Souhrn změn ve vydání 20190122

vydání: 20190122 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si o změnách, které vám přináší lednové vydání Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy – popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190122. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změny v systému Vario

Manager

Zobrazení Závazky

Agenda Manager obsahuje velké množství výstupů, které poskytují agregovaná data jako podklad pro vyhodnocování kondice firmy a pro managerské rozhodování. Jedním z těchto výstupů je zobrazení Závazky v sekci Finance, které poskytuje informaci o množství nezaplacených závazků, kategorizovaných podle počtu dní po splatnosti. Tento výstup je možné zobrazit jako tabulku, kontingenční tabulku a nebo jako kontingenční graf. Právě kontingenční graf tohoto výstupu byl chybně navržený a omylem se zobrazoval jiný graf. Aktuální vydání tuto chybu opravuje a zobrazení lze plnohodnotně používat ve všech třech pohledech.

Kontingenční tabulky a načítání rozvržení

Pokud používáte zobrazení v podobě kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, mohli jste v poslední době zaznamenat problémy při otevírání těchto zobrazení, zejména pokud používáte Access 2010 Runtime a máte data na SQL Serveru. Chyba se projevovala tak, že se při každém spuštění ztrácel návrh kontingenční tabulky a bylo potřeba definovat ho znovu. V aktuálním vydání je načítání kontingenčních tabulek a grafů opravené.

Účetnictví

Definovaná sestava

Agenda Účetnictví obsahuje funkci pro vytváření a zobrazování definovaných sestav. Tato funkce se používá převážně pro sestavení účetních výstupů. Ve výjimečných případech jste se mohli setkat s tím, že zůstatky kont se počítaly nesprávně. Aktuální vydání obsahuje opravu, která plně respektuje nastavení účetního rozvrhu pro aktuálně zvolený účetní rok.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 16. 12. 2018 do 22. 1. 2019:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY