Souhrn změn ve vydání 20161102

vydání: 20161102 - verze: 14

Vážení uživatelé, toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

listopadovém vydání jsme pro vás opět nachystali všehochuť novinek, vylepšení a úprav. Začneme představením zbrusu nové agendy Elektronická evidence tržeb (EET). Agenda EET zajistí komunikaci se systémem finanční správy a zároveň slouží k evidenci zasílaných zpráv. Abyste mohli agendu správně používat, připravili jsme pro vás podrobnou dokumentaci s titulkem Elektronická evidence tržeb (EET). Buďte v předstihu a vyzkoušejte agendu EET ještě před ostrým spuštěním. Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů Externí odkaz, tj. 1. prosince 2016.

V agendě Účetnictví můžete vytvářet definované sestavy Rozvaha 2016 a Výkaz zisků a ztrát 2016, nyní také v angličtině a němčině. Výstupy ze sestav vytisknete pomocí nových formulářů. Také v agendě Mzdy jsme nachystali nový tiskový formulář "Přepočtený počet zaměstnanců", který vám může usnadnit vyplnění "Přiznání k dani z příjmu právnických osob". V modulu Banka jsme provedli několik dílčích úprav, kterými vylepšujeme import výpisu.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Elektronická evidence tržeb

Agenda EET

Do systému Altus Vario jsme přidali novou agendu EET, která zajistí komunikaci se systémem finanční správy. Současně slouží i k evidenci zasílaných zpráv. Standardní tiskové výstupy nově obsahují údaje požadované a přidělené finanční správou (fiskální identifikační kód a ostatní). Aby komunikace mohla probíhat, je třeba provést nastavení agendy EET. Doklady vzniklé v modulu Prodejna se zapisují do EET automaticky. Vše důležité o nové agendě EET jsme pečlivě sepsali v dokumentaci Elektronická evidence tržeb (EET).

Záznam dokladu do evidence tržeb obstará dialog nové agendy EET

Záznam dokladu do evidence tržeb obstará dialog nové agendy EET.

Banka

Znaková sada importovaného souboru

Pokud výpisy z UniCredit banky stahujete pomocí průvodce Import výpisů, otevřete si definovaný profil UniCredit banky. V možnostech výpisů uvidíte, že jsme změnili kódování češtiny importovaného souboru. Teď je výchozí kódování nastaveno na nové WIN-1250. Jestliže však z nějakého důvodu chcete zachovat původní kódování, vyberte si jako výchozí znakovou sadu Latin II. Aktuální znaková sada se použije vždy pro všechny formáty pluginu Unicredit (MT940, Eltrans).

Přesnější analýza pole :86:

Při importu výpisu (MT940) se detaily platby (pole :86:) nyní analyzují jinak a spolehlivěji než doposud (kromě zahraniční). Úprava se týká polí Číslo účtu, Kód banky, VS (variabilní symbol), SS (specifický symbol), KS (konstatní symbol) a Poznámka. Ovlivněné pole je především "Poznámka", které nyní obsahuje přesnější (srozumitelnější) údaje.

Do pluginu UniCredit banky jsme přidali nové výchozí kódování WIN-1250

Do pluginu UniCredit banky jsme přidali nové výchozí kódování WIN-1250.

Mzdy

Přepočtený počet zaměstnanců

Nový tiskový formulář agendy Mzdy "Přepočtený počet zaměstnanců" zobrazuje podklady a výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců jako podklad pro vyplnění tabulky H "Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani" ve formuláři "Přiznání k dani z příjmu právnických osob". Výpočet je prováděn za kalendářní nebo hospodářský rok podle nastavení účetního-hospodářského roku. Přidaný formulář najdete v sekci Výkazy.

Účtování pojištění odpovědnosti v minimální výši

Pojištění odpovědnosti v minimální výši 100 Kč se nově účtuje v případě, že odvod spočítaný z vyměřovacích základů daného čtvrtletí je menší než 100 Kč nebo v případě, že firma zaměstnává pouze na dohody konané mimo pracovní poměr, z nichž nebylo za předchozí čtvrtletí odvedeno žádné pojistné na sociální pojištění.
Tyto úpravy v účtování pojištění odpovědnosti navazují na červencové vydání Vario, kdy se v těchto případech nově začala vytvářet platba v minimální výši v dialogu "Průvodce příkazem" a tyto skutečnosti byly promítnuty do tiskových formulářů "Pojištění odpovědnosti" a "Malá rekapitulace".

Účetnictví

Definované sestavy

V agendě Účetnictví přibyly anglické a německé jazykové mutace pro definované sestavy Rozvaha 2016 a Výkaz zisků a ztrát 2016. Nově jsou k dispozici i stejnojmenné tiskové formuláře, díky kterým můžete tisknout formátovaný výstup s pevně danou strukturou.

Seznam definovaných sestav rozšířený o nové anglické a německé jazykové mutace Rozvah a Výkazů 2016

Seznam definovaných sestav rozšířený o nové anglické a německé jazykové mutace Rozvah a Výkazů 2016.

Úpravy a opravy

Evidence smluv

Přidání a odebrání vazby na doklad v kalendáři

Odstranili jsme chybu v platebním kalendáři, který se otevře tlačítkem Zobrazit kalendář z detailu smlouvy. Příkazy "Odebrat vazbu" a "Přidat vazbu" (na doklad) dostupné z místní nabídky kalendáře už zase fungují.

Katalog

Dodavatel a Výrobce

Pole Dodavatel a Výrobce v detailu záznamu Produkt se neaktualizovala v případě, jestliže uživatel změnil identifikátor kontaktu v agendě Adresář. Chybu jsme v tomto vydání odstranili.

Export dat pro e-shop FastCentrik

Vario podporuje export dat pro všechny verze e-shopu Fastcentrik. Potíže však mohly nastat při exportu produktů s nestandardními jednotkami pro Fastcentrik 3.0. E-shop sice obsahuje výchozí číselník jednotek, ale absence nestandardních jednotek import dat na e-shop přerušila. V aktuálním vydání Vario jsme podporu exportu nestandardních jednotek doplnili.

Mzdy

Statistika a Statistika - měsíční

V tomto vydání jsme opravili chybu v tiskových formulářích "Statistika" a "Statistika – měsíční", která způsobila započítávání zaměstnanců v mimoevidenčním stavu do výpočtu evidenčního a přepočteného počtu zaměstnanců.

Přijaté doklady

Rozpočítání vedlejších nákladů

Opravili jsme funkci zajišťující rozpočítání nákladů. Pokud se nyní při rozpočítání nákladů zobrazí informace, že náklad nelze rozpočítat, dialog chyby zavřete, odstraňte důvod potíží a poté rozpočítání jednoduše dokončete.

Půjčovna

Deník událostí

Do modulu Půjčovna jsme přidali chybějící funkci zajišťující vytváření knih pro "Deník půjčovny" a "Deník Katalogu půjčovny".

Účetnictví

Přiznání k DPH za skupinu

Upravili jsme výstup do souboru xml v případě dodatečného přiznání za skupinu (skupinová registrace k DPH). Do řádku 64, 65 se nyní zapíše 0 (nula), do řádku 66 se zapíše hodnota rozdílu Daň - Odpočet (daň minus odpočet).

Kontrolní hlášení

V tiskovém formuláři Kontrolní hlášení jsme upravili názvosloví. Původní označení typu kontrolního hlášení "Dodatečné" jsme změnili na "Následné".

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 21. 9. 2016 do 2. 11. 2016 uskutečnili následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty