Souhrn změn ve vydání 20230926

vydání: 20230926 - verze: 14

Vážení uživatelé,

srdečně vás zdravíme a přinášíme vám nejnovější informace o zářijové aktualizaci Varia.

Níže publikujeme pravidelný přehled o novinkáchzměnách. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy v Souhrnu změn ve vydání 20230926. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Adresář

Napojení na nový Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Rádi bychom vás informovali o důležité aktualizaci týkající se napojení Varia na modernizovaný Administrativní registr ekonomických subjektů. Zkráceně ARES představuje informační systém, který umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Tento systém je spojený s různými registry státní správy a zajišťuje poskytování aktuálních údajů o těchto subjektech. ARES čerpá data z tzv. zdrojových registrů, což umožňuje zobrazovat komplexní a aktuální informace.

Ministerstvo financí České republiky (MFČR) oznámilo, že původní systém ARES a modernizovaný systém budou provozovány souběžně až do 30. září 2023. Po tomto datu bude stávající systém ARES ukončen.

Pro uživatele Varia máme dobrou zprávu. V našem úsilí zajistit plynulý přechod jsme úspěšně propojili Vario s novým systémem ARES. Díky této úpravě budou všechny stávající funkce plně dostupné bez přerušení.

Mezi tyto funkce patří:

Je třeba poznamenat, že všechny tyto funkce vyžadují připojení k internetu. Vřele vám doporučujeme provést zářijovou aktualizaci Varia, která zajistí plnou kompatibilitu s novým systémem ARES.

Uživatelům Varia důvěrně známý dialog se otevře vždy v módu pro přidávání nového kontaktu, takže stačí vyplnit údaj, podle kterého se má kontakt vyhledat v systému ARES a následovat pokynů

Obrázek: Uživatelům Varia důvěrně známý dialog se otevře vždy v módu pro přidávání nového kontaktu, takže stačí vyplnit údaj, podle kterého se má kontakt vyhledat v systému ARES a následovat pokynů průvodce

Účetnictví

Korekce převodu saldokont po střediscích

Funkce účetní uzávěrky byla navržena s cílem umožnit převod nevyrovnaných saldokontních případů mezi středisky. V předchozí verzi této funkce docházelo k nechtěnému otevírání saldokontních případů v novém roce na účtu 702, namísto na správném účtu 701.

S radostí oznamujeme, že v tomto aktuálním vydání jsme provedli opravu této chyby, a nyní bude převod saldokontních případů po střediscích prováděn správně, přičemž pro otevření saldokontních případů bude použit účet 701, jak je to předepsáno.

Doporučujeme postupovat takto: Doklady účtované na saldokontní konta, které mají nevyrovnané saldo, můžete převést do dalšího roku zaškrtnutím funkce Převést saldokonta (Nevyrovnané doklady) Převést saldokonta (Nevyrovnané doklady). Metodu převodu otevřených saldokontních případů vyberete pomocí volby Převést po střediscích Převést po střediscích. Podrobné informace získáte na stránce nápovědy Roční účetní uzávěrka.

Funkce průvodce roční účetní uzávěrkou umožňuje převést nevyrovnané saldokontní případy po střediscích. Při tomto způsobu se saldokontní případ v novém roce otevře na účtu 701

Obrázek: Funkce průvodce roční účetní uzávěrkou umožňuje převést nevyrovnané saldokontní případy po střediscích. Při tomto způsobu se saldokontní případ v novém roce otevře na účtu 701

Účetnictví

Aktualizace doplňku Slovenské přiznání k DPH (Priznanie k DPH)

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o důležitých aktualizacích týkajících se našeho doplňku. Tato změna se týká nejen slovenských firem, ale i českých firem s registrací k DPH na Slovensku. Doplněk Slovenské přiznání k DPH umožňuje vytvoření přiznání k DPH a kontrolního hlášení ve formátu XML a jejich načtení do aplikace eDane.

Od 1. července 2023 připravila finanční správa na Slovensku nový kontrolní výkaz DPH a zavedla nový tiskopis KVDPHv23. Důvodem této úpravy bylo zavedení snížené sazby DPH ve výši 5 % ze základu daně. Tato snížená sazba DPH má za cíl podpořit výstavbu státem podporovaného nájemního bydlení s regulovaným nájemným a garantovat dlouhodobé bydlení.

Co se týče našeho doplňku Slovenské přiznání k DPH, provedli jsme potřebné úpravy. Byl přidán nový tiskopis KVDPHv23 a povolena možnost odeslání nové snížené sazby DPH ve výši 5 %.

Příklad části kontrolního hlášení pro Slovensko. Formulář umožňuje pouze export do XML, případný tisk provádějte přímo z aplikace eDane

Obrázek: Příklad části kontrolního hlášení pro Slovensko. Formulář umožňuje pouze export do XML, případný tisk provádějte přímo z aplikace eDane

Aktualizace nápovědy Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 28. 08. 2023 do 26. 09. 2023:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY

Zákaznická podpora Vario