Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190828

vydání: 20190828 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci nového a jiného. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190828, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Tiskový formulář Zápočtový list

Do úvodního dialogu Možnosti zápočtového listu jsme přidali pole pro tisk jména a funkce oprávněné osoby a jména, telefonu a e-mailu kontaktní osoby.

Úvodní dialog Možnosti zápočtového listu byl rozšířen o nová pole

Obrázek: Úvodní dialog Možnosti zápočtového listu byl rozšířen o nová pole

Tiskový formulář Potvrzení – odvod ZP z MVZ a Potvrzení – vyplacení odstupného

V tiskových formulářích „Potvrzení – odvod ZP z MVZ” a „Potvrzení – vyplacení odstupného” jsme upravili načítání adresy firmy z dialogu Naše firma, která se ojediněle na některých instalacích netiskla. Pokud není vyplněná „Adresa sídlo”, použije se k tisku „Korespondenční adresa”.

Nastavení párovacího znaku pro účtování mzdové složky Náhrada při DPN

V instalacích Varia na souborovém serveru je nově možné provést zaúčtování mzdové složky „Náhrada při DPN” bez nastavení párovacího znaku.

Doplněk Import dat Aktion

Doplněk „Import dat Aktion” jsme aktualizovali v souvislosti se zrušením karenční doby.

Novou aktualizovanou verzi doplňku instalujte po aktualizaci na toto nové vydání Varia.

Při použití předchozí verze doplňku s vydáním Varia 20190625 nebo vyšším je nutné ve Variu, ve mzdových složkách nemocí začínajících po 1. 7. 2019, editovat pole „Platnost od” pro načtení hodin náhrady i za první tři dny nemoci.

Aktualizovaná verze doplňku neimportuje bez možnosti výběru přímo do knihy „Mzdy”, ale do aktuální knihy agendy „Mzdy”.