Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210823

vydání: 20210823 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210823, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Novinky a změny

Kontrola provedení uzávěrky s výpočtem průměrů pro pracovně-právní účely

Při vytváření mezd systém kontroluje, zda byla provedena čtvrtletní uzávěrka s výpočtem průměrů pro pracovně-právní účely tak, že zjišťuje existenci platného průměru pro dané čtvrtletí. Pokud je nalezen platný průměr, usuzuje se na provedení uzávěrky bez ohledu na to, že může jít o ručně zadaný pravděpodobný průměr a uzávěrka fakticky neproběhla.

Nově nejsou do kontroly pro posouzení uzávěrky tyto pravděpodobné průměry zahrnuty.

  • Tzn., že informace o neprovedení uzávěrky se zobrazí i v případě, kdy jsou ručně zadány pravděpodobné průměry u nových nástupů.

Další novinkou je možnost přímo z dialogu uzávěrky (po klepnutí na tlačítko Zobrazit průměry)

  • poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřít detail pracovního poměru
  • poklepáním ve sloupci Rok zobrazit přehled dosud vytvořených záznamů průměrů pro pracovní poměr v aktuálním řádku k případné editaci

Doplněk ISP

V doplňku ISP (informační systém o platech) jsme napravili nefunkční načítání částky platového tarifu pro platovou třídu 11 do pole PLTARIFPR.

Do doplňku se při importu nových zaměstnanců nově importují z Varia tyto údaje:

  • pole SVZDELANIK – z agendy Personalistika, z detailu záznamu Pracovník /z karty Prac. poměry/Další údaje/Nejvyšší dosažené vzdělání
  • pole K_STATU – z agendy Personalistika z detailu Pracovník /z karty Personální/Občanství

Do ukazatele NEODCELK resp. AA0744 se nově zahrnují hodiny absence s typem složky Prac.volno-zákonné s náhradou.

Zahrnutí odměny za boj s covidem do výkonu rozhodnutí nebo exekuce

Zákonem č. 286/2021 Sb. byl upraven zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV2 s účinností od 1. 8. 2021. Nový paragraf vložený do zákona pozměňovacím návrhem bez dalších koncepčních souvislostí stanovuje, že…

… „odměna nebo jiné obdobné plnění poskytnuté zaměstnanci nebo příslušníku složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního nebo služebního úkolu, který souvisel s plněním úkolů stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v době epidemie COVID-19, podléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuci pouze z jedné poloviny.”.

Vzhledem k absenci odpovídající metodiky a přetrvávajícím nejednotným názorům, zda jde o odměny vyplacené dle § 134 nebo o mimořádný finanční benefit dle § 224 zákoníku práce, není zatím tato funkčnost do Varia zapracována.

 

Související dokumenty