Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211122

vydání: 20211122 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v listopadové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelnou porci novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20211122, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

   Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Prodloužení uznatelnosti výdajů programu Antivirus pro zúžený režim A do 31. 12. 2021

Uznatelnost výdajů pro režim programu Antivirus, pokud je příspěvek poskytnut z důvodu nařízení karantény nebo izolace, byla prodloužena do 31. 12. 2021. Pro zpracování mezd budou do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd automaticky nadále zahrnuty pouze mzdové složky Náhrada při DPN vytvořené ke mzdovým složkám nemoci a karantény s kategorií „Karanténa” nebo „Izolace”.

Čtvrtletní uzávěrka – výpočet pravděpodobných průměrů při nezadaných odpracovaných dnech

Po spuštění čtvrtletní uzávěrky funkcí Uzávěrka při volbě Spočítat z příjmu a odpracovaných hodin se nově počítá pravděpodobný průměr i v případě, že ve zpracované mzdě nejsou zadány odpracované dny, ale jsou zadány odpracované hodiny. Průměr je tedy spočítán například i pro dohody sjednané mimo pracovní poměr nebo pracovní poměr s nastavením pole Rozvrh na hodnotu „Bez rozvrhu”.

Tiskový formulář Výpočet daně z příjmu

Do nového vydání jsme zařadili nový vzor tiskového formuláře Výpočet daně z příjmu, který je určen pro rok 2021. Nově je do výpočtu ročního vypořádání daně promítnuto:

  • zrušení super hrubé mzdy
  • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které platí na základě zákona č. 285/2021 Sb. zpětně pro roční zúčtování a daňové přiznání za rok 2021
  • zrušení ročního limitu daňového zvýhodnění, které platí na základě zákona č. 285/2021 Sb. zpětně pro roční zúčtování a daňové přiznání za rok 2021

Nový vzor tiskového formuláře použijte po kompletním zpracování příjmů za rok 2021.

 

Související dokumenty