Souhrn změn ve vydání 20170124

vydání: 20170124 - verze: 14

Vážení uživatelé,

děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2017. V článku Změny ve mzdách v roce 2017 – II. část uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsané. Mějte prosím na paměti, že výpočet všech mezd od období 1/2017 musí být proveden na tomto nebo vyšším vydání.

Nové vydání přináší zdokonalení v oblasti výpočtu zdravotního pojištění s doplatkem do minimálního vyměřovacího základu v případě souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele. Podrobný rozbor naleznete též v článku Změny ve mzdách v roce 2017 – II. část.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Banka

Bankovní výpis ABO-K (FV5)

Do agendy Banka jsme přidali nový plugin, který vyberete do profilu potřebného k načtení výpisů importovaných z aplikace České národní banky ABO-K ve formátu FV5. Plugin žádné zvláštní nastavení nevyžaduje.

Plugin ABO-K, s jehož pomocí profil načte výpisy importované z aplikace ČNB ABO-K ve formátu FV5, je licencované (placené) řešení, které jsme integrovali s programem Vario. Plugin splňuje požadavky na provoz v datech SQL nebo MDB.

Sestavení profilu pro načtení výpisů importovaných z aplikace ČNB ABO-K v novém formátu FV5

Sestavení profilu pro načtení výpisů importovaných z aplikace ČNB ABO-K v novém formátu FV5

Platební příkaz ABO-K (FS5)

Do agendy Příkazy jsme přidali nový plugin, který vyberete do profilu na odesílání příkazů do aplikace České národní banky ABO-K ve formátu FS5. Vytvoření profilu příkazu včetně elektronického podpisu popisujeme v dokumentu nápovědy Formát FS5 – plugin pro bankovní příkazy.

Plugin ABO-K, s jehož pomocí profil předává elektronicky podepsaná data do aplikace ČNB ABO-K ve formátu FS5, je licencované (placené) řešení, které jsme integrovali s programem Vario. Plugin splňuje požadavky na provoz v datech SQL nebo MDB.

Sestavení profilu k odesílání příkazů do aplikace ČNB ABO-K v novém formátu FS5

Sestavení profilu k odesílání příkazů do aplikace ČNB ABO-K v novém formátu FS5

Mzdy

Legislativní změny – shrnutí

Souběžně se Souhrnem změn ve vydání 20161215 jsme pro modul Mzdy publikovali článek Nastavení roku 2017 s přehledy nových parametrů mezd a kalendářů platných pro rok 2017. V navazujících dokumentech Změny ve mzdách v roce 2017 – I. část a Změny ve mzdách v roce 2017 – II. část popisujeme úpravy v modulu Mzdy vyplývající z legislativních změn.

Výroba

Zadávání plnění

Pokud odvádíte výrobu pomocí zobrazení Zadávání plnění na kartě Aktivity v detailu výrobní zakázky, můžete nyní zadávat hodnoty do nových polí Konec, Údaj 2, Počet 1 a Počet 2. Pokud pole nevidíte, použijte funkci "Zobrazovat skryté sloupce".

Opravy a úpravy

Adresář

Karta Obecné – Registrace Merk

Vario obsahuje propojení s marketingovou databází Merk, čímž zjednodušuje přístup ke komplexním informacím o všech firmách a živnostnících v ČR. Spojení chvilku nefungovalo, ale v tomto vydání jsme jej opět navázali.

Banka

Komunikační program

V nastavení profilu příkazu je možné definovat cestu k externímu programu (homebankingu). Ten se po vygenerování bankovních příkazů díky tomu spustí. Jako parametr je mu předán název a cesta k právě vytvořenému příkazu. Bohužel, pokud plugin vystavil více příkazů najednou, předal se jen poslední parametr.

Chybu jsme v tomto vydání opravili. Nyní se při volání komunikačního programu předává i druhý parametr, který obsahuje seznam všech vystavených příkazů oddělených středníkem.

Elektronická evidence tržeb

1. Microsoft .NET Framework

Podmínky, za kterých se agenda Elektronická evidence tržeb propojí se serverem finanční správy, jsme již popsali v dokumentaci. Výjimečný problém nastane, jestliže ve Vario nepracuje samotná agenda EET. Příčinou může být absence rozhraní Microsoft .NET Framework v požadované verzi.

Agenda EET vyžaduje pro svůj chod instalované rozhraní Microsoft .NET Framework verze 4.5.1 Externí odkaz a vyšší. Pokud máte verzi nižší, doporučujeme použít tzv. webovou instalační službu, která automaticky zjistí a stáhne jen součásti vyžadované pro konkrétní platformu. Webová instalační služba také nainstaluje jazykovou sadu odpovídající jazyku operačního systému uživatele. (Můžete nainstalovat a spustit více verzí rozhraní .NET Framework na svých počítačích.)

Ke stažení: Microsoft .NET Framework 4.6.1 Externí odkaz (pro Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2).

Verzi rozhraní Microsoft .NET Framework ověříte v okně Odinstalovat nebo změnit program

Verzi rozhraní Microsoft .NET Framework ověříte v okně "Odinstalovat nebo změnit program"

2. Rozšíření .NET (Altus.Common.Interop)

Ve výjimečných případech může ve vašem systému chybět podpora pro prostředí .NET. Rozšíření je vyžadováno pro funkce, které používají prostředí .NET (např. EET). Článek nápovědy Práce s agendou EET jsme rozšířili o instalační pokyny.

Katalog

Změna velikosti okna

Zvětšení detailu produktu typu Výrobek způsobovalo nepřiměřené rozšíření pole "Poznámka", které pak částečně překrývalo pole "Doba výroby" a "Výrobní strategie". Chybu jsme opravili. Při změně velikost pomocí ovládacího prvku umístěném v pravém dolním rohu dialogu se nyní pole "Poznámka" neroztáhne do stran, ale pouze na výšku.

Prodejna

Vydat zakázku

Prodejna umožňuje výdej na základě vystavené zakázky. Stalo se, že při použití funkce Vydat zakázku se v položce okna prodeje nezobrazoval sloupec "Varianta", přestože vkládaná položka množstevní rozlišení pomocí funkce Varianty používala. V tomto vydání se sloupec "Varianta" opět zobrazí. Samozřejmě jen při splnění podmínky, že vkládaná položka zakázky variantu používá.

Sklad

Inventura

Ve vydání 20161130 jsme v dialogu "Inventura" realizovali úpravu, která vám přinesla zásadní změnu: do inventury se přestaly zahrnovat produkty, které nebyly skladem. Úprava však měla negativní vliv na další práci s inventurou. Proto jsme byli nuceni tento zásah odvolat.

V novém vydání se nulové produkty v inventuře opět objeví. Abychom vám práci s inventurou usnadnili, v dialogu Inventura je nyní nastaveno výchozí zobrazení Inventura nenulové položky. Pokud chcete vidět všechny produkty, můžete toto zobrazení změnit.

V dialogu Inventura je nyní nastaveno výchozí zobrazení Inventura nenulové položky

V dialogu Inventura je nyní nastaveno výchozí zobrazení "Inventura nenulové položky"

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 16. 12. 2016 do 24. 1. 2017 uskutečnili následující změny:

nové dokumenty aktualizované dokumenty