Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240214

vydání: 20240214 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového a jiného.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240214.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Generování výkazů pro B2E – ELDP

Funkce Generování výkazů pro B2E byla upravena pro generování ELDP tak, aby bylo možné funkci použít jak pro původní účel hromadného generování ELDP neukončených pracovních vztahů po konci roku, tak v průběhu roku pro vytváření ELDP v daném roce ukončených pracovních vztahů. Po změně pravidel pro vytváření názvu dokumentu v poli Předmět a názvu PDF souboru v poli Soubor v záznamu dokumentu by nemělo dojít k nechtěnému přepsání dříve vygenerovaného dokumentu a souboru.

Funkce bude nově vytvářet podle nastavení parametrů v úvodním dialogu tiskového formuláře:

  • ELDP neukončené v roce – s volbou „Neukončené” a datem ukončení „Do 31. 12.” pro ELDP vytvářené po konci roku jako roční pro pracovní vztahy pokračující do dalšího roku, tedy neukončené do 31. 12.
  • ELDP ukončené v roce – s volbou „Ukončené” a datem ukončení „Od 1. 1. a Do 31. 12.” pro ELDP vytvářené v průběhu nebo na konci roku pro pracovní vztahy končící v daném roce.
  • ELDP ukončené od-do – s volbou „Ukončené” a datem ukončení „Od” mimo první den roku nebo datum ukončení „Do” mimo poslední den roku pro ELDP vytvářené v průběhu nebo na konci roku pro pracovní vztahy končící v daném roce v zadaném intervalu.
  • ELDP neukončené do – s volbou „Neukončené” a datem ukončení „Do” mimo poslední den roku pro ELDP vytvářené v průběhu roku pro pracovní vztahy pokračující po zadaném datu ukončení, tedy neukončené do zadaného data.

Tomu bude odpovídat předmět dokumentu a název souboru. Všechny varianty je možné tisknout i s jinou volbou „Období od” než výchozí 1 a s jinou volbou „Období do” než výchozí 12.

Dokumenty a PDF soubory vygenerované v předchozích vydáních nebudou touto úpravou dotčeny.

Kontrola Sazby měsíční mzdové složky s typem Příspěvek na stravování a Příspěvek – práce na dálku

Kontrola zadání sazby mzdových složek s typem Příspěvek na stravováníPříspěvek  práce na dálku upozorňující na sazbu neodpovídající stanovenému osvobozenému limitu pro daný rok se bude zobrazovat jen při prvním uložení měsíční složky s takovou sazbou.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 29. 01. 2024 do 14. 02. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario