Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2017 – II. část

vydání: 20160124 - verze: 14

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny a nastavení, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2017. Nové vydání Externí odkaz přináší také řadu nových vzorů tiskových formulářů, které byly státními orgány uvolněny v prvních týdnech nového roku. V tomto článku dále uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsány. Výpočet všech mezd pro rok 2017 je nutné provést na vydání 20160124 nebo vyšším.

Nové řešení doplatku zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu při souběhu příjmů

Nové vydání přináší zdokonalení v oblasti výpočtu zdravotního pojištění s doplatkem do minimálního vyměřovacího základu v případě souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele. Předpokladem výpočtu doplatku u zaměstnanců, kteří mají povinnost do MVZ doplácet a pověřili tím zaměstnavatele, je nastavení parametru "Doplatek ZP do MVZ" a dosažení příjmu nižšího než minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ je stanoven ve výši minimální mzdy nebo její poměrné části. Dosud se tento příjem ze souběžného poměru zadával stejně jako příjem od jiného zaměstnavatele pomocí složky "Jiný příjem pro doplatek".

Nyní se nově příjmy ze souběžných poměrů do výpočtu doplatku započítávají automaticky. U všech poměrů, ze kterých se odvádí zdravotní pojištění, se zohledňuje doba trvání poměrů a doba kvalifikovaných důvodů, ze kterých se pojištění neodvádí. Podle počtu pojištěných dnů v období se poměrně snižuje minimální vyměřovací základ, do jehož výše se dopočítává doplatek zdravotního pojištění zaměstnance. Výsledný doplatek je zahrnut do složky ZP pracovníka.

Pokud je složka "Jiný příjem pro doplatek" zadaná jako výchozí složka v dialogu "Pracovní poměr" na kartě "Nastavení" včetně částky – je nutné ji ukončit, odstranit nebo alespoň vynulovat. Složku je možné nadále  používat, ale pouze pro zahrnutí příjmu od jiného zaměstnavatele.

Při souběhu příjmů z navazujících nebo překrývajících se poměrů nadále věnujte pozornost nastavení parametru "Doplatek do MM" v dialogu "Pracovní poměr" a zadání období "Plátce stát" v dialogu "Pracovník". Předpokladem správného výpočtu doplatku je zadání parametru "Doplatek ZP do MVZ" do poměru, ve kterém je prováděno zdanění. Výpočet tohoto poměru by měl být spuštěn až po kompletním zpracování všech souběžných poměrů, tedy ve chvíli, kdy je zdravotní pojištění ze všech příjmů již spočítáno.

Dopad zvýšení minimální mzdy na DPP

U DPP s úhrnným příjmem vyšším než 10 000 Kč a nižším než nová výše minimální mzdy 11 000 Kč – je nutné v roce 2017 věnovat pozornost skutečnosti, zda je zaměstnanec povinen odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, tedy z aktuální minimální mzdy. Pokud povinnost neplní jiným způsobem a pověří odvodem zaměstnavatele, měl by mít nastaven parametr "Doplatek ZP do MVZ" v dialogu "Pracovní poměr" a dialogu "Mzda" v obdobích od ledna 2017. V tom případě se při příjmu v rozmezí 10 001 Kč až 10 999 Kč provede při výpočtu mzdy doplatek ZP zaměstnance z minimálního vyměřovacího základu, který odvede prostřednictvím zaměstnavatele. V případě, že parametr doplatku není nastaven a dohoda trvá celé období, pak se při výpočtu zobrazí nebo zapíše do protokolu upozornění. Při příjmu od 11 000 Kč výše se pojistné odvede podle výše příjmu.

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2017

Nařízením vlády 449/2016 Sb. byla stanovena nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2017 ve výši 5 822 Kč. Tato částka se použije pro výpočet nezabavitelných částek při výpočtu exekucí od ledna 2017. Pokud jste mzdy s exekucemi za rok 2017 spočítali před aktualizací na vydání 20160124, proveďte po aktualizaci na nové vydání znovu jejich výpočet.

Nové vzory daňových formulářů

Vydání 20160124 obsahuje nové vzory tiskových formulářů:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – DPP
  • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro přiznání k dani

Tyto nové vzory nepřinášejí žádné obsahové změny.

Tiskový formulář ELDP

V úvodním dialogu tiskového formuláře – v poli "Typ" –  můžete vybírat nové volby pro rekonstruované evidenční listy.