Souhrn změn ve vydání 20230221

vydání: 20230221 - verze: 14

Vážení uživatelé,

únorové vydání obsahuje několik úprav, udělejte si chvilku a přečtěte si o nich. Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy v Souhrnu změn ve vydání 20230221.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Seyfor, a. s.Divize MB, BU Vario.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Datové schránky

Stažení přijatých zpráv s přílohou

Stažení přijaté zprávy zajišťuje funkce Stáhnout nové přijaté zprávy. Následně jsou staženy všechny nové (doposud nestažené) zprávy od data posledního stažení včetně příloh.

Pokud přišla datová zpráva, která měla více příloh, a dvě byly pojmenovány totožně, zobrazilo se upozornění na chybu Nepodařilo se zkopírovat soubor z >umístění< do >umístění<, protože nebyl nalezen soubor. Soubor daného názvu zřejmě neexistuje. Další přílohy se nestáhly, protože v tomto případě se stahování zacyklilo.

V tomto vydání jsme zmatenou funkci opravili. Nyní, jestliže jsou v datové zprávě přílohy, které mají stejný název a za nimi následují další přílohy, se již proces stahování zprávy nezacyklí a všechny přílohy se korektně stáhnou. Přílohy s totožným názvem pak poznáte tak, že mají v názvu index _(n). Například Upominka_(1), Upominka_(2)…

Uživatelům agendy Datové schránky ve Variu doporučujeme aktualizovat na nové vydání.

Použití funkce Stáhnout nové přijaté zprávy

Obrázek: Použití funkce „Stáhnout nové přijaté zprávy”

Personalistika

Párování pracovníků a uživatelů Varia

Webový doplněk B2E (mzdový portál) slouží pro zobrazování osobních dat zaměstnanců a sdílení dokumentů (dokladů) mezi zaměstnancem a mzdovou účetní (personalistou). Oboustranná symbióza vyžaduje, aby každý pracovník měl uživatelský účet do systému Vario napojený na svůj záznam Pracovník v agendě Personalistika. Účet disponuje omezeným přístupem – pouze do doplňku B2E. Propojení uživatelského účtu se záznamem Pracovník v agendě Personalistika zajišťuje dialog Párování pracovníků a uživatelů Varia.

Při pokusu o spárování pracovníků funkcemi Přidat chybějící zaměstnance s prohlášením, anebo Přidat všechny chybějící pracovníky se zobrazilo okno s hlášením „Název účtu již existuje”. Nicméně mail s přihlašovacími údaji byl odeslán, ale chybně – s údaji pro jiného pracovníka.

V tomto vydání jsme zlomyslnou funkci odladili a nyní vše funguje tak, jak je popsáno v odstavci nápovědy Přidat chybějící pracovníky.

Uživatelům Varia a webového doplňku B2E doporučujeme aktualizovat na nové vydání.

Párování pracovníků a uživatelů pomocí funkce Přidání chybějících pracovníků

Obrázek: Párování pracovníků a uživatelů pomocí funkce „Přidání chybějících pracovníků”

Aktualizace nápovědy Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 23. 01. 2023 do 21. 02. 2023:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY