vám přinášíme zprávy o novinkách a úpravách modulu Mzdy v samostatném článku. Věříme, že tím přispějeme ke zpřehlednění informací a k vám se dostanou jen ty, které vás zajímají. Pojďme se tedy podívat, co je v zářijové aktualizaci nového nebo jiného.

Jestliže se zajímáte o pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario, navštivte prosíme článek AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20180925. Na konci odkazovaného dokumentu uvádíme výčet změn v nápovědě (včetně mezd a personalistiky). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Nové pole „Nadřízený” v dialogu Mzda

Do dialogu Mzda jsme přidali nové pole Nadřízený, které se z pracovního poměru nově ukládá do hlavičky měsíční mzdy při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd. Práce s polem je stejná jako u většiny obdobných polí mzdy – např. Funkce, Pracovní pozice, Středisko apod.

Po aktualizaci je tedy možné obsah pole uložit do aktuálního období nebo i do Pracovního poměru anebo ho naopak z pracovního poměru načíst. Při předem plánované změně nadřízeného můžete tuto změnu evidovat v pracovním poměru na kartě Účetnictví v tabulce „Termíny poměru” tak, aby se změna promítla do mezd (a případně i pracovního poměru) až v plánovaném období změny. Do dříve vytvořených mezd, kdy se pouze zobrazovalo pole „Nadřízený” z pracovního poměru, se během aktualizace hodnota zpětně nedoplňuje.

Nové pole „Nadřízený” je k dispozici také v zobrazení „Mzda” a „Mzdy”, kde se nadřízený z pracovního poměru zobrazuje ve sloupci „Nadřízený poměru”.

Do dialogu Mzda na kartu Obecné jsme přidali nové pole Nadřízený

Do dialogu Mzda na kartu Obecné jsme přidali nové pole „Nadřízený”

Nové pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” v dialogu Měsíční složka

Do dialogu Měsíční složka, ve kterém se otevírají měsíční mzdové složky z karty Měsíční složky dialogu Mzda, přibylo nové pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence. Pole použijte v případě, že zadáváte složku absence, která bude trvat přes konec aktuálně zpracovávaného období a nevyplňujete v ní tedy pole „Platnost Do”. Do nového pole vyplňte předpokládané datum ukončení složky. Pole má tyto funkce:

  • Při vytvoření mzdy v období, do kterého zadané datum spadá, bude toto pole použito pro ukončení složky v polích „Platnost do” a „Likvidace do”.
  • Při výpočtu nároku na dovolenou je u složek, které krátí nárok na dovolenou, počítán nárok s ohledem na datum zadané v tomto poli.

Dříve bylo možné datum zadat do pole „Údaj 1”. Původně zadané hodnoty pole „Údaj 1” budou do nového pole přesunuty automaticky průvodcem vytvoření mezd při vytvoření pokračování složky v dalším období. Datum v polích „Údaj 1” není nutné mazat. Pole je možné použít k jiným účelům.

Nové pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence použijte v případě, že zadáváte složku absence, která bude trvat přes konec aktuálně zpracovávaného období

Nové pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” použijte v případě, že zadáváte složku absence, která bude trvat přes konec aktuálně zpracovávaného období

Nová vlastnost „Nabízet” u nerovnoměrných rozvrhů

V dialogu Rozvrhy přibyl v tabulce rozvrhů sloupec Nabízet, který umožňuje nastavit, zda se má rozvrh nabízet v seznamech rozvrhů v polích „Rozvrh” dialogu Pracovní poměrMzda.

Do dialogu Přehled rozvrhů (Rozvrhy) jsme přidali nové pole Nabízet

Do dialogu Přehled rozvrhů (Rozvrhy) jsme přidali nové pole Nabízet

Nové kontroly zadání rozvržení směn u nerovnoměrných rozvrhů

Přidány byly také nové kontroly, které ověřují zadání rozvržení směn nerovnoměrného rozvrhu pro aktuálně zpracovávané období. Pokud nejsou v dialogu „Rozvržení směn” pro daný rozvrh a období zadány pracovní dny a hodiny, není možné pro mzdové složky absencí správně spočítat neodpracované pracovní dny a hodiny.

Kontroly se aktivují:

  • Při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd u složek absencí, které v předchozím období nemají zadané pole „Do” a přecházející do dalšího období. Při absenci rozvržení směn se do protokolu vytváření mezd zapíše upozornění na nutnost zadat rozvržení směn a následně ve vytvořené složce absence iniciovat výpočet pracovních dní a hodin aktualizací polí „Platnost od” nebo „Do”.
  • Při zadání nové složky absence v měsíčních mzdových složkách v dialogu „Měsíční složka”, který se otevírá nad kartou „Měsíční složky” dialogu Mzda. Při absenci rozvržení směn se zobrazí výzva zadat rozvržení směn a až poté zadávat pole „Platnost od” a „Do” ve složkách absencí.