Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240624

vydání: 20240624 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

červnová aktualizace Varia je tady a my vám o ní přinášíme všechny podrobnosti. Přečtěte si, co nového vás čeká!

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240624.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění – e-podání ONZ 2022 verze 1.3 od 1. 7. 2024

Dnem 1. 7. 2024 bude zahájen příjem datové věty ONZ 2022 verze 1.3, která reflektuje legislativní změny v souvislosti se zahájením příjmu nového e-podání VPDPP (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce).

Zaměstnavatel bude od 1. 7. 2024 povinen elektronicky ohlásit nástup nového zaměstnance na DPP v termínu do 20. kalendářního dne následujícího měsíce:

  • prostřednictvím měsíčního nového výkazu VPDPP, tj. spolu s předložením údajů o výši příjmů, který bude poprvé zasílán v srpnu za měsíc červenec…

nebo

  • použitím současného tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)”.

Stejným způsobem zaměstnavatel provede i oznámení zaměstnanců na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024 a jejich DPP trvá i po tomto datu a nebyli dosud přihlášeni do evidence, neboť z DPP nevznikla účast na pojištění. U těchto zaměstnanců je povinnost oznámit nástup také v termínu do 20. 8. 2024 (tj. spolu s prvním podáním výkazu).

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění a e-podání ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) byly pro přihlášení DPP od 1. 7. 2024 provedeny změny korespondující s novou verzí datové věty 1.3.

Detaily provedených změn najdete v dokumentaci tiskového formuláře Nemocenské pojištění.

Změna hodnoty „Základ srážkové daně” pro DPP od července 2024

V souvislosti s novým zákonem č. 163/2024 Sb., který nabývá účinnosti 1. 7. 2024 a upravuje účast osob pracujících na dohodu o provedení práce na nemocenském pojištění, se mění hodnota pole Základ srážkové daně zpět na původní výši 10 000 Kč. Nová právní úprava ruší i další změny konsolidačního balíčku podle zákona č. 349/2023 Sb. Do 31. 12. 2024 se tedy podmínky zdanění a účasti na nemocenském pojištění u DPP proti prvnímu pololetí roku 2024 nemění.

Elektronická odpověď na výzvu Úřadu práce k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance

Pro zefektivnění odeslání odpovědi na výzvu Úřadu práce České republiky k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance podle novely zákona č. 117/1995 o státní sociální podpoře, § 63 odstavec 2) jsme pro uživatele modulu Mzdy připravili novou funkci.

Ke stávajícím možnostem:

  • doplnit údaje o příjmu do webového formuláře, který je autentizován prostřednictvím ISDS zaměstnavatele
  • provést úpravu zaslaného xml souboru v XML editoru (Editor pro sehrání příjmů Externí odkaz )

> přibyla možnost zaslaný xml soubor z datové zprávy do Varia načíst a automaticky doplnit o údaje o příjmu. Uživatelé doplňku Datové schránky mohou navíc požadovaný soubor přímo z Varia i odeslat.

Novou možnost odeslání údajů o příjmu najdete ve skupině výstupů Potvrzení o příjmu v tiskovém formuláři Potvrzení o příjmu – elektronicky pro ÚP. Více o postupu práce najdete v článku nápovědy tiskového formuláře Potvrzení o příjmu – elektronicky pro ÚP.

V agendě Personalistika ve skupině Potvrzení příjmu naleznete novou volbu pro formulář Potvrzení o příjmu – elektronicky pro ÚP

Obrázek: V agendě Personalistika ve skupině „Potvrzení příjmu” naleznete novou volbu pro formulář „Potvrzení o příjmu – elektronicky pro ÚP”

Nový doplněk „Tiskové úlohy”

Nový doplněk nazvaný Tiskové úlohy je určen především pro obě kategorie účetních, finanční i mzdové, které ocení jeho schopnost hromadného tisku nebo exportu tiskových formulářů. Každý měsíc potřebují tito pracovníci vytvářet PDF soubory jako například Malá rekapitulace, Mzdy, Penzijní připojištění, Životní pojištění atd. pro dané období. Namísto toho, aby museli tisknout nebo exportovat každý formulář zvlášť, mohou nyní vytvořit tiskovou úlohu, která všechny tyto formuláře vytiskne najednou. Podrobný popis a postup práce s novým doplňkem naleznete v článku nápovědy Tiskové úlohy.

S novým doplňkem Tiskové úlohy vytisknete všechny požadované formuláře najednou

Obrázek: S novým doplňkem „Tiskové úlohy” vytisknete všechny požadované formuláře najednou

Nový doplněk „Import dat Aktion”

Rádi bychom vám představili nový doplněk pro software Vario, který se jmenuje Import dat Aktion. Tento doplněk byl navržen s cílem usnadnit import údajů z docházkového systému Aktion přímo do vašeho software Vario.

Jak to funguje?

Doplněk Import dat Aktion je k dispozici ve Vario Shopu, odkud si jej můžete snadno a rychle nainstalovat do svého software Vario. Toto řešení je licencované na datový profil uživatele, což znamená, že každý uživatel může mít své vlastní specifické nastavení.

Jak využít všechny funkce doplňku?

Pokud chcete využívat všechny funkce doplňku a nastavit si jej podle svých potřeb, doporučujeme vám obrátit se na odborného konzultanta Vario. Naši konzultanti jsou k dispozici, aby vám poskytli potřebné rady a návody, které vám pomohou co nejlépe využít tento doplněk. Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Doufáme, že vám nový doplněk Import dat Aktion usnadní práci se softwarem Vario.

Nové funkce v doplňku „Výplatní lístek v PDF e-mailem”

V nastavení doplňku Výplatní lístek v PDF e-mailem naleznete dvě nové funkce: Uložit nastavení pro aktuální firmuNeposílat již odeslané.

Uložit nastavení pro aktuální firmu

Tato funkce umožňuje ukládat specifické nastavení pro každou firmu zvlášť. Pokud je možnost aktivována, jakékoli změny v nastavení se uloží pouze pro firmu, kterou právě spravujete. To znamená, že můžete mít pro každou firmu jiné nastavení. Jestliže je tato možnost aktivní, text funkce Uložit nastavení pro aktuální firmu se nezobrazuje, protože nastavení je již specifické pro danou firmu.

  • Pokud chcete vrátit nastavení zpět na výchozí hodnoty pro všechny firmy, musíte smazat soubor Vyplatni_listek_pdf_####.ini ve složce Dat, kde #### je číslo firmy.

Neposílat již odeslané

Funkce zajišťuje, že pokud byl výplatní lístek již jednou odeslán, nebude odeslán znovu. Když odesíláte výplatní lístek, informace o odeslání se zaznamená do deníku záznamů pracovního poměru. Pokud je tato možnost aktivována CheckBox - Zatržítko, při dalším odesílání výplatních lístků se již odeslané lístky přeskočí.

Funkce je užitečná zejména v případě, kdy odesíláte velké množství výplat a některé z nich se nepodaří odeslat. Můžete pak proces odesílání spustit znovu a odeslat pouze ty lístky, které se ještě neodeslaly. Tím se zabrání opakovanému odesílání již odeslaných lístků.

Věříme, že vám tato vylepšení při práci významně pomohou. Kompletní dokumentaci doplňku najdete v článku nápovědy Výplatní lístek v PDF e-mailem.

V nastavení doplňku Výplatní lístek v PDF e-mailem naleznete dvě nové funkce: Uložit nastavení pro aktuální firmu a Neposílat již odeslané

Obrázek: V nastavení doplňku „Výplatní lístek v PDF e-mailem” naleznete dvě nové funkce: „Uložit nastavení pro aktuální firmu” aNeposílat již odeslané

Doplněk ISP – platové tabulky pro rok 2024

Do doplňku ISP jsme doplnili platové tarify pro rok 2024. Nastavení tarifů je potřebné pro export dat za 1. pololetí 2024, který má být odeslán do 5. srpna 2024.

Párování pracovníků a uživatelů Varia

Aktualizovali jsme funkci pro párování pracovníků a uživatelů. Byla zavedena nová podmínka, která se vztahuje na obě existující možnosti v dialogu pro přidání chybějících pracovníků. Tato podmínka je spojena s nově zavedenou kategorií Mimo B2E. Kategorie se přidává do detailu Pracovníkapoli Kategorie, pokud zaměstnavatel nechce daného zaměstnance zapojit do Zaměstnaneckého portálu B2E. V takovém případě mu přiřadí tuto kategorii a daný pracovník nebude zahrnut do funkce Párování pracovníků a uživatelů. Podrobný popis a postup práce naleznete v aktualizovaném článku nápovědy Párování pracovníků a uživatelů Varia.

Jestliže zaměstnavatel nemá zájem zapojit daného zaměstnance do Zaměstnaneckého portálu B2E, zadá mu kategorii Mimo B2E a daný pracovník nebude párován funkcí Párování pracovníků a uživatelů

Obrázek: Jestliže zaměstnavatel nemá zájem zapojit daného zaměstnance do „Zaměstnaneckého portálu B2E”, zadá mu kategorii „Mimo B2E” a daný pracovník nebude párován funkcí „Párování pracovníků a uživatelů

Nová hodnota v odpovědi na speciální e-Podání DZDPN v doplňku „eNeschopenky”

Od 18. 4. 2024 byla odpověď na speciální e-Podání DZDPN rozšířena o řádek KodDruhuNemoci, který rozlišuje, zda dočasná pracovní neschopnost vznikla z důvodu nemoci nebo úrazu. Pro načtení této nové hodnoty byl upraven doplněk eNeschopenky. Nové pole Kód druhu nemoci s hodnotou „NEM” pro nemoc a „URZ” pro úraz najdete:

  • na kartě Neschopenky v přehledu neschopenek
  • na kartě Notifikace v přehledu notifikací
  • v detailu Notifikace
  • v detailu Neschopenky
  • v odpovídajících tiskových výstupech

Funkce načítání nového údaje je připravena pro oba dostupné zdroje notifikací – doplňky Datové schránkyElektronická podání.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 13. 05. 2024 do 24. 06. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario