Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20180828

vydání: 20180828 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

od tohoto vydání vám budeme přinášet zprávy o novinkách a úpravách v modulu Mzdy vždy v samostatném článku. Věříme, že tím přispějeme ke zpřehlednění informací a k vám se dostanou jen ty, které vás primárně zajímají. Pojďme se tedy podívat, co je v srpnové aktualizaci nového nebo jiného.

Jestliže se zajímáte také o pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario, navštivte prosíme článek AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20180828. Na konci odkazovaného dokumentu uvádíme výčet změn v nápovědě (včetně mezd a personalistiky). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Mzdy

Nová možnost rychlého tisku mzdových listů

Do nabídky tiskových formulářů v agendě Mzdy přibyla nová volba Mzdové listy – výběr. Touto volbou lze rychle získat běžný tiskový formulář „Mzdový list” pro vybraného zaměstnance a vybraný rok, aniž by bylo nutné do požadovaného roku a období v agendě Mzdy přecházet a požadovaného zaměstnance nastavovat jako aktuální záznam.

Po výběru tiskového formuláře Mzdové listy – výběr z libovolného aktuálního roku a období se zobrazí úvodní formulář, který umožní výběr ze všech pracovních poměrů abecedně řazených. Po výběru pracovního poměru se nabídnou roky, ve kterých má vybraný poměr vytvořenou mzdu. Po klepnutí na  OK  se zobrazí mzdový list vybraného poměru a roku. Nabídku poměrů můžete omezit zatržením pole „Jen ukončené poměry” na pracovní vztahy, které mají zadané datum ukončení.

Nový formulář Mzdové listy – výběr výrazně usnadní a urychlí tisk mzdového listu vybraného zaměstnance za zvolený rok

Nový formulář Mzdové listy – výběr výrazně usnadní a urychlí tisk mzdového listu vybraného zaměstnance za zvolený rok

Doplněk ISPV (informační systém o průměrném výdělku)

V úvodním formuláři doplňku byly zpřístupněny údaje o odesílateli. Nově lze zadat firmu, osobu, e-mail, telefon a zprávu odesílatele. Tímto odesílatelem může být zaměstnanec firmy respondenta, který za odeslání údajů zodpovídá, nebo kontaktní pracovník firmy, která respondentovi vede mzdovou agendu a údaje respondenta odesílá zpracovateli. Tyto údaje jsou součástí xml věty a slouží pro urychlení kontaktu ze strany zpracovatele při řešení případných problémů.
Současně bylo upraveno vyplnění parametru KONECEP v případě, že interval vyřazení z evidenčního stavu končil ve sledovaném období.

V úvodním formuláři doplňku ISPV jsme nově zpřístupnili údaje o odesílateli

V úvodním formuláři doplňku ISPV jsme nově zpřístupnili údaje o odesílateli

Nová kontrola nároku dávky u ZMR a DPP pro správný tisk ELDP

Na novou nemocenskou dávku „Otcovskou” má zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo zaměstnání malého rozsahu (ZMR) nárok, pokud je pojištěný v den nástupu na čerpání pracovního volna. Do nového vydání byla přidána kontrola nároku dávky. Pokud není dosaženo rozhodného příjmu, zobrazí se při výpočtu mzdy v období zahájení „Otcovské” výzva k použití jiné složky pro evidenci pracovního volna. Tím se zajistí správné vykázání této doby v ELDP.

Pro nárok na PPM platí pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo zaměstnání malého rozsahu obdobná pravidla jako pro nemocenskou. V rámci nové kontroly se při nedosažení rozhodného příjmu v období nástupu na PPM zjišťuje, zda účast na nemocenském pojištění trvala alespoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před nástupem na PPM. Pokud tomu tak není, zobrazí se v období zahájení PPM výzva k použití jiné složky evidující pracovní volno. I tato kontrola pomůže k správnému vykázání vyloučených dob v ELDP.

Tiskový formulář Evidenční stav

Při otevření tiskového formuláře se nově zobrazí dialog pro zadání data, ke kterému se má evidenční stav zobrazit. Podle vybraného data se v nabídce „Důvod vyřazení” nabídnou důvody, které jsou k tomuto datu aktuální. Bez zadání důvodu vyřazení se tisknou zaměstnanci v evidenčním stavu k zadanému datu.
Dále byl přidán součet pracovních vztahů a zaměstnanců bez Typu poměru „DPP”, „DPC”, „Učni”, „CD” a „Statutáři”.

Při otevření formuláře Evidenční stav se nyní setkáte s novým dialogem pro zadání data, ke kterému se má evidenční stav zobrazit

Při otevření formuláře Evidenční stav se nyní setkáte s novým dialogem pro zadání data, ke kterému se má evidenční stav zobrazit

Tiskový formulář Vyúčtovaní daně

V tiskovém formuláři Vyúčtování daně v dialogu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti” lze na kartě „Příloha č. 1” zadat počet zaměstnanců. Nově je možné vybírat ve sloupcích „Název obce” a „Kód obce” z nabídky obcí a kódů obcí. Podle výběru se doplní „Okres”, „Číslo okresu” a „Místo výkonu práce”. Pokud se „Místo výkonu práce” podle pracovní smlouvy přímo neshoduje s vybranou obcí, je možné ho ve sloupci „Místo výkonu práce” přepsat ve shodě s pracovní smlouvou nebo místem pobytu nebo sídlem plátce daně (zaměstnavatele), popřípadě plátcovy pokladny ve vybraných případech.

Další úpravy ve mzdách

Drobné úpravy proběhly v tiskových formulářích Příloha k žádosti o nemocenské dávkyPotvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění.