Souhrn změn ve vydání 20170725

vydání: 20170725 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky červencového vydání Varia. Začneme agendou Evidence majetku, do které přibyl nový evidenční formulář s přehledem vyřazeného majetku. Mzdové aktuality přináší dvě doporučení: první připomíná uživatelům doplňku „Elektronická podání” pro podání z mezd nutnost výměny šifrovacího certifikátu za nový, druhá upozorňuje na účinnost zákona, kterým se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě od července 2017, při zpracování mezd v srpnu 2017. V účetní agendě jsme vylepšili funkce dialogu „Účtový rozvrh”. Rozvrh nyní zaktualizujete stejně jednoduše jako osnovu.

V textu se dále dočtete o tom, jak jsme doplněk Vario iDoklad přizpůsobili bezpečnostním změnám, které proběhly v populárním cloudovém fakturačním systému „iDoklad” z dílny Cígler Software, a. s. Také jsme upravili přístup k úhradám stahovaných dokladů z iDokladu. Pokud „Vario iDoklad” ještě nemáte a hodil by se vám,  můžete si jej opatřit z Vario Shopu. Společně s ním můžete z Vario Shopu vyzkoušet i dva nové doplňky. „Správce rozvržení” slouží ke komfortnější správě rozvržení v prostředí systému Vario, druhý doplněk „Import zakázek z INHOUSE” umí do systému Vario načítat objednávky ve formátu Inhouse. V sekci Opravy a úpravy byste měli věnovat pozornost odstavci, ve kterém popisujeme práci se sestavou Cash Flow. A když už budete v tom čtení, mrkněte se také na článek Vyplnění skladu bez uvedení produktu.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Evidence majetku

Formulář s vyřazeným majetkem

Do agendy jsme přidali nový tiskový výstup Vyřazený majetek v daném roce. Pomocí formuláře zobrazíte nebo vytisknete vyřazený majetek za zvolený rok.

Nový formulář zobrazí nebo vytiskne přehled vyřazeného majetku v zadaném roce

Nový formulář zobrazí nebo vytiskne přehled vyřazeného majetku v zadaném roce

Mzdy

Elektronická podání – nový šifrovací certifikát

Upozorňujeme uživatele používající doplněk Elektronická podání pro podání z mezd, že na stránkách www.cssz.cz Externí odkaz v sekci e-Podání/Ke stažení je k dispozici nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2018 Externí odkaz (platný od 12. 6. 2017 do 12. 6. 2018). Platnost certifikátu DIS.CSSZ.2017 Externí odkaz končí 29. 7. 2017.

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě od července 2017

Zákonem č. 170/2017 Sb. vešlo v platnost zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17004 Kč na 19404 Kč a na třetí a další dítě z 20604 Kč na 24204 Kč pro rok 2017. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1. 4. 2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. 7. 2017.

Nové, vyšší měsíční daňové zvýhodnění v hodnotách 1617 Kč na druhé a 2017 Kč na třetí a každé další vyživované dítě budou prvně použity ve mzdách za období 7/2017 při jejich zpracování v srpnu 2017.

Na nové vydání (20170620 a vyšší), které zvýšené hodnoty daňového zvýhodnění nastaví, je tedy nutné přejít nejpozději před vytvořením mezd za červenec 2017.

Pro mzdy za červen 2017 platily hodnoty daňového zvýhodnění platné pro rok 2016, tedy 1417 Kč na druhé a 1717 Kč na třetí a další dítě. Mzdy za červen 2017 můžete vytvořit a zpracovat na předchozích i novém vydání.

Zbývající část nároku za období 1–6 roku 2017 (za předpokladu splnění zákonných podmínek), bude poplatníkovi poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.

Účetnictví

Účtový rozvrh a osnova

Prostřednictvím dialogu Účtový rozvrh můžete definovat účtovou osnovu i účtový rozvrh pro jednotlivá účetní období aktuální datové firmy, nastavit charakteristiky jednotlivých kont a jejich analytické členění.

Na kartu rozvrhů jsme přidali nové tlačítko Aktualizovat rozvrh…, které umožňuje aktualizaci účtového rozvrhu pro aktuálně zvolený rok na základě aktuální účtové osnovy. Díky tomu si můžete vybrat, které rozvrhy zaktualizujete a které ponecháte v původním stavu. Před aktualizací se zobrazí dotazovací dialog, kdybyste se náhodou spletli. V podobném duchu je upraven i dotazovací dialog zobrazovaný před aktualizací účetní osnovy na druhé kartě „Účtová osnova”.

Máme na svědomí ještě jednu úpravu – druh účtu 481 v účtové osnově jsme změnili z „Pasivní” (P) na „Neutrální” (E). Důvodem byl nesprávný výpočet v Rozvahách v případě užití účtu 481 jako „Odložené pohledávky”.

Účtový rozvrh nyní zaktualizujete stejně jednoduše jako osnovu

Účtový rozvrh nyní zaktualizujete stejně jednoduše jako osnovu

Ostatní

Doplněk iDoklad

Altus Vario již delší dobu obsahuje propojení na největší český cloudový fakturační systém iDoklad Externí odkaz. Z důvodu posílení bezpečnosti při komunikaci s externími systémy přešel iDoklad na nový způsob autorizace.

Aby vám náš doplněk i nadále správně fungoval, je potřeba, abyste upravili jeho nastavení v možnostech Varia.

Vygenerujte si nové přístupové údaje!

  • Nové přihlašovací údaje si vygenerujete v administraci iDokladu (Cígler Software, a. s.) – nastavení uživatele – sekce Nastavení API.
  • Pomocí tlačítka Generovat vytvoříte nové přístupové údaje Client IDClient Secret.
  • Tyto přihlašovací údaje je potřeba zadat do Varia v možnostech doplňku iDoklad (Přihlašovací jméno = Client ID, Heslo = Client Secret).
  • Ostatní nastavení doplňku není potřeba měnit.

Přečtěte si o souvisejících úpravách!

Současně s touto změnou jsme upravili přístup k úhradám stahovaných dokladů z iDokladu. Při spuštění iDoklad Externí odkaz podporoval pouze jednorázové hotovostní úhrady dokladů. Postupem času došlo v iDokladu i na implementaci částečných a bezhotovostních úhrad. Výsledkem bylo to, že do Varia se přenášely pouze některé úhrady a výsledný stav úhrad byl neúplný a nepřehledný.

Nově tedy úhrady neprovádíme, ale místo toho stahujeme všechny pokladní doklady, připravené k provedení úhrad souvisejících faktur a dobropisů. Hlavní výhodou tohoto řešení je usnadnění přenosu jak celkových, tak částečných hotovostních úhrad.

Doplněk Správce rozvržení

S aktuálním vydáním do Vario Shopu přibyl nový doplněk pro správu rozvržení. Řešení umožňuje správu rozvržení bez nutnosti zpřístupnění vývojového doplňku SDK, čímž přispívá k větší bezpečnosti systému Vario. Na nový doplněk lze standardním způsobem nastavit oprávnění a tím vybrat důvěryhodné uživatele, kteří ho smí používat. Instalace vyžaduje licencování. Licence není vázána na konkrétní data, ale platí pro celý uživatelský profil.

Doplněk Import zakázek z INHOUSE

Do Vario Shopu zařadíme nové doplňkové řešení pod názvem Import zakázek z INHOUSE. Objednávka (ORDERS), kterou vystavil odběratel ve svém informačním systému, se díky našemu řešení automaticky načte do informačního systému Altus Vario.

Doplněk zajišťuje import dokladu ORDERS (Objednávka) ve formátu INHOUSE do agendy Zakázky systému Vario. Podmínkou pro správnou funkci doplňku je vyplněný údaj EAN firmy u kontaktů v adresáři Varia. Důležitá je také detailní znalost dat, které vám odběratel posílá. Doplněk je licencovaný na uživatele/profil.

Opravy a úpravy

Doklad

Vyplnění skladu bez uvedení produktu

Ve vydání 20170328 jsme změnili pravidla restrikčních kontrol polí Produkt, Varianta, SkladCílový sklad v položce dokladu. Přestože jsme byli vedeni dobrými úmysly, nesetkala se část úprav s pozitivní uživatelskou odezvou. V tomto vydání jsme proto upravili pravidla kontroly pole Sklad na položce dokladu následovně:

  • Pokud není vyplněno pole Produkt, lze měnit sklad bez omezení.
  • Pokud má položka vazby na položky jiných dokladů, dochází nyní k dodatečnému zkoumání, zda tyto položky jiných dokladů mají vazby na ještě nějaké jiné položky dokladů. Pokud ano, není změna skladu povolena.

Ostatní informace v článku nápovědy Kontroly polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu zůstávají v platnosti.

Sklad

Ceníkové ceny

Vario disponuje dialogem Ceníkové ceny, který otevřete z karty „Obecné” záznamu „Produkt”, nebo příkazem z místní nabídky nad položkou dokladu. Okno „Ceníkové ceny” slouží jako rozhraní pro přidávání cen produktů do různých ceníků a pro editaci stávajících cen. Do minulého vydání se nám vloudila chyba, která v dialogu nedovolila zobrazovat žádné ceny ani ceníky, pokud byl jejich počet vyšší než tisíc. V aktuálním vydání je už vše opraveno.

Účetnictví

Definovaná sestava Cash Flow

V tomto vydání jsme opravili definovanou sestavu „Cash Flow”. K tomuto rozhodnutí nás přivedlo zjištění, že některé hodnoty sestavy byly vypočítané v korunách a některé byly přepočtené na tisíce.

Co se stane po aktualizaci na nové vydání?

  • Vaše individuálně upravená sestava „Cash Flow” zůstane zachována.
  • V případě, že definice sestavy odpovídá standardu, vzorce budou opraveny dle nových definic.

Pokud tedy používáte odlišnou analytiku, aktualizace nepřepíše definice pro výpočet jednotlivých polí v „Cash Flow”.

Ostatní

Zobrazit skryté sloupce

Jistě jste už ve Variu někdy použili funkci Zobrazit skryté sloupce – šikovný dialog, pomocí kterého si můžete na různých místech systému nastavit individuální rozvržení tabulek a zobrazit si vybrané skryté sloupce. Stávalo se ale občas na některých stanicích, že jste po zavolání funkce obdrželi výpis chyby „Object variable or with block variable not set”. Zjistili jsme, že chyba vznikala při změně řazení sloupců. Po aktualizaci na toto vydání byste se už s popisovanými potížemi neměli setkávat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 20. 6. 2017 do 25. 7. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY