Souhrn změn ve vydání 20170221

vydání: 20170221 - verze: 14

Vážení uživatelé,

toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Protože se blíží 2. fáze EET – od 1. března 2017 Externí odkaz – do které se zapojí maloobchodní a velkoobchodní podnikatelé, věnujeme se v sekci Novinky téměř výhradně agendě EET. Byli bychom ale neradi, kdybyste přehlédli další „zlepšováky”, například rozšíření seznamu přidávaných vazeb na existující doklady v agendě Evidence smluv. Uživatelům modulu Mzdy jsme nachystali tři novinky doslova vynucené legislativními změnami a jednu zprávu v sekci Úpravy.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Elektronická evidence tržeb

Odeslání dokladů do EET v Prodejně

Agenda Prodejna odesílá všechny prodejní doklady do EET automaticky – ale jen v případě, když režim EETmožnostech agendy EET je nastaven na Produkční. V novém vydání budete moci rozhodnout, zda konkrétní prodej skutečně podléhá evidenci do EET.

Do dialogu Platit jsme přidali novou volbu Doklad podléhá EET. Jestliže chcete, aby aktuální prodej nebyl elektronicky evidován, zrušte zatržítko u volby Doklad podléhá EET. Dostupnost (viditelnost v okně "Platit") volby podléhá oprávnění, které nastavíte v možnostech agendy Prodejna – Volba Doklad podléhá EET CheckBox - Zatržítko.

Novou volbou Doklad podléhá EET v dialogu Platit rozhodnete u každého jednotlivého prodeje o evidenci do EET

Novou volbou "Doklad podléhá EET" v dialogu "Platit" rozhodnete u každého jednotlivého prodeje o evidenci do EET

Příjem a výdej hotovosti v Prodejně

Při použití funkcí Příjem hotovosti a Výdej hotovosti v agendě Prodejna se vystavené pokladní doklady neodesílají do EET. V tomto vydání se u těchto dokladů navíc nastaví Stav EET na Není požadováno a to i v případě, že výchozí hodnota pro toto pole je Požadováno.

Odeslání dokladů do EET mimo Prodejnu

Tržby mohou být ve Vario reprezentovány pokladními doklady, ale také vydanými fakturami a dále vydanými dobropisyinterními doklady. Pokud je v Možnostech EET nastaveno "Produkční", na jmenovaných dokladech a jejich kartách Součet naleznete tlačítko Boční uvozovka , kterým se aktivuje odeslání dokladu do EET.

Abychom zkvalitnili systém ovládání, integrovali jsme s doklady akci Odeslat do EET…, která je přístupná rovnou z menu dokladu. Akci na dokladu uvidíte pouze pokud je doklad otevřen se stavem EET Požadováno. Klepnutím na akci otevřete dialog Odeslání dokladu do EET – stejně jako klepnutím na tlačítko Boční uvozovka  nebo stisknutím klávesové zkratky.

Akce dokladu a předem nastavené hodnoty zajistí automatické odeslání dokladu do EET

"Akce" dokladu a předem nastavené hodnoty zajistí automatické odeslání dokladu do EET

 

Samotné odeslání dokladu si nyní můžete zautomatizovat. V možnostech agendy EET na kartě Automatizace odeslání do EET lze nově přednastavit chování dialogu Odeslání dokladu do EET. A ještě jedna novinka – okno Možnosti EET teď otevřete přímo z dialogu Odeslání dokladu do EET.

V rozšířených možnostech agendy EET – na kartě Automatizace odeslání do EET – si můžete přednastavit tiskový formulář, který budete tisknout po odeslání do EET a rozhodnout, zda se má tento tiskový formulář tisknout automaticky, nebo na vyžádání. Dále si můžete nastavit, zda se má formulář dokladu zavřít automaticky po odeslání dokladu do EET. Nastavení je jednoduché a intuitivní, přesto doporučujeme vaší pozornosti následující odstavce.

Rozšířené možnosti nastavení odeslání do EET v agendách Pokladna a Vydané doklady

Rozšířené možnosti nastavení odeslání do EET v agendách Pokladna a Vydané doklady

Možnosti EET a registrované pokladny

Nové vydání Varia přináší změny také ve výběru EET pokladny. V předchozích vydáních Varia jste byli zvyklí EET pokladnu vybírat vždy při prvním odeslání dokladu do EET (pokud jste jich měli několik). Agenda si vybranou EET pokladnu poté pamatovala do dalšího spuštění Varia. Tuto pokladnu jste mohli změnit v dialogu Odeslání dokladu do EET.

V tomto vydání můžete navíc nastavit výchozí EET pokladny v dialogu Možnosti EET na kartě Výchozí pokladny (za předpokladu, že máte na kartě Seznam pokladen pro EET zapsané registrované pokladny).

 • Výchozí EET pokladnu teď můžete nastavit pro aktuální stanici, která pak výhradně používá vybranou pokladnu (lokální nastavení vhodné pro malé firmy).
  • Poznámka: Pokud registrujete jedinou pokladnu, tuto pokladnu si Vario pamatuje a nastavení na kartě Výchozí pokladny můžete ignorovat.
 • Pro společnosti s více uživateli, pobočkami, e-shopy apod. je výhodnější promyšleně nastavit v tabulce Centrální nastavení soubor pravidel, tzn. k identifikátorům pokladen definovat knihy, pobočky knihuživatele.
 • Zvolit můžete i kombinace těchto parametrů.
 • Máte-li výchozí pokladny definované, při odeslání dokladu se v dialogu Odeslání dokladu do EET přednastaví adekvátní EET pokladna.
 • Pokladnu lze samozřejmě změnit, přičemž v poli se seznamem pokladen se nabídne pouze seznam pokladen odpovídající danému dokladu. Pokladnu lze i poté vybrat z dialogu seznam pokladen, který obsahuje všechny EET pokladny.

Tímto rozšířeným nastavením můžete snadno například určit, že
– Pobočka v Praze používá jinou(é) EET pokladnu(y) než pobočka v Brně.
– Určitý uživatel má přístup i k jiným EET pokladnám v rámci pobočky než jiný na stejné pobočce.
– EET pokladna je přiřazena přímo k uživateli stanice.

Vario pak vyhodnotí parametry pravidel následovně:

 1. Nejvyšší prioritu pro výběr EET pokladny má parametr Tato stanice výhradně používá pokladnu.
 2. Druhou prioritu určuje Kniha, do které doklad patří.
 3. Třetí určuje Pobočka knihy, do které doklad patří.
 4. Čtvrtou prioritu určuje přihlášený Uživatel.

Při nalezení výchozích pokladen se stejnou prioritou je rozhodující pořadí parametrů v tabulce Centrální nastavení.

Dialog Možnosti EET rozšířený o novou kartu Výchozí pokladny

Dialog Možnosti EET rozšířený o novou kartu Výchozí pokladny

Kontroly příjmových pokladních dokladů požadovaných do EET v agendě Pokladna a Vydané doklady

Při pokusu zavřít doklady spadající do povinnosti k EET a nebo při volání tisku (náhledu) z těchto dokladů, se nyní setkáte s novými typy kontrolních dialogů. V možnostech agendy EET na kartě Automatizace odeslání do EET můžete nastavit, zda se má zobrazit:

 1. Upozornění před tiskem dokladu ve stavu EET Požadováno, tzn. dokladu, který měl být, ale nebyl odeslán do EET.
 2. Upozornění na zavření formuláře dokladu ve stavu EET Požadováno, tzn. dokladu, který měl být, ale nebyl odeslán do EET.

Dialog Možnosti EET rozšířený o novou kartu Automatizace odeslání do EET

Dialog Možnosti EET rozšířený o novou kartu Automatizace odeslání do EET

 

Díky těmto upozorněním vyloučíte případy neodeslaných dokladů na server EET.

Kontrolní dotaz agendy EET při pokusu o tisk (náhled) dokladu neodeslaného do EET

Kontrolní dotaz agendy EET při pokusu o tisk (náhled) dokladu neodeslaného do EET

 

Kontrolní dotaz agendy EET při pokusu zavřít doklad neodeslaný do EET

Kontrolní dotaz agendy EET při pokusu zavřít doklad neodeslaný do EET

EET v dialogu Výběr dokladů k úhradě

Dialog Výběr dokladů k úhradě jsme rozšířili o funkci odeslání dokladu úhrady do EET. Na poslední stránku průvodce jsme přidali zbrusu novou sekci Odeslat doklad úhrady do EET. Sekce obsahuje dvě volby. Všechny volby reagují pouze na doklady ve stavu EET Požadováno.

Radio button - Přepínač Neodesílat do EET (chci upravit nebo zkontrolovat částky úhrady)

 • Tato volba je nastavena jako výchozí. Odeslání vystavených dokladů do EET neproběhne.

V případě, že jsou některé z vystavených dokladů ve stavu EET Požadováno a je vybráno pole CheckBox - Zatržítko Upozornit na doklady ve stavu EET Požadováno, zobrazí se po dokončení průvodce seznam těchto dokladů.

Radio button - Přepínač Odeslat do EET

 • Proběhne odeslání vystavených dokladů do EET, pokud jsou ve stavu EET Požadováno.

Dialog průvodce Výběr dokladů k úhradě s novou sekcí Odeslání dokladu úhrady do EET

Dialog průvodce Výběr dokladů k úhradě s novou sekcí Odeslání dokladu úhrady do EET (ilustrativní obrázek)

Nástroje agendy

Původní název funkce Hromadné odeslání nepřijatých zpráv… v agendě EET, která odesílá všechny zprávy ve stavu Repeat, tzn. všechny zprávy nepřijaté systémem finanční správy – jsme přejmenovali na Dodatečné odeslání tržeb…

Doplněk EET e-shop

Agenda EET disponovala funkcí Hromadný zápis dokladů do EET… Příkaz spouštěl hromadnou kontrolu dokladů s požadavkem na odeslání do systému EET finanční správy. Funkce usnadnila vyhledání dokladů, u kterých jste odložili nebo zapomněli spustit odeslání do EET a pokusila se vybrané doklady zapsat do EET.

Od tohoto vydání jsme funkci "Hromadný zápis dokladů do EET…" nahradili doplňkem "EET e-shop".

Nový Doplněk EET e-shop umí zpracovat velké množství dokladů a všechny vybrané najednou odešle do EET. Doplněk je primárně určen společnostem, které provozují například elektronické obchody a při expedici potřebují hromadně vystavit větší množství účetních dokladů včetně jejich odeslání do EET. Doplněk si nainstalujete z Vario Shopu a poté jej spustíte z menu Nástroje agendy EET. Doplněk je licencovaný. Vlastnosti včetně nastavení a ovládání popisujeme v článku nápovědy Doplněk EET e-shop.

Dialog nového doplňku EET e-shop, pomocí kterého odešlete vybrané doklady do EET najednou

Dialog nového doplňku EET e-shop, pomocí kterého odešlete vybrané doklady do EET najednou

Evidence dalších údajů v agendě EET

Pro lepší identifikaci záznamů v agendě EET (v detailu zprávy EET a v zobrazení agendy) jsme přidali dvě pole:

 • Referent – uživatel, který zprávu vytvořil
 • ID stanice – identifikátor pc stanice, ze které byla zpráva odeslána

Viditelnost nových polí v tabulce agendy nastavíte v dialogu Zobrazit skryté sloupce

Viditelnost nových polí v tabulce agendy nastavíte v dialogu Zobrazit skryté sloupce

Mzdy

Statistické formuláře pro rok 2017

Nové vydání aktualizuje tiskový formulář Statistika pro rok 2017. Tento formulář, který je podkladem pro vyplnění statistického formuláře "Práce 2-04", je rozšířen o sekci A109 "Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich odměny".

Změna evidence vojenského cvičení ve vyloučených dobách ELDP

S účinností od 1. 7. 2016 se vlivem zákonů č. 45/2016 Sb. a č. 47/2016 Sb. mění zásady evidence doby vojenského cvičení ve vyloučených dobách ELDP. V období před 1. 7. 2016 je vojenské cvičení považováno podle § 16 odst. 4 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. za dobu vyloučenou. Vojenské cvičení absolvované podle předpisů účinných od 1. 7. 2016 vedou na ELDP příslušné útvary, v nichž je služba vykonávána. V původním zaměstnání se na tuto dobu nahlíží jako na jakoukoli jinou dobu neplaceného volna a na ELDP již nebude jako vyloučená doba vykazována.

Ve Vario je možné dobu vojenského cvičení začínajícího nebo trvajícího po 1. 7. 2016 evidovat místo složky "Pracovní volno – voj. cvičení" mzdovou složkou "Neplacené volno". Tiskový formulář "ELDP – roční" od nového vydání jako vyloučenou dobu nevykazuje ani složku "Pracovní volno – voj. cvičení" použitou na doby po 1. 7. 2016.

Zrušení omezení poloviny mzdy u dohod o srážkách

S účinností od 28. 2. 2017 byla zákonem č. 460/2017 Sb. přijata novela občanského zákoníku. Novela vypouští z § 2045 slova „ve výši nepřesahující jejich polovinu”. Ruší tak nadbytečné omezení týkající se jen vysokých příjmů, přičemž existující tzv. třetinový systém představuje dostatečnou ochranu dlužníka. Napříště již bude na základě dohod o srážkách ze mzdy sráženo za stejných podmínek, jak je tomu u exekucí.

Ve Vario je od nového vydání upraven dialog Srážka (dialog Pracovník – dialog Pracovní poměr – karta Platby – detail platby – tlačítko Srážka), který ve vztahu k zadanému datu doručení nabízí odpovídající volby v poli "Způsob rozhodnutí". Pro dohody uzavřené před 28. 2. 2017 je to "Dohoda o srážkách do 1/2 mzdy". Pro dohody uzavřené od 28. 2. 2017 je to "Dohoda o srážkách" a "Dohoda o srážkách včetně DPP". Pokud bude použit způsob rozhodnutí "Dohoda o srážkách do 1/2 mzdy" pro dohody s datem uzavření od 28. 2. 2017, uživatele na tento problém upozorní Vario v protokolu o výpočtu mzdy, nebo výpočet nebude proveden.

U dohod uzavřených před 28. 2. 2017 je na ujednání stran, zda se i dříve uzavřené dohody budou řídit novou úpravou. V tom případě je třeba i u těchto dohod v dialogu "Srážka" nastavit způsob rozhodnutí "Dohoda o srážkách" nebo "Dohoda o srážkách včetně DPP".

Evidence smluv

Přidat vazbu

V Evidenci smluv můžete v kalendáři plateb přidávat vazby na existující doklady. Doposud jste mohli přidat vazbu jen na vydané doklady (faktury vydané, zálohy vydané a pokladní příjmové doklady). V tomto vydání jsme výběr rozšířili i na přijaté doklady, pokladní výdajové doklady, zakázky a interní doklady.

Nabídku typů dokladů v seznamu dialogu Zadejte číslo vazebního dokladu ovlivňuje druh agendy v poli Agenda na kartě Položky v detailu záznamu Smlouva. Výjimkou je agenda Pokladna, ke které byste měli vybrat také knihu a v poli Doklad upřesnit, zda se jedná o příjmové nebo výdajové pokladní doklady.

Dialog Kalendář s rozšířenou nabídkou dokladů ke konkrétní položce platby

Dialog Kalendář s rozšířenou nabídkou dokladů ke konkrétní položce platby (ilustrativní obrázek)

Opravy a úpravy

Elektronická evidence tržeb

Nastavení proxy serveru

Co všechno je třeba zajistit, aby se agenda Elektronická evidence tržeb propojila se serverem finanční správy, jsme už zmínili v dokumentaci. Další z příčin nefunkční komunikace se serverem EET může být nastavení proxy serveru používaného pro připojení firmy k síti internet. V případě, že se k serveru nelze připojit, je nutno zkontrolovat nastavení proxy serveru a povolit odchozí komunikaci se serverem finanční správy prod.eet.cz na portu 443.

Mzdy

Vyúčtování daně srážková daň

Ve vydání 20170130 jsme v tiskovém formuláři Vyúčtování daně srážková daň opravili neúplné zahrnutí částek srážkové daně za vybraný rok v případě volby Podle období srážky.

Sklad

Inventura

Inventura nebrala ohled na změnu data na příjemce. Pokud jste posunuli datum příjemky, změna se projevila v zobrazení "Sklad ke dni", bohužel už ne v inventuře. V tomto vydání jsme chybu opravili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 24. 1. 2016 do 21. 2. 2017 uskutečnili následující změny:

nové dokumenty nápovědy aktualizované dokumenty
&
připravované změny