Souhrn změn ve vydání 20200128

vydání: 20200128 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky lednového Varia. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200128. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Katalog

Evidence množstevních skupin

Množstevní skupiny přidávají k produktu dodatečné informace charakterizující jeho šarži, sériové číslo, trvanlivost a umístění. Evidovat je můžete buď jen informativně na vstupu a na výstupu, nebo jim přiřadíte vlastní skladovou identitu. Informace o pohybu skladových skupin se pak udržuje v systému, aby bylo možné rezervovat a vyskladnit produkt konkrétní množstevní skupiny.

Inovovali jsme pravidla pro zobrazování množstevních skupina v dialogu množstevních skupin. A přidali nové funkce.

 • V dialogu Množstevní skupiny a vazby otevřeném např. klávesovou zkratkou CTRL+E se nyní nově zobrazí na jakémkoliv dokladu všechny množstevní skupiny, které jsou vybrány u produktu, případně umístění u skladu. V tomto případě se nehledí na typ dokladu. Tzn., že jakmile je u produktu definována volba Množstevní skupiny, zobrazí se kdekoliv.
 • Na straně výdeje (tzn. v zakázce, faktuře vydané, skladové výdejce apod.) pokud je položka rezervována se navíc kontroluje, zda je skupina vyplněná a to tak, že přesně podle toho co je zaškrtnuté u produktu, případně na skladě a v závislosti na konkrétním dokladu.
 • V dialogu Množstevní skupiny a vazby (CTRL+E) nad dokladem jsme upravili pole pro výběr produktu materiálu. Výběr ze seznamu je podobný jako na položce a zobrazuje i varianty a disponibilní množství na skladu.
 • Dále jsme přidali tlačítko  Katalog a sklad , které umožňuje zadat komponenty, respektive materiál, hromadně:

Dialog Množstevní skupiny a vazby otevřený klávesovou zkratkou nyní nově zobrazíte na jakémkoliv dokladu

Dialog „Množstevní skupiny a vazby” otevřený klávesovou zkratkou nyní nově zobrazíte na jakémkoliv dokladu

Vario Backstage

Upravit moderní vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage

Úvodní obrazovka Varia utváří moderní uživatelské rozhraní Vario Backstage. Obsahuje příkazy týkající se celého Varia. Stručně řečeno, Vario Backstage nabízí všechny klíčové prvky systému na jednom místě. Příkazy jsou uspořádány na kartách po levé straně obrazovky a každá karta obsahuje skupinu souvisejících funkcí.

Nyní máte k dispozici dvě volby oprávnění k zobrazení či skrytí karty „Vario Dnes”.

 1. V moderním vzhledu Vario Backstage jsme umožnili skrývat/zobrazovat kartu Vario Dnes. Skrytí/zobrazení karty se řídí novým oprávněním v modulu Vario – Možnosti Altus Vario/Moduly/Vario/Záložka Vario Dnes.
 2. Původní oprávnění k zobrazení dat na kartě Vario Dnes, které vycházelo z oprávnění uživatele minimálně na úrovni „modulu”, „agendy”, „knihy”, máte stále k dispozici.

Pro moderní vzhled úvodní obrazovky přibylo nové oprávnění obsluhující kartu Vario Dnes

Pro moderní vzhled úvodní obrazovky přibylo nové oprávnění obsluhující kartu „Vario Dnes”

Vydané doklady

Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Výchozí funkce pořizuje dobropis k přijaté záloze, ke které je vystaven vydaný daňový doklad o přijaté platbě (dále jen DDoPP). Příkazem menu v agendě „Vydané doklady” → Nástroje agendy → Vystavit dobropis k / Daňovému dokladu o přijetí platby „vydobropisujete” daňový doklad o přijetí platby.

Do seznamu zobrazení jsme přidali novou funkci „Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování – zbývá fakturovat”.

Nové zobrazení, na rozdíl od toho výchozího, nezobrazuje všechny DDoPP, ale jen ty, které ještě nejsou „zlikvidované fakturou”, tj. ve sloupci „Zbývá fakturovat” mají nějakou částku.

Po výběru CheckBox - Zatržítko záznamů DDoPP k dobropisování následuje okno pro „Výběr položek pro dobropis k dokladu”. V tomto vydání v něm najdete dvě úpravy:

 • V případě dobropisování DDoPP se nezobrazují sloupce Produkt, Varianta, Množství, Množství dobropisovat a Cena za jednotku. Navíc se zobrazují sloupce Cena bez DPH a Cena s DPH (tyto dva sloupce se budou zobrazovat i při dobropisování faktur).
 • Pokud už bylo z DDoPP něco fakturováno nebo dobropisováno, částka se sníží (na zbývající část) a za popisem položky se zobrazí text (Původní částka: PPPP / zbývá: ZZZZ), který informuje uživatele, že bude dobropisovat jen zbytek z původní částky DDoPP.

Do průvodce dobropisování DDoPP jsme přidali novou funkci Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování – zbývá fakturovat

Do průvodce dobropisování DDoPP jsme přidali novou funkci „Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování – zbývá fakturovat”

Průvodce Export dat

Export do Excelu

Průvodce exportem dat ve Variu obsahuje nový export do Excelu Tabulka agendy do Microsoft Excel (xlsx), který není limitovaný na 65 tisíc řádků a zachovává upořádání exportované tabulky. Abyste mohli nový export komfortně používat, doporučujeme vám mít v sytému instalovanou plnohodnotnou aplikaci MS Excel (od verze 2010).

Nový převod dat umí exportovat tabulku agendy bez omezení na 65 tisíc řádků

Nový převod dat umí exportovat tabulku agendy bez omezení na 65 tisíc řádků

Účetnictví

Saldokonta

Saldokontní účty je potřeba vyrovnávat (párovat doklady s jejich úhradami). Systém Vario páruje doklady s jejich úhradami automaticky – přes položku párovací znak. Přímou kontrolu nad vyrovnaností saldokontních kont získáte prostřednictvím funkcí dialogu Saldokonta.

Abychom vám práci s dialogem Saldokonta usnadnili, v tomto vydání naleznete řadu vylepšení.

 • Přidali jsme možnost zobrazit částky v měně. Zaškrtnutím volby Zobrazit měnu se v okně saldokont zobrazí sloupce Má dáti (m), Dal (m), Rozdíl (m), dále sloupce dokladu (tj. Celkem (m), Uhrazeno (m) atd. a sloupec Měna (z dokladu).
 • Seznam pole Účet ComboBox - Nabídka už není omezený jen na saldokonta. V seznamu se sice stále nabízí jen saldokonta, ale přesto nyní můžete zadat libovolné číslo účtu.
 • Účet nyní zadáte také výběrem z Rozvrhu klepnutím na vedle seznamu pole Účet. Pokud je pole Účet prázdné, otevře se okno Účtový rozvrh. V něm vyhledáte a následně vložíte účet do dialogu Saldokonta.
 • Pokud je číslo účtu vyplněno, klepnutím na otevřete okno Obraty pro daný účet.
 • Pravým tlačítkem myši otevřete menu s volbami pro velikost okna v pravém spodním rohu. To umožňuje dočasné rychlé změny velikosti a pozice. Změníte-li velikost okna pomocí této nabídky, hodnoty rozměrů okna se neukládají. Změny velikosti (provedené tažením myši) se po uzavření dialogu ukládají.
 • V seznamu Účet ComboBox - Nabídka se nabízí všechny účty, na kterých se účtuje daný párovací znak. Na vrcholu seznamu jsou Saldokontní účty, pod nimi jsou řazené ostatní účty. Výběrem účtu v tabulce vyberete jen zápisy na daný účet a párovací znak. Pokud se vám zápisy zatoulaly na jiný účet (včetně účtů, které nejsou saldokontní), snadněji je nyní dohledáte.
 • V okně detailu párovacího znaku, které se otevře poklepáním na párovací znak, se nově v seznamu Účet ComboBox - Nabídka nabízí všechny účty, na kterých se účtuje daný párovací znak. Na vrcholu seznamu jsou Saldokontní účty, pod nimi jsou řazené ostatní účty. Výběrem účtu v tabulce vyberete jen zápisy na daný účet a párovací znak. Pokud se vám zápisy zatoulaly na jiný účet (včetně účtů, které nejsou saldokontní), snadněji je nyní dohledáte.

Do nového vydání jsme v okně Saldokonta připravili řadu vylepšení pro snazší párování dokladů s jejich úhradami

Do nového vydání jsme v okně Saldokonta připravili řadu vylepšení pro snazší párování dokladů s jejich úhradami

Změny v systému Vario

Adresář

Tisk štítků

Tiskový formulář Štítky mohl v určitých případech (aplikovaný filtr tabulky agendy a následný tisk přes volbu „Všechny zobrazené záznamy”) zobrazovat dialog pro zadání parametru související s filtrem tabulky agendy. V aktuálním vydání jsme chybičku opravili.

Evidence smluv

Nastavení pole „Zobrazit”

Při vystavování dokladů z agendy Evidence smluv Vario nerespektovalo výchozí hodnotu ze šablony pro pole „Zobrazit”. V tomto vydání je chyba opravena.

Hodnocení

Výběr hodnocených záznamů

V agendě Hodnocení jsme upravili výběr hodnoceného záznamu z dokladových agend tak, aby výběr dokladů zobrazoval doklady pouze z agendy, která je vybrána na kartě Obecné (Hodnocená agenda/Agenda).

Dialog Výběr hodnoceného záznamu z dokladových agend nyní nabízí záznamy pouze dané agendy

Dialog „Výběr hodnoceného záznamu” z dokladových agend nyní nabízí záznamy pouze dané agendy

Evidence majetku

Inventura

Do dialogu Inventura (odpisovaného i neodpisovaného majetku) jsme přidali sloupec Poznámky inventury. Do polí sloupce můžete zapisovat poznámky k inventuře. Pokud sloupce nevidíte, přidejte je pomocí funkce zobrazovat skryté sloupce.

V okně inventury nyní nelze editovat většinu polí majetku.

Editovat lze pouze pole:

 • V inventuře majetku: StavPoznámka inventury.
 • V inventuře neodpisovaného majetku: InventuraPoznámka inventury.
 • Ostatní pole jsou pro editaci uzamčená.

Účetnictví

Účetní doklad

Rozšířili jsme pole „Částka” u tiskového formuláře „Účetní doklad” v agendě Účetnictví, aby plně zobrazovalo i větší částky.

Kontrola číselných řad

Upravili jsme funkci Kontrola číselných řad v agendě Účetnictví. Nyní se do kontroly již nezahrnují doklady typu „Počáteční zůstatek”. Vylepšili jsme také výběr knih v tabulce dialogu, přidali funkce místní nabídky, ze kterých se vám hodí především filtrování. A pro vaši lepší orientaci jsme do tabulky vložili sloupec „Agenda”.

Nově se do kontroly již nezahrnují doklady typu Počáteční zůstatek

Nově se do kontroly již nezahrnují doklady typu „Počáteční zůstatek”

Účtový rozvrh a osnova

Při aktualizaci popisu účtu v účetní osnově Vario zároveň nabízí možnost automaticky zaktualizovat i popis účtu v účetních rozvrzích. Můžete si zvolit, pro které účetní rozvrhy chcete popisy účtu upravit. V dialogu, který tuto volbu umožňuje, se mohly některé účetní rozvrhy nabízet vícekrát. Aktuální vydání tento nedostatek opravuje.

Roční účetní uzávěrka

V roční účetní uzávěrce jsme optimalizovali dotaz, který sestavuje saldokonta po dokladech pro převod do nového roku. Zpracování původní dotazu mohlo překročit SQL timeout.

Zdroje

Kontrola ceníku zdroje

V záhlaví detailu záznamu Zdroj se zobrazuje varování na nevyplněný ceník zdroje. Od tohoto vydání se varování bude zobrazovat pouze v případě, kdy za kontext použití zdroje vyberte položku „Výroba” a současně nebude definován ceník.

Změna identifikátoru

Při zobrazení zdroje z položky na dokladu Zápůjčky a přepsání jeho identifikátoru se změna identifikátoru neprojevila hned při zavření dialogu Zdroj. V tomto vydání jsme nedostatek opravili.

Systémové

Možnosti e-mailu

Dialogové okno Možnosti Altus Vario je rozhraním pro detailní nastavení vlastností Varia. Pokud jste z něj otevřeli dialog Možnosti e-mailu, mohli jste se setkat (za určitých okolností) s hlášením: „Method 'ShowPopup' of object 'CommandBar' failed”. Chybičku, která se objevovala pouze v moderním vzhledu Varia, jsme opravili.

Karta Vlastní

Při aplikaci strukturovaného klíče nad (u_*) polem na kartě Vlastní se mohlo (v určitých případech) objevit hlášení Varia „Neplatná hodnota argumentu”. V tomto vydání je chyba opravena.

Doklad

Pokud se na položce dokladu, která má nastaven stav např. „Dodat”, nahradil tento produkt stejným produktem, ale s jinou variantou nebo s jiným skladem, a mezi touto výměnou proběhla ještě navíc změna výchozího skladu, v položce dokladu se neaktualizovala „varianta”, případně ani „sklad” na novou hodnotu. To mělo za následek, že takovou položku nebylo možné např. vyskladnit. V tomto vydání je popisovaný nedostatek již opraven.

Produkt

V detailu produktu na kartě Ostatní jsme umožnili přechod šipkami mezi záznamy: Alternativní produkty, Nekompatibilní produkty, Související produkty, Příslušenství a Provedení.

Oprávnění pro objekty Varia

Při zobrazení agend „EET” nebo „Reporting” se v dialogu Možnosti Varia nedala nastavit oprávnění pro objekty Varia, protože prvky voleb nebyly přístupné. V tomto vydání jsme chybu odstranili.

Filtrování

Dialog Filtry umožňuje práci s filtry agendy. Dostupnost tlačítek „Upravit…”, „Přejmenovat…” a „Odstranit” v dialogu Filtry se ale řídila pouze podle prvního filtru v seznamu. V aktuálním vydání je zobrazení tlačítek řízeno v závislosti na vybraném filtru, aktivní filtr smazat nelze, zobrazí se hlášení „Filtr je aktivní”.

Katalog a sklad

Dialog Katalog a sklad po posledním vydání přestal přehrávat tklivé zvuky při nenalezení produktu podle EAN. V tomto vydání jsme audio chybu opravili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 08. 01. 2020 do 28. 01. 2020:

NOVé DOKUMENTy NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY