Souhrn změn ve vydání 20210525

vydání: 20210525 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v květnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210525. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Novinky

Nový doplněk „Generování výkazů pro B2E”

Představujeme vám nový mzdový portál B2E, který umožňuje všem firemním zaměstnancům přístup k jejich mzdovým dokumentům nezávisle na Variu. Dokumenty jsou v portálu k dispozici ve formátu PDF a vybrané dokumenty je možné elektronicky podepisovat.

Hromadné generování těchto dokumentů usnadňuje nový doplněk Varia Generování výkazů pro B2E. Doplněk je po instalaci dostupný v agendách MzdyPersonalistika, v každé z agend umožňuje vytvoření příslušných výkazů. Podrobné informace publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210525.

Změny v systému Vario

Evidence majetku

Zahrnutí technického zhodnocení do zůstatkové ceny

V účetních odpisech se technické zhodnocení (nebo úprava ceny) mohly promítnout do špatného období v případě, že účetní jednotka používá hospodářské roky a kalendářní rok prvního dne hospodářského roku se liší od hospodářského roku. V takovém případě se technické zhodnocení (úprava ceny) zahrnuly v odpisovém plánu do období, které odpovídalo kalendářnímu roku prvního dne hospodářského roku. Od tohoto vydání se správně použije hospodářský rok.

Banka

Uhrazení zálohové faktury (DDoPP)

Po úhradě zálohové faktury Vario nabídne vystavení daňového dokladu o přijetí platby (DDoPP). Pokud došlo k částečné úhradě zálohové faktury, které již byla vystavena konečná faktura, mohlo se stát, že se vystavil DDoPP na část částky, která již byla zdaněna fakturou.

Z výše popsaných důvodů jsme v tomto vydání přidali kontrolu, která zajistí, aby se na zálohy vypořádané fakturou DDoPP nevystavil. Zároveň jsme v průvodci dokončením úhrad v kroku „vystavení DDoPP” implementovali kontrolu, která upozorní při výběru zálohy již vypořádané pomocí faktur na tuto skutečnost a DDoPP k této záloze nebude vystaven.

Doklad

Úprava dat na zaúčtovaných dokladech

V minulém vydání jsme umožnili změnu data u zaúčtovaných dokladů tak, aby bylo možné měnit ta data, které neovlivňují datum účtování. Bohužel při úpravě došlo k chybě, která umožnila změnit datum i v případě, že datum účtování bylo ovlivněno. Chyba je opravena v tomto vydání.

Doklad

Změna kurzu na faktuře v cizí měně s odečtenou uhrazenou zálohou

Při změně kurzu na faktuře, která je zadaná v cizí měně, a na které je odečtena uhrazená záloha, se nepřepočetl kurzový rozdíl proti daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP). Od tohoto vydání se hodnota kurzového rozdílu přepočítává.

Vydané doklady

QR kódy na fakturách a datum splatnosti

Na tiskovém formuláři Faktura s QR kódem je možnost zobrazit QR kód ve formátu QR PlatbaQR Faktura nebo v kombinovaném formátu QR Platba+Faktura. Ve všech případech je možné do kódu zapsat datum splatnosti. Tento datum se pak v internetovém bankovnictví obvykle používá jako datum provedení platby. Tato vlastnost ale není příliš žádaná, protože bankovní převod se obvykle nestihne ve splatnosti.

V nedávném vydání jsme přestali vkládat datum splatnosti do QR kódů typu QR Platba. Pro ostatní formáty jsme ho zachovali, protože se jedná o důležitý údaj při zakládání faktury do účetního systému.

V aktuálním vydání jsme ještě upravili způsob vložení data splatnosti do kombinovaného formátu QR Platba+Faktura tak, aby nedocházelo k nežádoucímu odkládání plateb až na datum splatnosti.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 28. 4. 2021 do 25. 5. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY