Souhrn změn ve vydání 20210726

vydání: 20210726 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v červencové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210726. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Nová volba pro převod salda

Do funkce účetní uzávěrky jsme přidali novou metodu převodu otevřených saldokontních případů. Metodu převodu můžete vybrat pomocí volby Převést po střediscích.

Pokud volba není vybrána

 • Při převodu salda se převedou jen nevyrovnané doklady. Pokud není saldo vyrovnáno v rámci středisek, může tento typ převodu vést k rozdílným zůstatkům po střediscích v otevřeném roce.

Pokud je volba vybrána

 • Při převodu salda se důsledně převedou všechny nevyrovnané saldokontní případy a to včetně těch, které nejsou vyrovnané v rámci středisek. To může vést i k převodu dokladů, které jsou vyrovnané, pokud jde o celkovou částku na účtu, ale nejsou vyrovnané v rámci účtu a střediska.

V průvodci roční účetní uzávěrkou přibyla nová volba pro převod otevřených saldokontních případů

Obrázek: V průvodci roční účetní uzávěrkou přibyla nová volba pro převod otevřených saldokontních případů

Účetnictví

Přiznání k DPH OSS dovoz

Změna DPH režimu MOSS na OSS od 1. 7. 2021

V minulém vydání jsme vás informovali, že od 1. července 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS). Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS byli automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a mohou i nadále využívat příslušný režim v OSS.

Podání daňového přiznání k OSS

 • Zdaňovacím obdobím pro režim EU je vždy kalendářní čtvrtletí a přiznání se podává nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. První přiznání v režimu OSS tak musíte podat nejpozději 31. října 2021.
 • V případě Dovozního režimu je zdanitelným obdobím kalendářní měsíc a podání se elektronicky odesílá nejpozději poslední den následujícího měsíce.

Do tohoto vydání jsme přidali novou funkci zajišťující podání přiznání k DPH OSS v režimu dovoz.

Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz)

Krok 1

 • V nastavení modulu Účetnictví musíte mít zaškrtnuto, že jste Plátce DPH
 • V nastavení modulu Účetnictví musíte vybrat volbu CheckBox - Zatržítko DPH v režimu jednoho správního místa (OSS)
 • Z nabídky tiskových formulářů agendy Účetnictví ve skupině DPH vyberte položku Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz)

Výběr období

 • V prvním okně průvodce zvolte rok (výchozí)
 • Vyberte příslušný měsíc  (první v srpnu za červenec)
 • Typ přiznání je při prvním podání automaticky nastaveno na Nové
  • Pokud za období nebylo žádné odesláno, vytvoříte nové přiznání.
  • Pokud za období bylo nějaké posláno, v průvodci se zobrazí nastavení podle posledního podání.
  • Odeslané podání smažete volbou Odstranit uložené a proces podle aktuálních dat znovu zopakujete.
 • Klepněte na tlačítko  Další 

Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz) – krok 1

Krok 2

 • Záhlaví podání vyplníte u prvního přiznání, u uloženého se převezme z uloženého.
 • Klepněte na Stáhnout data Naší firmy.
 • Bankovní spojení se automaticky vyplní dle výchozí banky v Naše firma.
 • Vyberte/doplňte IBAN a BIC.
 • Klepněte na tlačítko  Další 

Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz) – krok 1

Krok 3

 • Zobrazí se seznam měn, které jsou na dokladech a odesílají se.
 • Pokud bude vyplněný kurs v kurzovním lístku, kurzy se načtou automaticky. V opačném případě je uživatel musí doplnit podle skutečnosti.
  Bohužel v současné době nelze ve Variu vyplnit kurs vzhledem k EUR přes uživatelské rozhraní, je tedy třeba kurzy vyplňovat ručně vždy.
 • V zápatí okna průvodce je Odkaz na kurzovní lístek ECB, kterým otevřete web na stránce kurzů ECB.
 • Pokud uvidíte v poli sloupce Ručně zatržítko CheckBox - Zatržítko, je třeba v tomto řádku vyplnit kursdatum ručně.
 • Množství měny je v tomto případě vždy 1.
 • V poli sloupce Kurs je uveden kurs vůči EUR.
 • Kurz by se měl vždy použít z konce období, a jestliže k tomuto dnu není žádný vydaný, tak kurs pro nejbližší následující den.

Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz) – krok 3

Krok 4

 • V posledním okně průvodce je zobrazen seznam dokladů, které budete odesílat (Stát, Základ daně v EUR, DPH v EUR, Sazba a označení sazby).
 • Pokud doklad není v EUR, částky budou přepočteny kurzem z předchozího kroku.
 • Do přiznání se zahrnou položky dokladu za:
  • Zvolené období (datum zdanit. plnění, popřípadě datum)
  • Místo plnění je jiné než Tuzemsko, EU, třetí země
  • Zdanitelní plnění musí být Dovezené zboží
  • Typ dokladu faktura vydaná, dobropis vydaný
  • Libovolná měna
 • Zjištěné chyby/opravy se vždy posílají s dalším nový přiznání.
  • Opravy za minulé období realizuje uživatel ručním vyplněním dat v posledním kroku, v sekci Opravy.
  • Vyplníte stát (místo plnění), částku rozdílu (v EUR), která může být záporná, jestliže předtím byla vykázána částka vyšší. Dále doplníte rokměsíc, za které přiznání opravujete.
 • Klepněte na Elektronické podání (pouze pro tisk slouží tlačítko  Tisk ).
 • Průvodce „Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz)” je ukončen a následuje výběr exportu.

Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz) – krok 4

Krok 5

 • Podání se uloží jen tehdy, pokud klepnete na volbu Elektronické podání a následně v dialogu Tiskový formulář elektronicky na  OK .
  • Při tisku nového se podání neuloží, jen se vytiskne.
 • Klepnutím na Elektronické podání v předchozím kroku otevřete dialog, který vám pomůže odeslat „Přiznání k DPH DAP OSS (režim dovoz)” finanční správě.
 • Výchozí služba Export xml souboru vytvoří xml soubor do uživatelem vybrané složky.
 • Podrobnosti o dialogu Tiskový formulář elektronicky naleznete v dokumentu nápovědy Tiskové výstupy agendy Účetnictví.
 • Po výběru služby klepněte na tlačítko  OK .
 • Před exportem se ještě provede validace vyexportovaného soubor přes XSD schéma, které zkontroluje, zda je soubor formálně v pořádku.

Přiznání k FPH DAP OSS elektronicky – export xml souboru

Změny v systému Vario

Doklad

Vložení kontaktu neplátce s kódem země GR

Při vložení kontaktu, který má kód země GR a není plátcem DPH, do daňového dokladu, se nastavil údaj DPH doklad na „Třetí země”. Správně se má tento údaj nastavit na EU nebo EL (v závislosti na typu dokladu a DPH režimu účetní jednotky). V tomto vydání je chyba při vložení neplátce s kódem země GR opravena.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 24. 6. 2021 do 26. 7. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY