Souhrn změn ve vydání 20170522

vydání: 20170522 - verze: 14

Vážení uživatelé,

květnovém vydání jsme pro vás ve Variu připravili několik šikovných funkcí, které byste mohli přivítat. Do agendy Adresář jsme přidali funkci na vystavení dokladu „Vytvořit doklad”. Spustíte ji z menu agendy, ale i z detailu kontaktu na kartě Souvislosti. V agendě Sklad na vás čeká nové zobrazení, které vám usnadí správu platností ceníků. Z Vario Shopu můžete stahovat praktické řešení pro jazykovou lokalizaci výplatních lístků v agendě Mzdy. A nakonec pro vás máme zprávu o výpočtu mezd za květen. Přestože zvýšení částek daňového zvýhodnění bylo schváleno s účinností od 1. 4. 2017, pro mzdy za květen stále platí hodnoty daňového zvýhodnění vyhlášené pro rok 2016.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Vytvořit doklad

Do agendy Adresář jsme přidali funkci na vystavení prodejního nebo nákupního dokladu pro vybraný kontakt. Vystavení dokladu a nebo jen prohlížení produktů dotazovaných kontaktem je nyní mnohem jednodušší. V tabulce agendy vyberete kontakt a v nástrojích agendy kliknete na příkaz Vytvořit doklad… Dialog průvodce se otevře rovnou s vyplněným identifikátorem zákazníka. Ale to není všechno.

Do nabídky nástrojů agendy Adresář jsme přidali novou položku příkazu k vytvoření dokladu

Do nabídky nástrojů agendy Adresář jsme přidali novou položku příkazu k vytvoření dokladu

 

Funkci jsme zpřístupnili také z detailu záznamu Kontakt na kartě Souvislosti. Díky funkci Vytvořit doklad získáte efektivní nástroj k prohlížení a výběru produktů pomocí funkce Katalog a sklad – i bez nutnosti vystavit doklad, což je výhodné například při telefonickém zodpovídání dotazů na dostupnost zboží.

Průvodce vystavením dokladu nyní nově spustíte i z detailu kontaktu klepnutím na tlačítko Vytvořit doklad na kartě Souvislosti

Průvodce vystavením dokladu nyní nově spustíte i z detailu kontaktu klepnutím na tlačítko Vytvořit doklad na kartě Souvislosti

Sklad

Zobrazení Ceníky a platnosti

Do agendy Katalog jsme přidali nové zobrazení nazvané Ceníky a platnosti, které vám usnadní správu platností ceníků. Získaný přehled zobrazuje všechny ceníky a jejich platnosti. Každý ceník můžete klepnutím na jeho název otevřít a upravit jeho platnosti.

Přítomnost produktu na dokladech

Na kartě Doklady v detailech záznamů Produkt a Skladová položka máte k dispozici funkci Zobrazit doklady: Všechny doklady. Tyto výstupy u obou záznamů už dlouho a trpělivě zobrazují veškeré doklady, na jejichž položkách se daný produkt vyskytuje. Nyní se v těchto seznamech setkáte i s výrobními a demontážními zakázkami, u kterých je daný produkt uveden jako materiál.

Dialog Skladová položka

Při používání programu Altus Vario jste si již navykli, že si detaily záznamů všech agend při změně velikosti okna ukládají své rozměry. Většina detailů agend si ukládá ještě rozměry pro každou kartu zvlášť. O to hůř, když zjistíte, že jsme někde na tento standard pozapomněli, například v detailu agendy Sklad. Renonc napravujeme, od tohoto vydání je funkce k dispozici i ve Skladové položce.

Mzdy

Plánované zvýšení částek daňového zvýhodnění v roce 2017

Vládní návrh zákona, který přináší očekávané zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, byl podepsán prezidentem republiky. Návrh zákona byl schválen s účinností od 1. 4. 2017, ale nadále se očekává jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu bude uplatněn výklad, podle kterého nabude zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pro mzdy za květen tedy stále platí hodnoty daňového zvýhodnění platné pro rok 2016, tedy 1417 Kč na druhé a 1717 Kč na třetí a další dítě. O nabytí účinnosti a použití zvýšených hodnot daňového zvýhodnění vás budeme informovat v následujících vydáních.

Doplněk Cizojazyčné mzdové složky

Ve Vario Shopu máte k dispozici nové řešení pro jazykovou lokalizaci výplatních lístků. Řešení se skládá z doplňku Cizojazyčné mzdové složky, který spustíte v agendě Mzdy a dále ze čtyř tiskových formulářů, které se do agendy Mzdy s doplňkem souběžně nainstalují. Doplněk umožňuje správu překladového slovníku pro jednotlivé mzdové složky, který obsahuje výchozí číselník s překlady. Přiložené tiskové formuláře využívají tento slovník pro překlad mzdových složek při formátování tiskového formuláře. Na rozdíl od doplňku podléhá používání tiskových formulářů licenčním poplatkům. Podrobnější dokumentaci naleznete v článku nápovědy Cizojazyčné mzdové složky.

Úpravy tiskových formulářů

  • Do formuláře, kterým se úřadu práce oznamuje plnění zaměstnanosti (podílu) občanů se ZPS (se změněnou pracovní schopností), jsme přidali pole „Cena odebraných výrobků”, doplnili automatický výpočet pole plnění podílu odběrem a přidali seznam pro výběr úřadu práce.
  • Ve formuláři Exekuční a ostatní srážky jsme upravili řazení pro přehlednější zobrazení srážek při navazujících poměrech.

Opravy a úpravy

Banka

Znaková sada importovaného souboru (MT940)

Pro import souboru s bankovními příkazy pomocí pluginu Unicredit nyní můžete používat i kódování UTF-8. Jestliže kódování UTF-8 potřebujete, vyberte jej v možnostech pluginu.

Do pluginu Unicredit jsme přidali kódování UTF-8

Do pluginu Unicredit jsme přidali kódování UTF-8

Personální management

Evidenční list OOPP

Tiskový formulář Evidenční list OOPP vykazoval chybu „Zadaný výraz obsahuje neplatný odkaz na vlastnost Form/Report”. Chyba se projevovala při tisku informací k pracovníkovi, který neměl přidělené žádné osobní ochranné pracovní prostředky. Aktuální vydání tento nedostatek opravuje.

Účetnictví

Přiznání k DPH MOSS

Tiskový formulář Přiznání k DPH MOSS zobrazoval částky s chybně uvedenou měnou Kč. Nyní se všechny částky formátují správně do měny EUR pomocí znaku €.

Záznamní povinnost

Ve formuláři Záznamní povinnost (firmy) se při výpočtu součtu chybně používal koeficient na řádku 52 z naposledy otevřeného Přiznání k DPH (i když patřilo jiné firmě). V novém vydání je chyba součtu ve formuláři opravena.

Ostatní

Doplněk Čárové kódy

Doplněk Čárové kódy využijete pro export dat z Varia do čtečky a import dat ze čtečky čárových kódů do Varia. Vlastní export a import zajišťují uložené exportyimporty. Export pokrývá offline provoz čtečky. Následně při importu (načítání) je možné nastavit libovolný počet operací, které mohou vystavovat různé doklady. Další funkcí doplňku je kontrola již existujících dokladů proti dávce získané načítáním do čtečky. I přesto, že funkce toho už umí hodně, naučili jsme ji od tohoto vydání párovat i položky obsahující desetinné číslo v množství.

Průvodce založením firmy 

Průvodce založením firmy jsme upravili tak, aby se nenabízely volby pro převod databází do MDB souborů. Zároveň jsme přejmenovali původní název titulku tlačítka  SQL/File…  na nový název  Převod na SQL…  v možnostech firem. V případě, že již není v datovém profilu žádná firma využívající MDB databáze (všechny jsou na SQL serveru), je toto tlačítko zakázáno (neaktivní).

Dialog Průvodce založením firmy v módu Převod dat na SQL server

Dialog Průvodce založením firmy v módu Převod dat na SQL server už nenabízí volby pro převod databází do MDB souborů

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 25. 4. 2017 do 22. 5. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY