Souhrn změn ve vydání 20180828

vydání: 20180828 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci Varia nového nebo jiného.

 • Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.
 • Publikujeme zbrusu novou dokumentaci ke specializované webové aplikaci Dílenské řízení.
 • U přijatých dobropisů se nově zobrazuje pole Sleva a díky tomu můžete hromadně měnit slevu všech položek. 
 • Do detailu Produktu na kartě Ostatní jsme přidali nová pole a možnost k některým z nich připojit uživatelské číselníky.
 • Vylepšili jsme funkci importu objednávek přijatých z e-shopu FastCentrik.
 • Novinky a úpravy v modulu Mzdy publikujeme od tohoto vydání v samostatném článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20180828.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Katalog 

Produkt a karta Ostatní

Detail katalogové položky obsahuje kartu Ostatní, na které lze definovat alternativní a související produkty, stejně jako komponenty u sad a výrobků. Od tohoto vydání karta obsahuje nová pole „Počet 1”, „Počet 2”, „Údaj 1”, „Údaj 2” a „Pořadí” a můžete si je zobrazit pomocí dialogu „Zobrazit skryté sloupce”. U polí „Poznámka”, „Údaj 1”, „Údaj 2” je možné připojit také uživatelský číselník. Nově se u všech přehledů karty Ostatní ukládají rozvržení tabulek. Provedené úpravy by měly přispět k univerzálnosti a uživatelské přívětivosti při práci s touto kartou.

Na kartě Ostatní v detailu záznamu Produkt přibyla nová pole a možnost k některým z nich připojit uživatelské číselníky

Na kartě Ostatní v detailu záznamu Produkt přibyla nová pole a možnost k některým z nich připojit uživatelské číselníky

Řešení a doplňky

Dílenské řízení (webová aplikace)

Webová aplikace „Dílenské řízení” slouží k optimalizaci řízení výroby. Pomůže vám především v těchto oblastech:

 • digitalizace řízení pracovníků výroby
 • efektivní delegování pracovních aktivit
 • odbourání tištěných dokumentů
 • využití systému pro časové výkazy
 • možnost systémového řešení neshodné výroby

Webová aplikace „Dílenské řízení” výroby přímo komunikuje s modulem Výroba v systému Altus Vario.

Pro zájemce o „doplněk” jsme připravili novou dokumentaci, kterou si můžete přečíst v sekci Řešení.

Po přihlášení do webové aplikace pomocí prohlížeče si můžete vybrat jeden z připravených motivů vzhledu Dílenského řízení

Po přihlášení do webové aplikace pomocí prohlížeče si můžete vybrat jeden z připravených motivů vzhledu Dílenského řízení

Sklad 

Slevy v přijatých dobropisech

Slevy se obvykle používají při prodeji, nicméně ve Variu s nimi můžete pracovat i na nákupních účetních dokladech jako je faktura přijatá. Pole „Sleva %”, které se zobrazuje na kartě Obecné, umožňuje hromadné nastavení slevy všech položek dokladu. U přijatých dobropisů ale toto pole „Sleva %” nebylo viditelné a tak jste pozbyli možnosti hromadně měnit slevu všech položek. Proto jsme se rozhodli v aktuálním vydání pole zpřístupnit a nyní jej můžete používat stejně jako u faktur přijatých.

Tuto úpravu oceníte především v situaci, kdy vám dodavatelé poskytují stálou jednotnou slevu a uvádějí ji jak na fakturách, tak i na dobropisech v samostatné položce. Nově už tedy na dobropisech přijatých nemusíte vyplňovat slevy na každé jednotlivé položce, ale můžete ji zadat centrálně na hlavičce dokladu.

V detailu přijatého dobropisu můžete začít používat nové pole Sleva

V detailu přijatého dobropisu můžete začít používat nové pole Sleva %

Zakázky

Import objednávek z e-shopu FastCentrik

Instalací aktuálního vydání Varia získáte (mimo jiné) vylepšenou funkci importu objednávek z e-shopu FastCentrik. Jak vám usnadní práci?

Šikovné funkce se šiknou!

 • Nově importujeme zákaznické číslo objednávky, pokud si ho zákazník na e-shopu zadá. 
 • U registrovaných zákazníků jsme doplnili vložení doručovací adresy na zakázku.
 • Importované zakázky se nově nezakládají do aktuálně zvoleného roku, ale rok dokladu se zjišťuje na základě data objednávky a nastavení účetních roků ve Variu.
 • Při vkládání kontaktu na doklad nyní kontrolujeme délku jména a příjmení. Hodnoty delší než je velikost pole ve Variu zkracujeme na maximální možnou délku.
 • Do pole „Název kontaktu” vkládáme primárně název firmy, pokud se jedná o objednávku na firmu, až když není název firmy zadaný, vkládáme do pole jméno a příjmení objednatele.

Pokud až teď uvažujete o propojení Altus Varia s internetovým obchodem FastCentrik, rádi vaše dotazy zodpovíme. Jestliže nejdříve raději čtete, máme pro vás nachystánu sadu užitečných informací v článcích nápovědy:

Opravy a úpravy

Banka

Import výpisu

Při importu bankovních výpisů ve formátu ABO / GPC se můžete setkat s chybou „Soubor není v platném ABO formátu”. Jednou z možných příčin může být to, že výpis na konci souboru obsahuje prázdné řádky. Je pravděpodobné, že výskyt této chyby bude souviset pouze s výpisy některých bank. Aktuální vydání tento problém opravuje tak, že se prázdné řádky výpisu přeskakují a výpis je tak možné načíst.

Objednávky

Kontrola duplicitního čísla v zakázkách a objednávkách

V agendách Zakázky a Objednávky byla již dříve implementována možnost kontrolovat duplicitu čísel objednávek. V souvislosti s nedávnou úpravou kontroly na duplicity variabilních symbolů v účetních dokladech došlo omylem k deaktivaci této kontroly v zakázkách a objednávkách. Aktuální vydání funkci opět aktivuje. Pokud jste kontrolu dříve používali, nemusíte nikde nic nastavovat, protože po aktualizaci začne znovu fungovat.

Prodejna

Optimalizace zobrazení v dialogu Pohyby

Při práci s modulem Prodejna jste se mohli setkat s výkonnostními problémy při spuštění některých zobrazení v dialogu Pohyby. Potíže se týkaly především agregovaných přehledů „Součty za knihy” a „Součty za knihy a referenty”. V aktuálním vydání jsme se zaměřili na optimalizaci těchto přehledů, aby nebyli ani uživatelé s většími daty na SQL serveru výkonnostně omezováni.

Import dat

Průvodce importem dat

Při použití standardního Průvodce importem, který bývá dostupný ve všech agendách Varia, mohlo u některých textových polí dojít k nesprávnému zápisu prázdných hodnot. S tím jste se mohli setkat pouze u dat na SQL Serveru a při importu dat z formátů TXT, CSV, XSL a XSLX.

Problém byl způsobený primárně tím, že databázový systém MS SQL Server neumožňuje u textových polích svých tabulek zakázat vložení textových hodnot s nulovou délkou. Aktuální vydání tento nedostatek opravuje.

Vydané doklady

Variabilní symbol dodavatele

Pokud některý z vašich dodavatelů používá na fakturách stále stejný variabilní symbol, ve vystavovaných dokladech ho nemusíte opakovaně vypisovat. Ve Variu jednoduše tento údaj zadáte ke kontaktu v agendě Adresář.

V detailu kontaktu na kartě Obchodní obvykle zapíšete variabilní symbol dodavatele. Pokud takový kontakt vložíte na nákupní účetní doklad, proběhne současně vložení přednastaveného variabilního symbolu. Po každém vložení variabilního symbolu je provedena kontrola duplicity a jestliže tento kontakt s přednastaveným variabilním symbolem používáte opakovaně, vždy se zobrazilo upozornění na duplicitu variabilního symbolu.

V aktuálním vydání jsme nadbytečnou kontrolu duplicity variabilního symbolu odstranili. Nyní je opět vše při starém – jestliže kontaktu přednastavíte dodavatelský variabilní symbol a kontakt vložíte na nákupní účetní doklad, pak kontrola duplicity variabilního symbolu neproběhne.

Nově předpokládáme, že jako první zapíšete hodnotu „číslo dokladu dodavatele” a až pak „variabilní symbol”. Po zadání „variabilního symbolu” se už tedy nenabízí možnost zapsat hodnotu variabilního symbolu do pole „Číslo dokladu dodavatele”.

 • Touto úpravou se také řeší duplicitní kontrola hodnoty v poli „Číslo dokladu dodavatele”.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 24. 07. 2018 do 28. 08. 2018:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY