Souhrn změn ve vydání 20200525

vydání: 20200525 - verze: 14

Vážení uživatelé,

během posledního měsíce jsme udělali pár změn. Pojďme se jim podívat na kloub v květnovém vydání Varia. Úpravou znovu prošla i datová struktura Varia. Znamená to, že všichni uživatelé Varia se musí odhlásit a pak znovu přihlásit, aby vám správně fungovaly databáze.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky a zprávy týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200525. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Půjčovna a Servis

Volitelné karty Zápůjčka a Servis na prodejních dokladech

Do prodejních dokladů si nyní můžete přidat karty Zápůjčka a Servis. Otevřete je příkazy „Zápůjčka” nebo „Servis” z místní nabídky třeba nad kartou „Obecné”.

  • Díky jednoduchému přístupu ke kartě „Zápůjčka” přímo z prodejních dokladů (zakázky, faktury, pokladního příjmového dokladu) je nyní vytváření a správa zápůjček agendy Půjčovna mnohem jednodušší.
  • Díky jednoduchému přístupu ke kartě „Servis” přímo z prodejních dokladů (zakázky, faktury, pokladního příjmového dokladu) je nyní vytváření a správa servisních tiketů agendy Servis mnohem jednodušší.

Karty Zápůjčka a Servis nyní můžete volitelně používat i na prodejních dokladech (zakázce, faktuře a pokladním příjmovém dokladu)

Obrázek: Karty Zápůjčka a Servis nyní můžete volitelně používat i na prodejních dokladech (zakázce, faktuře a pokladním příjmovém dokladu)

Změny v systému Vario

Evidence smluv

Vygenerovat doklady

Při pokusu o vystavení dokladů z agendy „Evidence smluv” jste se mohli setkat s hlášením „Syntaktická chyba v klauzuli FROM”. Upozornění na chybu se zobrazovalo v dialogu Vytvoření dokladů, který se spouští z nástrojů agendy příkazem „Vygenerovat doklady…”. Příčinou byla absence seznamu položek k fakturaci v tabulce dialogu „Vytvoření dokladů” a následné použití tlačítka  Vystavit doklady . Aktuální vydání popisovaný nedostatek ošetřilo.

Připomeňme si správný postup práce s dialogem Vytvoření dokladů:

  1. nejdříve je nutné načíst seznam dokladů k fakturaci
  2. pak vybrat doklady k fakturaci
  3. klepnout na tlačítko  Vystavit doklady 

Práce s dialogem „Vytvoření dokladů” je popsána v dokumentu nápovědy Vygenerovat doklady (Evidence smluv).

Dodržováním postupu práce s dialogem Vytvoření dokladů získáte pracovní návyk použitelný v celém Variu

Obrázek: Dodržováním postupu práce s dialogem „Vytvoření dokladů” získáte pracovní návyk použitelný v celém Variu

Účetnictví

Roční účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka mohla skončit chybou „Časový limit vypršel” v případě, že některý saldokontní účet obsahoval řádově desítky tisíc nevyrovnaných dokladů. V novém vydání publikujeme opravu této chyby.

Účtování salda kurzového a finančního rozdílu záloh

V případě, že při úhradě zálohy v cizí měně vzniknul kurzový rozdíl a zároveň nedoplatek vykázaný jako finanční rozdíl, nedošlo k úplnému vyrovnání salda účtu záloh po zaúčtování konečné faktury. V tomto vydání je účtování salda kurzového a finančního rozdílu záloh opraveno.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 21. 04. 2020 do 25. 05. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY