Souhrn změn ve vydání 20220523

vydání: 20220523 - verze: 14

Vážení uživatelé,

seznamte se s květnovou aktualizací Varia. Podívejte se, co je v systému nového nebo jiného. Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkách a změnách. Nepřehlédněte důležité informace o modulu MzdySouhrnu změn ve vydání 20220523. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemné dny vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

      Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Vario Online

ERP systém Vario můžete používat i online

 

Ke všem potřebným informacím z Varia můžete mít přístup i mimo kancelář. To jste nevěděli? Tak si přečtěte tenhle článek, zabere vám to dvě minuty.

 

Jestli je pro vás svět systému Vario zatím neznámou planetou, podívejte se, co všechno umí a jak snadno se ovládá.

 • Nápovědu, kterak s Variem pracovat hezky krok po kroku, najdete u nás na webu.
 • Chcete se o novém Variu Online dozvědět více? Zavolejte nám a my váš dotaz rádi zodpovíme.
ERP systém Vario můžete používat i online

Nová agenda eKomunikace

Představujeme novou agendu eKomunikace, která vám poslouží pro hromadnou či odloženou elektronickou komunikaci jak v desktopovém Variu, tak ve Variu Online. 

Souběžně s vydáním nové agendy jsme v dialogu Možnosti e-mailu rozšířili nastavení odeslání pro SMTP server (CDO), které je nyní možné provést zvlášť pro uživatele systému Vario a zvlášť pro datový profil (pro agendu eKomunikace).

 • Agenda eKomunikace podporuje elektronickou komunikaci ve formátu E-mail, Datová schránka nebo iBox.

Nová agenda eKomunikace v desktopovém Variu

Obrázek: Nová agenda eKomunikace v desktopovém Variu

 

 • Agenda eKomunikace uchovává odeslané záznamy a přílohy z Varia a poskytuje tak náhled na historii odeslaných či na aktuální stav čekajících zpráv.

Nová agenda eKomunikace ve Vario Online

Obrázek: Nová agenda eKomunikace ve Vario Online

Možnosti Varia

Nastavení číselné řady pro doklad

Od tohoto vydání můžete v nastavení číselné řady pro doklad v poli Prefix začít používat také výrazy.

Běžně se do pole Prefix zapisuje maska formátu pro hodnotu datum vystavení záznamu, tj. například Prefix YYYY\- bude vyhodnocen jako 2022-. V odstavci Číselné řady článku nápovědy Přidání a nastavení knihy naleznete podrobnosti.

Do pole Prefix teď můžete zadat i výraz.

 • Výraz začíná znakem =
 • Ve výrazu lze použít hodnotu [Datum], která reprezentuje datum vystavení záznamu. Toho se dá využít například v situaci, kdy se na přelomu roku má změnit formát čísla záznamu.

Například výraz

=iif(Year([Datum])>2022, Format([Datum], "\N\O\V\Y\F\O\R\M\A\TYY\-"), Format([Datum], "YYYY\-"))
 • bude pro záznamy vystavené v roce 2022 vracet prefix 2022-
 • a pro záznamy od roku 2023 prefix NOVYFORMAT23-

Umožnili jsme nově do pole Prefix zapisovat také výrazy

Obrázek: Umožnili jsme do pole Prefix zapisovat také výrazy, takže pokud prefix začíná znaménkem rovnosti, použije se vyhodnocení výrazu, jinak se používá formátování

Možnosti Varia

Složky pro ukládání záznamů

V možnostech agendy lze v nastavení Složky záznamů nově používat hodnoty ze záznamu dané agendy. Hodnoty záznamu se zapisují pomocí výrazu <!Nazev_pole_Zaznamu>

 • Poznámka: výrazy jsou stejné jako u nastavení cesty u exportů.

Příklad

Nastavení složky záznamů:

<SlozkaDat>\Dokumenty\<Agenda>\<Kniha>\<!Rok>

pro agendu Pokladna a knihu Pokladna CZK bude umísťovat dokumenty do složky:

..\Dokumenty\Pokladna\Pokladna_CZK\2022\

Příklad umístění přílohy v detailu dokladu na kartě Dokumenty dle výše popsaného nastavení složky záznamů

Obrázek: Příklad umístění přílohy v detailu dokladu na kartě Dokumenty dle výše popsaného nastavení složky záznamů

Evidence smluv

Generování přijatých dokladů od neplátce DPH

Ačkoli se mnozí z vás, uživatelů, snažili přelstít modul Evidence smluv, nepodařilo se vám v něm vystavit přijatý nedaňový doklad. Pokud jste totiž potřebovali ze smlouvy generovat přijaté doklady od neplátce DPH, vystavil se přijatý daňový doklad s místem plnění v tuzemsku.

Tuto politováníhodnou slabinu jsme odstranili. Když si zaktualizujete Vario na nové vydání, budete doklady, kde dodavatelem je neplátce DPH, vystavovat jako nedaňové a jako po másle.

Hodnocení

Vylepšení funkcí

V agendě Hodnocení (a v jednom případě u dokladů) jsme realizovali několik zlepšovacích návrhů. Snad vás potěší.

 • Funkci Nový záznam podle jiného záznamu jsme upravili tak, aby zkopírovala i podřízená kritéria. Ta se doposud nekopírovala.
 • Pole Způsob zjištění hodnoty v kritériích je nyní navázáno na číselník.
 • Pokud je v možnostech knihy zaškrtnuto zaznamenávat Úpravy do deníku, nově se zaznamenávají i úpravy kritérií.
 • Jestliže jsou zadány v kritériích hodnoty Předpis odPředpis do a pole Číselná hodnota je mimo rozsah, pole se zobrazí červeně.
 • U dokladů jsme na kartu Souvislosti přidali novou položku zobrazení Hodnocení. Díky tomu teď můžete prohlížet či přidávat hodnocení přímo z dokladu.

Obchodní příležitost

Karta Kalkulace – Vytvořit zakázku

Tlačítko (funkce) Vytvořit zakázku nyní vytvoří zakázku podle vybraných nabídek. Doposud bylo možné vytvořit zakázku pouze podle jedné vybrané nabídky.

Vydané doklady

Export dokladu ve formátu ISDOC

Při exportu dokladu ve formátu ISDOC se exportovaly i položky ve stavu Interní položka a položky se zdanitelným plněním Přirážka. Od tohoto vydání se tyto položky již neexportují.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 04. 2022 do 23. 05. 2022:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY