Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190326

vydání: 20190326 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v březnové aktualizaci nového a jiného. V tomto vydání jsme modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190326. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Mzdy

Oprava výpočtu nároku dovolené na rok 2019 při OČR v období 1–5/2018

Toto vydání zahrnuje opravu výpočtu neodpracované doby pro výpočet nároku na dovolenou za rok 2019 v případech, kdy v daném pracovním vztahu bylo v období 1–5/2018 čerpáno OČR. Tato doba se chybně zahrnovala do neodpracované doby roku 2019 a tím mohla ovlivnit výpočet nároku na dovolenou za rok 2019 např. u pracovních vztahů ukončených v prvních měsících roku 2019.

Nový tiskový formulář Sociální pojištění – rekapitulace po poměrech

Tiskový formulář „Sociální pojištění – rekapitulace po poměrech” zobrazuje přehled pracovních vztahů s kumulativním soupisem částek sociálního pojištění za aktuální rok v členění podle druhu pojištění. Součástí výstupu je i celkový součet částek, celkový počet pracovních vztahů a z toho počet sociálně pojištěných vztahů. Jako pojištěné jsou počítány všechny vztahy s druhem pojištění „Nemocenské pojištění” a vztahy s druhem pojištění „Zaměstnání malého rozsahu” a „Dohoda o provedení práce” v případě, že u nich bylo v průběhu roku dosaženo rozhodného příjmu.

Částka ve sloupci „Rozdíl” zobrazuje rozdíl částek „Hrubá mzda” a „Základ SP”. Rozdíl může být způsoben částkami ve mzdových složkách, které nevstupují do hrubé mzdy, ale je z nich odváděno pojistné nebo naopak. U druhu pojištění „Zaměstnání malého rozsahu” a „Dohoda o provedení práce” také tím, že v některých obdobích nebylo dosaženo rozhodného příjmu pro odvod pojistného. Složky způsobující rozdíly můžete do výstupu připojit přes menu VýstupPro náhled – dialog Tisk – pole Možnosti – volba S rozdíly. V členění po obdobích je toto rozšíření dostupné v tiskových formulářích „Sociální pojištění – celkem po obdobích” a „Sociální pojištění”.

Tento výstup jistě oceníte i jako podklad při případné kontrole ze strany úřadu sociálního pojištění. Nový tiskový výstup je dostupný v agendě „Mzdy” ve skupině Sociální pojištění.

Nový tiskový formulář Sociální pojištění – celkem po obdobích

Tiskový formulář „Sociální pojištění – celkem po obdobích” je obdobou tiskového formuláře Sociální pojištění, ale zobrazuje údaje o sociálním pojištění za všechna období aktuálního roku včetně celkového součtu. Zobrazuje se v členění po obdobích a dle druhu pojištění s možností zobrazení případných rozdílů mezi hrubou mzdou a základem sociálního pojištění. Nový tiskový výstup je dostupný v agendě „Mzdy” ve skupině Sociální pojištění.

Nové tiskové formuláře Sociální pojištění – rekapitulace po poměrech a Sociální pojištění – celkem po obdobích

Zobrazení Odpracované hodiny a Mzda od–do

Do zobrazení „Odpracované hodiny” jsme přidali sloupec Hodiny svátků měsíční mzdy. Do zobrazení „Mzdy od – do” jsme přidali sloupec Hodiny svátků. Obsah sloupců je shodný, zobrazuje hodiny svátků, které připadly na pracovní dny u měsíčních mezd standardního rozvrhu. Tyto hodiny svátků jsou zahrnuty v odpracovaných hodinách ve složkách „Odpracované doba”, „Odpracované hodiny”, „Hrubá mzda”. Pro potřeby některých výstupů se tyto hodiny svátků odečítají (ZPS, Statistika – ÚNP). Do zobrazení jsme sloupce přidali proto, abychom vám usnadnili kontroly těchto výstupů.

Přeplatek z ročního zúčtování v platebním příkaze

V případě, že částka složky „Roční zúčtování daně z příjmu” je vyšší, než je sražená daň po odečtení daňového bonusu, pak se v měsíci, kdy se roční zúčtování provedlo, nevytvoří položka příkazu na „Zálohovou daň”. V dalším měsíci se při vytváření „Platebního příkazu” objeví upozornění, že při ročním zúčtování daně vznikl přeplatek a v jaké výši. Uživatel měl dosud možnost vybrat, zda chce přeplatek umořit hned, nebo jej nechat na jindy. Nově má také možnost určit částku, která se má umořit. V případě, že se nepodaří přeplatek umořit do konce roku, zobrazí se při tvorbě příkazu v prosinci upozornění na zbývající výši přeplatku. Do dalšího roku se už přeplatek nepřenáší.

Dialog Zaúčtování – rozúčtování Náhrady při DPN na střediska a zakázky dle párovacího znaku

V dialogu Zaúčtování je nyní respektováno nastavení párovacího znaku také pro složku „Náhrada při DPN” při jejím rozúčtování na střediska a zakázky obdobně jako u složky „SP zaměstnavatele”.

Tiskový formulář Mzdové náklady po střediscích a zakázkách

Do tiskového formuláře „Mzdové náklady po střediscích a zakázkách” bylo promítnuto rozúčtování složky „Náhrada při DPN” na střediska a zakázky dle párovacího znaku.

Zdanění příjmu DPP bez učiněného prohlášení včetně solidárního zvýšení

Toto vydání umožňuje provést zdanění příjmu včetně solidárního zvýšení i u výjimečně vysokých částek vyplacených jednorázově na DPP bez učiněného prohlášení poplatníka daně.