Souhrn změn ve vydání 20160201

vydání: 20160201 - verze: 14

Kontrolní hlášení DPH

Opravili jsme drobné nedostatky ve funkcích exportu kontrolního hlášení DPH.

  • Z dokladů se teď načítají i neplatné sazby DPH (viz tabulka níže).
  • Příkazy používané pro start průvodce se nyní zobrazují také v nabídkách tisku/náhledu/DPH Daňové evidence (v jednoduchém účetnictví).
  • Přidali jsme kontroly nevyplněných povinných hodnot a nesprávně vyplněných hodnot.
  • Opravili jsme chybné načítání data dobropisu přijatého do oddílu B2 (DPPD místo DUZP).
  • Snažili jsme se zrychlit sběr dokladů do kontrolního hlášení DPH.

 

ROK Sazba daně
Snížená Základní
 2016 První 15 %
Druhá 10 %
21 %
 2015 První 15 %
Druhá 10 %
21 %
 2014  15 % 21 %
 2013  15 % 21 %
 2012  14 % 20 % 
 2011  10 % 20 % 
 2010 10 %  20 % 
 2009  9 % 19 %
 2008  9 % 19 %
 2007  5 % 19 %
 2006  5 % 19 %
 2005  5 % 19 %
 2004  5 % 22 % (do 30. 4.),  19 % (od 1. 5.)
 2003  5 % 22 %
 2002  5 % 22 %
 2001  5 % 22 %
 2000  5 % 22 %

AVIS – Vylepšení kontroly dokladů

Ve službě Altus.COM.V12.BasicServices.Doklad jsme nalezli a odstranili nedostatek v kontrole správnosti výpočtu DPH položek dokladů. Pokud se pokusíte metodami VlozitNovyDoklad nebo AktualizovatDoklad poslat nesprávně vyplněný doklad, zobrazí se chybová zpráva s detailnějším popisem chyby.

V minulých verzích probíhala kontrola pouze u položek dokladů, u kterých byla zadána cena včetně DPH (atribut DokladPolozkaContract::CenaZakladniObsahujeDPH = true). Nyní probíhá kontrola i u položek dokladů, u nichž je DPH vypočteno zdola (atribut DokladPolozkaContract::CenaZakladniObsahujeDPH = false). Kontrola probíhá tak, že se nejprve ceny bez DPH, DPH a cena včetně DPH zapíší v příslušném pořadí do položky dokladu ve Variu. Potom se provede kontrolní součet a porovnají se hodnoty, které vypočítalo Vario, s hodnotami zapsanými v předávaném objektu DokladContract. Pokud hodnoty nesouhlasí, je vrácena chybová zpráva.

Prosíme prověřte si své řešení a ujistěte se, že máte výpočet výše DPH na položkách dokladů správně.

Skladová inventura

Opravili jsme chybu ve výpočtu inventury, která se projevila ve vydání 20160125.