Souhrn změn ve vydání 20200929

vydání: 20200929 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v zářijové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200929. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Interní doklady

Přepočet kursových rozdílů

V průvodci „Přepočet kurzových rozdílů” jsme nově umožnili výběr jednotlivých dokladů, které se mají přepočítat. Do prvního dialogu průvodce jsme umístili aktualizovaný odkaz funkce „Zobrazit seznam dokladů k přepočtu nebo vybrat konkrétní doklady (vše)”, kterým otevřete seznam dokladů.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek nově nabízí výběr dokladů k přepočtu

Obrázek: Dialog „Kursové vyrovnání závazků a pohledávek” nově nabízí výběr dokladů k přepočtu

 

 • Klepnutím na odkaz „Zobrazit seznam dokladů k přepočtu nebo vybrat konkrétní doklady (vše)” otevřete seznam dokladů v dialogovém okně „Doklady, které se budou přepočítávat”.
 • V případě, že si přejete přepočítat jen některé doklady, vyberte je v tomto seznamu zaškrtnutím.
 • Pokud žádné nevyberete, přepočtou se všechny doklady.

V inovovaném dialogu Doklady, které se budou přepočítávat zaškrtnutím snadno vyberete požadované záznamy

Obrázek: V inovovaném dialogu „Doklady, které se budou přepočítávat” zaškrtnutím snadno vyberete požadované záznamy

Sklad

Účtování skladu podle typu produktu

Především pro potřeby našich klientů provozující výrobní firmy jsme přidali novou funkci – možnost definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu. Díky tomuto nastavení odpadne potřeba evidovat ve Variu oddělené sklady pro zboží, materiál a výrobky. Účty skladu pro jednotlivé typy produktů nastavíte jedním ze dvou způsobů popsaných níže (body 1 a 2).

Z nové možnosti definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu vyplývá změna týkající se účtování skladových dokladů (skladová příjemka, skladová výdejka, vratka příjemky, vratka výdejky a převodka).

Účtování skladových dokladů

 1. Pokud je nastaveno konto skladu pro daný typ produktu, použije se konto skladu podle typu produktu, jinak se použije konto skladu.
 2. Pokud je v nastavení možností zaúčtování zvoleno seskupování, pak se položky skladového dokladu seskupí navíc za typ produktu (to může vést k situaci, že se vytvoří více položek než dříve – tzn. v případě, že je na dokladu více typů produktů). 

1. Nastavení účtů skladu podle typu produktu

 • V okně Možnosti Varia/Moduly: Sklad/Agendy: Sklad/Knihy/„Vaše kniha” je umístěna nová funkce Konta skladu podle typu produktu. Klepnutím na odkaz otevřete dialog Konto skladu, ve kterém nastavíte konta pro jednotlivé typy produktů. Pokud konto pro daný typ není nastaveno, použije se konto knihy.

V detailu nastavení knihy agendy Sklad, pod nabídkou pole Konto, je umístěn nový odkaz Konta skladu podle typu produktu

Obrázek: V detailu nastavení knihy agendy „Sklad”, pod nabídkou pole „Konto”, je umístěn nový odkaz „Konta skladu podle typu produktu”

2. Nastavení účtů skladu z okna Možnosti předkontací

 • V dialogu Možnosti předkontací, na kartě Možnosti knih, přibyl nový sloupec se symbolem . Klepnutím na něj otevřete stejný dialog jako v předchozím případě (1.). V okně Konto skladu snadno nastavíte konta pro jednotlivé typy produktů.
  • Klepnutím na znak < zobrazíte předkontace knihy → přepnutím na kartu Knihy dokladů.
  • Znak < se zobrazuje u knih dokladů a symbol  u skladů. 

V dialogu Možnosti předkontací, na kartě Možnosti knih, snadno nastavíte konta pro jednotlivé typy produktů v dialogu Konto skladu

Obrázek: V dialogu „Možnosti předkontací”, na kartě „Možnosti knih”, snadno nastavíte konta pro jednotlivé typy produktů v dialogu „Konto skladu”

Účetnictví

Možnosti výkazu zisků a ztrát

V agendě Účetnictví jsme inovovali dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát, který se otevře volbou tisku (náhledu) formuláře „Výkaz zisků a ztrát 2018” (Účetnictví/Tisk(Náhled)/Výkazy/Výkaz zisků a ztrát 2018). Nově jsme do něj implementovali Průvodce přizpůsobením výkazu zisků a ztrát. Podobnou „modernizací” nedávno prošel dialog „Možnosti rozvahy – Průvodce přizpůsobením rozvahy 2018”, o které jsme vás informovali v souhrnu změn 20200728.

Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát nyní disponuje přehlednějším designem a novou funkcí usnadňující přizpůsobení výkazu zisků a ztrát

Obrázek: Dialog „Možnosti výkazu zisků a ztrát” nyní disponuje přehlednějším designem a novou funkcí usnadňující přizpůsobení výkazu zisků a ztrát

Změny v okně „Možnosti výkazu zisků a ztrát” podrobně

 • Přibyly odkazy funkcí Průvodce přizpůsobením výkazu zisků a ztrátZobrazit použití účtů ve výkazu zisků a ztrát.
 • Volby Tisknout jsou nyní seřazeny přehledněji pod sebou.
 • Seznam Sestava je odstraněn.
 • Audit je v sekci „Texty”, pořadí textů odpovídá uspořádání na tiskovém formuláři.
 • Přibyla nová skupina Kritéria, ve které jsou „filtry” středisko a období.
 • Volba Radio button - Přepínač Období se zobrazí jen tehdy, je-li to potřeba, tj. pokud omezíte období. Titulky navíc lépe popisují volby omezení minulého účetního období:

V nové skupině Kritéria naleznete filtry středisko a období, volba Období se zobrazí, jen pokud omezíte období

Obrázek: V nové skupině „Kritéria” naleznete „filtry” středisko a období, volba „Období ”se zobrazí, jen pokud omezíte období

Podrobný popis práce s dialogem „Možnosti výkazu zisků a ztrát” a „Průvodcem přizpůsobením výkazu zisků a ztrát” naleznete v novém článku nápovědy Možnosti Výkazu zisků a ztrát – průvodce přizpůsobením výkazu.

Změny v systému Vario

Agenda Hodnocení

Typy kritérií

Do detailu záznamu Hodnocení na kartu Kritéria jsme přidali typ kritéria Podpis. Novou položku nabídky uživatelé využijí zejména v mobilním servisu.

Do nabídky sloupce Typ kritéria přibyl nový typ kritéria Podpis

Obrázek: Do nabídky sloupce „Typ kritéria” přibyl nový typ kritéria „Podpis”

Účetnictví

Roční účetní uzávěrka

V průvodci účetní uzávěrkou se převáděly saldokontní případy i v případě, že nebyla vybrána volba Převést saldokonta. Funkci průvodce jsme v tomto vydání opravili. Díky tomu můžete doklady účtované na saldokontní konta, které mají nevyrovnané saldo, převádět do dalšího roku standardním zaškrtnutím funkce CheckBox - Zatržítko Převést saldokonta (Nevyrovnané doklady).

Doklad

Pole DUZP dodavatele

Pole „Datum zdanitelného plnění dodavatele” se zbytečně zobrazovalo i na přijatých nedaňových dokladech. Od tohoto vydání se pole zobrazuje jen na daňových dokladech.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 31. 08. 2020 do 29. 09. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY