Mzdy – Nastavení roku 2017

vydání: 20161215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2017 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2017 a zároveň reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd.

Některé dosud neschválené legislativní změny a neznámé hodnoty budou doplněny do systému Altus Vario v rámci dalších aktualizací během měsíce ledna 2017. Jedná se především o novou hodnotu normativních nákladů na bydlení ovlivňující výpočet srážek.

 • Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20161215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd roku 2017. Upozornění se objeví u prvního výpočtu v roce 2017 po otevření Vario.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2017 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2016).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Altus Vario na vydání, které bude k dispozici v průběhu ledna 2017.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2017 musíte provádět na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2017.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2017.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20161215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2016 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Přesuňte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2017.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2017, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2017; – v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko Dovolená.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2017 oproti roku 2016

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
datum název svátku
  1. 1. 2017 Den obnovy samostatného českého státu
14. 4. 2017 Velký pátek
17. 4. 2017 Velikonoční pondělí
  1. 5. 2017 Svátek práce
  8. 5. 2017 Den vítězství
  5. 7. 2017 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. 7. 2017 Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2017 Den české státnosti
28. 10. 2017 Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2017 Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2017 Štědrý den
25. 12. 2017 1. svátek vánoční
26. 12. 2017 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
období kalendářní dny pracovní dny svátky
1 31 22 0
2 28 20 0
3 31 23 0
4 30 18 2
5 31 21 2
6 30 22 0
7 31 19 2
8 31 23 0
9 30 20 1
10 31 22 0
11 30 21 1
12 31 19 2

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2017, která činí: 164,85 Kč / 247,10 Kč / 494,20 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2016 bude průměrný výdělek pro výpočet "Náhrady při DPN" od 1. 1. 2017 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k "Náhradě při DPN" naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 28 232 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2017 činí 1 355 136 Kč.

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2017 činí 28 232 Kč.

f) Minimální mzda

Sbírkou zákonů č. 336/2016 je s účinností od 1. 1. 2017 zvýšena minimální mzda na částku 11 000 Kč měsíčně a 66 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole sekce Minimální mzda). Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Nařízením vlády č. 181/2016 s účinností od 1. 1. 2017 se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát a to na 6 814 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2017 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

h) Zvýšení částky příspěvku zaměstnavatele na pojištění a částky odpočtu ze základu daně

Zákonem č. 377/2015 Sb. byl zvýšen limit daňově osvobozené platby zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně.

Zároveň se zvyšuje částka odpočtu příspěvků zaměstnance na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění ze základu daně v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč. Toto zvýšení je možné využít až v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2017, tedy v roce 2018.