Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20221024

vydání: 20221024 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co nového vám přináší říjnová aktualizace Varia.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20221024, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s aktuální verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize MB, BU Vario.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Zvýšení normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí od 1. 10. 2022

Nařízením vlády č. 289/2022 Sb. se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Od 1. 10. 2022 se ze zvyšující částky 4 500 Kč, která navyšuje již zvýšenou částku 7 935 Kč, použije pro účely výpočtu nezabavitelné částky jen polovina. Pro použití zvýšené částky normativních nákladů 10 185 Kč ve výpočtu exekucí je nutné aktualizovat Vario na vydání 20221024 nebo vyšší před zpracováním mezd za říjen 2022.

Nová šablona pro doplněk Jmenný seznam

Na základě nařízení vlády č. 276/2022 Sb. dochází od 3. čtvrtletí roku 2022 ke zvýšení maximální částky příspěvku podle ustanovení § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, o 600 Kč, tj. na 14 200 Kč.

Zvýšení příspěvku se týká zaměstnanců, kteří jsou orgánem sociálního zabezpečení uznáni invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. V případě osob zdravotně znevýhodněných zůstává maximální částka příspěvku 5 000 Kč. Zaměstnavateli nadále náleží k příspěvku paušální částka 1 000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením. Nařízení vlády je v doplňku realizováno novou šablonou pro podání přehledu za 3. čtvrtletí 2022.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění jsme v detailu informací (vyplňovaných při ukončení poměru) pro úřad práce, upravili kontroly pro ruční zadání intervalů důchodového pojištění. Další změna umožňuje automatické načtení intervalů důchodového pojištění starších dvou let v případě, že v době dvou let od ukončení pracovního vztahu nebyly nalezeny žádné doby pojištění.

Tiskový formulář Přehled o platbě pojistného

V tiskovém formuláři Přehled o platbě pojistného byla omezena možnost elektronického odeslání přehledu o platbě pojistného v XML souboru do Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR, kód 111). Tento formát není ze strany VZP ČR pro odeslání přes datovou schránku podporován. (Zkontrolujte aktuálnost této zprávy).

 

Související dokumenty