Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200128

vydání: 20200128 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás přehled novinek v lednovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario - Souhrn změn ve vydání 20200128, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Novinky v doplňku eNeschopenky

Nová verze doplňku přináší několik vylepšení.

Volitelný rozsah tisku

Při klepnutí na tlačítko  Tisk  z karty Neschopenky nebo Notifikace je nově možné vybírat z možností tisku „Aktuální záznam”, „Všechny záznamy”, nebo pokud je na formulář aplikován filtr, „Všechny vyfiltrované záznamy”.

Stahování příloh u datových zpráv

V případě nastavení zdroje notifikací Datové schránky již není nutné v doplňku Datové schránky – v detailu zpráv s notifikacemi – spouštět akci „Stáhnout přílohy”. Doplněk eNeschopenky bude nyní stažení příloh kontrolovat a případně jejich stažení sám zajistí.

Promítnutí údajů o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek

Nové vydání mezd umožňuje promítnout údaje o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek. Tím se naplňuje smysl doplňku, díky kterému ve většině případů odpadá ruční práce s vytvářením a úpravou mzdových složek pro evidenci nemoci v měsíční mzdě.

  1. První variantou promítnutí notifikací o DPN do měsíčních mzdových složek je použití nové volby Mzdové složky nemocí z doplňku eNeschopenky v druhém kroku průvodce vytvořením mezd.
  2. Další možností je použití nové volby menu Aktualizace mezd dle eNeschopenek v průběhu zpracování mezd.

    Při použití těchto voleb se měsíční mzdová složka Nemoc:
  • vytvoří z načtených notifikací automaticky
  • pokud DPN přechází do dalšího období, vytvoří se automaticky její pokračování
  • ukončí z načtených notifikací automaticky

Více o způsobu promítnutí údajů o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek najdete v dokumentaci doplňku „eNeschopenky”.

Zvýšení životního minima v průběhu roku 2020

Upozorňujeme uživatele modulu Mzdy, kteří zpracovávají exekuční srážky, že je projednáván návrh nařízení vlády, které zvyšuje částku životního minima jednotlivce. Plánovaný datum nabytí účinnosti je 1. 3. 2020. Na schválený návrh nařízení vlády budeme reagovat novým vydáním Varia. Pro zpracování mezd s exekucemi za období spadající do účinnosti nového nařízení aktualizujte na vydání, které tuto novou hodnotu nastaví.

Předchozí mzdový souhrn změn

  • Speciální mzdové lednové vydání 20200108