Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190219

vydání: 20190219 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

podívejte se na novinky, které se vyklubaly z únorového vydání Vario.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20190219. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mezd a personalistiky). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Mzdy

Nový tiskový formulář Mzdové náklady po střediscích a zakázkách

Tiskový formulář Mzdové náklady po střediscích a zakázkách je obdobou tiskového formuláře Mzdové náklady. Nový formulář je navíc seskupen za zakázky a tiskne se v členění na střediska a zakázky dle způsobu zaúčtování vybraného v dialogu „Zaúčtování”:

  • Dle hrubé mzdy,
  • Po složkách,
  • Dle podílu hrubé mzdy,
  • Dle podílu mzdových složek a
  • Dle hodin.

Stejně jako tiskový formulář Mzdové složky k zaúčtování po střediscích a zakázkách respektuje nastavení mzdových složek v dialogu „Zaúčtování” na kartách:

  • Nastavení složek,
  • Nastavení ZP a
  • Nastavení poměrů

…a reflektuje tedy rozúčtování mzdových složek na kartě „K zaúčtování” a pro vytvoření interního dokladu. V úvodním dialogu také umožňuje výběr středisek nebo zakázek.

Tiskový formulář je dostupný ze skupiny „Mzdové složky” a z dialogu „Zaúčtování” z karty „K zaúčtování” v rozbalovací nabídce tlačítka  Tisk  pod volbou „Mzdové náklady”.

Dřívější tiskový formulář Mzdové náklady odpovídá způsobu rozúčtování „Dle hrubé mzdy”, tedy v členění na kmenová střediska platná v období mzdy.

Nový formulář naleznete také v dialogu Zaúčtování na kartě K Zaúčtování v nabídce tisku pod volbou Mzdové náklady

Nový formulář naleznete také v dialogu Zaúčtování na kartě K Zaúčtování v nabídce tisku pod volbou Mzdové náklady

Tiskový formulář ZPS

V úvodním dialogu tiskového formuláře se pole „Plnění povinnosti odběrem” vypočtené po zadání pole „Cena odebraných výrobků” nyní uvádí na dvě platná desetinná místa, tedy bez zaokrouhlení.

V úvodním dialogu tiskového formuláře se pole „Plnění povinnosti odběrem” vypočtené po zadání pole „Cena odebraných výrobků” nyní uvádí na dvě platná desetinná místa, tedy bez zaokrouhlení

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

V tiskovém formuláři se mění způsob vyplnění řádku č. 20. V úvodním formuláři se do pole „Pro nerezidenty” nově zadává pouze hodnota pojištění placeného nerezidentem na zahraniční pojištění. Pro vyplnění řádku č. 20 k této hodnotě systém nově připočte hodnotu pojištění sraženého z mezd daňovému nerezidentovi z příjmů uvedených na ř. 2 za vybrané zdaňovací období podle českých předpisů. Za nerezidenta je považován poplatník s vyplněným polem „Stát daňového domicilu” v dialogu Pracovník (kromě hodnoty Česká republika).

V úvodním formuláři se do pole „Pro nerezidenty” nově zadává pouze hodnota pojištění placeného nerezidentem na zahraniční pojištění

Obor vzdělání v doplňku ISPV

Firma Trexima Externí odkaz spravující Informační systém o průměrném výdělku průběžně aktualizuje číselník oboru vzdělání. Pro vyplnění pole „Obor vzdělání” v doplňku ISPV proto nadále používejte aplikaci „Obor vzdělání” dostupnou zde https://www.obory-vzdelani.cz/ Externí odkaz. Zadání pole „Obor vzdělání” v doplňku ISPV není omezeno na rozbalovací nabídku tohoto pole. Ta bude aktualizována s delšími časovými odstupy.

Pro vyplnění pole „Obor vzdělání” v doplňku ISPV používejte aplikaci „Obor vzdělání”

Srážka odborových příspěvků při souběhu s dohodami

Do nového vydání byla zahrnuta úprava, která se týká srážky odborových příspěvků mzdovou složkou s typem složky „Procento z čisté mzdy” propojenou na platbu „Odbory”. Pokud jsou v nesouběžném vztahu daněny také dohody mimo pracovní poměr, je čistá mzda snížena o daň z těchto dohod. Po úpravě je čistá mzda pro výpočet odborových příspěvků navýšena o daň z čisté mzdy souběžných dohod.