Souhrn změn ve vydání 20210113

vydání: 20210113 - verze: 14

Vážení uživatelé,

hned zkraje nového roku jsme pro vás nachystali porci pozitivních novinek. I tentokrát vám zevrubně vylíčíme, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a. s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210113. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Doklad

Náklady na recyklaci

Do detailu záznamu Produkt na kartu Obecné v agendě Katalog jsme přidali pole Náklady na recyklaci. Vario tak splňuje požadavek nové legislativy a do daňových dokladů promítne náklady na recyklaci při zpětném odběru. Tyto náklady jsou udávány odděleně a za jednotku „ks” nebo „kg”.

Nové pole Náklady na recyklaci v detailu záznamu Produkt na kartě Obecné – hodnota je vždy uváděna za kus či kilogram

Obrázek: Nové pole „Náklady na recyklaci” v detailu záznamu Produkt na kartě Obecné – hodnota je vždy uváděna za kus či kilogram

 

Standardní tiskové formuláře: faktury, pokladní dokladyúčtenky jsme doplnili o výpis nákladů na recyklaci za produkty z daného dokladu. Výpis je seskupen za částku nákladu na recyklaci a s informací, na jakých řádcích se tento náklad nachází.

Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami

Obrázek: Výpis nákladů za recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami

Ovlivněné tiskové formuláře

Vydané doklady

 • Faktura
 • Faktura s QR kódem
 • Faktura anglicky
 • Faktura německy
 • Faktura s dluhy
 • Faktura s kontací
 • Faktura s příkazem
 • Faktura se slevami
 • Faktura se splátkovým kalendářem
 • Faktura se zálohami

Pokladna

 • Pokladní doklad
 • Pokladní doklad s kontací
 • Pokladní doklad se slevami
 • Všechny účtenky

Vaše zakázkové tiskové formuláře upravíme na vyžádání. Věnujte pozornost také aktualizaci tisku v článku Doklad: Náklady na zpětný odběr.

Doklad

Dialog Slevy položek dokladu

Nové vydání obsahuje přepracovaný dialog Sleva – Slevy položek dokladu, který se otevírá příkazem Sleva položek… (Ctrl+S) z místní nabídky nad položkou dokladu. Funkce slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny včetně nebo bez DPH a pro kontrolu marže (přirážky).

Ergonomie dialogu

 • Nástroje dialogu jsme nově přehledně umístili do sekce Možnosti.
 • Pro větší přehlednost jsou součtová pole nyní místo v řádku ve sloupci.

Marže vs. Rabat

V dialogu jsme změnili terminologii názvů funkcí a výpočet polí Marže – Rabat.

 • Původně pole Rabat vypočítalo, kolik % z prodejní ceny tvoří zisk. Správné názvosloví pro tento výpočet je Marže. Proto se nově toto pole jmenuje Marže z prodejní ceny.
 • Původně pole Marže vypočítalo, kolik % se připočítá k nákupní ceně. Nově jsme toto pole pojmenovali Přirážka k pořizovací ceně.

Příklad

 • Pořizovací cena 100 Kč
 • Prodejní cena 200 Kč
 • Přirážka k pořizovací ceně = (Prodejní cena minus Pořizovací cena) / Pořizovací cena = 100 %
 • Marže z prodejní ceny = (Prodejní cena minus Pořizovací cena) / Prodejní cena = 50 %

Konec příkladu

Nový dialog Marže, přirážka

Poklepáním¹ v položkách dialogu Sleva – Slevy položek dokladu na hodnotu pole Marže z prodejní ceny anebo Přirážka k pořizovací ceně případně linkem² Marže/Přirážka položky… v sekci Možnosti – otevřete nový dialog Marže, přirážka.

V dialogu Marže, přirážka lze kalkulovat prodejnínákupní cenu. Lze rovněž editovat přirážkumarži dané položky.

Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny nového dialogu Marže, přirážka Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny nového dialogu dialog Marže, přirážka

Obrázky: Karty Kalkulace prodejní – pořizovací ceny nového dialogu „Marže, přirážka”

Aktuální vzhled dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Protože obě výše zmíněná pole jsou nyní v položkách dialogu Sleva – Slevy položek dokladu zobrazena, původní přepínač Zobrazit marži/rabat jsme odebrali.

Aktuální vzhled dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Obrázek: Aktuální vzhled dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Načtení nákupní ceny

Při doplňování nákupních cen funkcí Načíst nákupní ceny… z dialogu Sleva – Slevy položek dokladu jsme do okna Předpokládaná nákupní cena – Odkud si přejete načíst cenu? přidali novou položku

Adjudication Průměrná nákupní za období

Po volbě období se do předpokládané pořizovací ceny doplní průměrné nákupní ceny.

Volbami načtete nákupní ceny do polí sloupce Předpokládaná pořizovací cena (jsou-li definovány v Katalogu) v dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Obrázek: Volbami načtete nákupní ceny do polí sloupce „Předpokládaná pořizovací cena” (jsou-li definovány v Katalogu) v dialogu Sleva – Slevy položek dokladu

Aktualizaci nápovědy Napoveda Slevy položek dokladu připravujeme.

Evidence majetku

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Do modulu Evidence majetku jsme doplnili mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině dle § 30a zákona o daních z příjmů. Možnost uplatnit mimořádné odpisy se vztahuje na majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 • V 1. odpisové skupině se bude majetek odepisovat dvanáct měsíců počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání.
 • Ve 2. odpisové skupině se bude odepisovat 60 % vstupní ceny během dvanácti měsíců počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání a 40 % dalších dvanáct měsíců.
 • Další informace naleznete v dokumentu Napoveda Mimořádné odpisy hmotného majetku zařazené v 1. a 2. odpisové skupině.

Na kartě Daňové odpisy v nabídce způsobu odpisů přibyla nová položka pro uplatnění mimořádných odpisů

Obrázek: Na kartě „Daňové odpisy” v nabídce způsobu odpisů přibyla nová položka pro uplatnění mimořádných odpisů

Sklad

Modul Rozšíření skladu

K modulu Rozšíření skladu, který tvoří společně s aplikací Mobilní skladník ucelené řešení pro zefektivnění skladových operací, nově publikujeme nápovědu. Zahrnuje jak hlavní agendu modulu Rozšíření skladu, tak i agendu Inventura, která úzce spolupracuje s agendou Rozšíření skladu. Nápovědu Napoveda k aplikaci „Mobilní skladník” chystáme.

Změny v systému Vario

Adresář

Dialog Vyberte e-mailové adresy

Do formuláře dialogu Vyberte e-mailové adresy jsme z adresáře přidali další pole: Funkce, Ulice, MěstoStát. Pokud „nová” pole nevidíte, použijte funkci Zobrazit skryté sloupce…

Banka

Košilky

V tiskovém formuláři Košilky jsme nově vynutili řazení rozúčtování. Díky tomu se řádky rozúčtování vytisknou vždy ve stejném pořadí.

Objednávky

Průvodce vystavením objednávek

V minulém vydání mohlo docházet k chybě při dokončení objednání pomocí Průvodce vystavením objednávek na MDB datech. V tomto vydání je chyba opravena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Sklad

Skladová výdejka

Na doklad typu Skladová výdejka na kartě Souvislosti jsme přidali novou souvislost Sklad – Servisní tikety. Souvislost zobrazuje servisní tikety, podle kterých vznikla skladová výdejka.

Rozšíření skladu

Inventura – odvolání rezervací

Při inventuře skladu se může stát, že se nějakého zboží našlo méně, než kolik by ho mělo být podle skladové evidence. To pak při vyrovnávání inventury způsobí, že se chybějící položky zboží vyskladní pomocí výdejky, aby došlo ke srovnání skutečného a evidenčního stavu skladu.

Aby bylo možné zboží vyskladnit, musí být dostatečné disponibilní množství skladem a bez rezervací. Pokud je skladem dostatečné množství, ale část zboží je rezervovaná, je potřeba tyto rezervace zrušit. Inventura se o jejich zrušení postará automaticky a to jak v případě anonymních, tak i jmenovitých rezervací.

Rozšíření skladu

Zobrazení v detailu záznamu

Detail agendy Rozšíření skladu je rozdělen do několika karet stejně, jako je tomu u jiných agend. Na kartách Doklady se zobrazují doklady, ze kterých byl seznam produktů vytvořen. Na kartě Souvislosti jsou vidět výsledné doklady, které vznikly vyřízením seznamu.

Obě tyto karty nově podporují zobrazení a tak je možné si vytvořit nové přehledy, které budou splňovat vaše specifické potřeby.

Jestli si nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám s tím pomůžeme.

Systém

Událost PoAkceStavu

Vytvořili jsme do aktuálního vydání Varia novou událost PoAkceStavu. Událost je vyvolávána po vystavení souvisejících dokladů. Např. po fakturaci zakázek, po vyskladnění zakázek apod.

Zakázky

Slevy

Při změně množství na položce – na záložce Měna, která ale byla zadána v domácí měně, se mohlo přihodit, že se v poli Sleva objevila sleva. V novém vydání je tato nepřesnost opravena.

Účetnictví

Předvaha

V minulém vydání se přestal tisknout řádek kritérií z tiskového formuláře Předvaha. Chybu jsme opravili a řádek se zvolenými parametry tisku Vario opět zobrazuje.

Vario

Vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage – Vario Dnes

Popisek u sekce Největší dlužníci na kartě Vario Dnes byl změněn na Celkem.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 15. 12. 2020 do 13. 1. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY