Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191030

vydání: 20191030 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás přehled novinek v řijnovém vydání Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20191030, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Doplněk Import mezd MS Excel

Doplněk Import mezd MS Excel jsme rozšířili o dvě nové kontroly importovaných dat.

  • Do protokolu bude nově zaznamenáno, pokud byla importována mzdová složka k pracovnímu poměru, který má v poli „Kategorie” zadánu kategorii „Bez <název mzdové složky>”. Tato kategorie indikuje, že uvedená mzdová složka se nemá ve mzdě používat.
  • Další nová kontrola upozorní na import složek do ukončeného pracovního poměru.

Výpočet hodin náhrady za první tři pracovní dny při neodevzdání lístku na peníze po zrušení karenční doby

V aktuálním vydání jsme napravili situaci, kdy nebyly proplaceny první tři dny karenční doby při neodevzdání lístku na peníze na konci období, a doplacení náhrady za první tři dny mělo být provedeno v dalším období. Pro doplacení nevyplacené náhrady lze použít mzdovou složku „Náhrada při DPN – oprava”.

Elektronické podání ELDP

V elektronickém podání evidenčních listů se v některých případech nadbytečně vyplňovalo datum do pole „Výdělečná činnost od”, přestože výdělečná činnost započala v daném roce, přitom nešlo o zaměstnání malého rozsahu nebo DPP a pole nemělo být vyplněno. Tento problém jsme v aktuálním vydání odstranili.

Změna vlastností okna Průběh

Objekt „Průběh”, do kterého se zapisuje protokol na několika místech v agendě Mzdy, nově umožňuje změnu velikosti, náhled, tisk a uložení obsahu („uložit protokol jako text”).

Protokol se ve mzdách zobrazuje v těchto funkcích:

  • Výpočet mezd – všechny
  • Výpočet mezd – výběr – karta Kontroly
  • Výchozí složky – hromadné zadávání
  • Vytvoření mezd
  • Platební příkaz
  • Pokladní doklad
  • Uzávěrka
  • doplněk Import mezd MS Excel

Okno Průběh je nyní vybaveno tlačítky pro změnu velikosti, vyvolání náhledu, tisku a pro uložení protokolu jako text

Okno se zobrazením průběhu jmenovaných funkcí je nyní vybaveno tlačítky pro změnu velikosti, vyvolání náhledu, tisku a pro uložení protokolu jako text

Formulář Mzdové náklady po obdobích od – do

Pro tiskový formulář „Mzdové náklady po obdobích od – do” jsme v dialogu Tisk v poli „Možnosti” zprovoznili volby „Po obdobích a střediscích” a „Po obdobích”.

Volby Po obdobích a střediscích a Po obdobích naleznete v možnostech tisku formuláře Mzdové náklady po obdobích od – do

Volby „Po obdobích a střediscích” a „Po obdobích” naleznete v možnostech tisku formuláře „Mzdové náklady po obdobích od – do”