Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220523

vydání: 20220523 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v květnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220523, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemné dny vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění byly provedeny další úpravy:

  • Zpřístupnění možnosti opravy údajů odeslaných při ukončení poměru.
  • Při ukončení poměru za zpracovaná období mzdy se považují období, ve kterých proběhl výpočet mzdy. Pokud některé období trvání poměru není spočítané (např. z důvodu zpracování v předchozím mzdovém softwaru nebo jde o poslední období ukončení poměru), zobrazí se při otevření detailu údajů upozornění, že některá období chybí. Není tedy možné automaticky vyplnit kompletní přehled dob důchodového pojištění. Pokud jsou tato období dobou důchodového pojištění, je nutné je zadat ručně ve formuláři tiskového formuláře v detailu údajů při ukončení. Dále je nutné, aby byl k dispozici i hodinový průměr za předchozí čtvrtletí, tedy provedena uzávěrka. Tomu je vhodné věnovat pozornost zejména při ukončení poměru v prvním období čtvrtletí.

Bez průměrného hodinového výdělku není možné provést přepočet hrubého hodinového výdělku na průměrný čistý výdělek.

Jmenný seznam od 2. čtvrtletí 2022

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace se pro poskytování příspěvku za 2. kalendářní čtvrtletí 2022 a všechna následující kalendářní čtvrtletí již nebude aplikovat postup podle části první zákona č. 161/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatelé tak, stejně jako v období před koronavirovou pandemií, pro účely stanovení výše příspěvku nebudou uplatňovat náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

V aktualizované verzi doplňku Jmenný seznam se z hrubé mzdy nově odečítají částky mzdových složek s typem složky:

  • Překážky organizace – denní
  • Překážky org. – počasí – denní
  • Překážky organizace – hodinové
  • Překážky org. – počasí – hod.

Hrubá mzda není snižována o pojištění odváděné z těchto částek.

 

Související dokumenty