Souhrn změn ve vydání 20180511

vydání: 20180511 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky květnového vydání Varia. Podívejte se, co je v systému nového nebo jiného.

  • Pozor, toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře!
  • Neobávejte se Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů. Se správou, kontrolou exspirací, exportem a smazáním osobních údajů vám pomůže zbrusu nová agenda Varia – GDPR. Její prodloužené prsty zasahují do agend Adresář, Mzdy – Personalistika a Personální management.
  • Přidali jsme novou funkci pro přijaté doklady a pokladní výdajové doklady – kontrolu zadávání duplicitního čísla dokladu dodavatele.
  • Odesíláte e-Podání prostřednictvím VREP/APEP? Zbystřete, končí platnost certifikátu 2017 – 2018.
  • Pro zvýšení zabezpečení jsme přichystali novou funkčnost propojující Dokumenty Varia s Altus Portal.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře!

Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Agenda GDPR

GDPR (Obecné nařízení pro ochranu osobních údajů)

General Data Protection Regulation je nařízení Evropské unie, která vstupuje v účinnost 25. května 2018 ve všech členských státech. GDPR zavádí nebo upřesňuje pravidla nakládání s osobními údaji. Do Varia jsme přidali novou agendu GDPR, která vám pomůže naplnit požadavky nařízení GDPR, sledovat životní cyklus osobních dat a realizovat vaše procesy nakládání s nimi.

GDPR spravuje údaje v agendách:

S agendou GDPR zvládnete:

Kde ve Variu GDPR najdete?

Volba GDPR v Adresáři je k dispozici výhradně v detailech kontaktů typu Osoba nebo Podnikající osoba na kartě Ostatní. Stejně tomu je i v agendách Mzdy – PersonalistikaPersonální management. Pomocí funkcí na kartě Ostatní můžete ke jmenovaným typům kontaktů zapisovat nové záznamy a údaje dle metodiky GDPR, exportovat je, případně i odstraňovat. Výchozí nastavení agendy splňuje evropské nařízení GDPR a respektuje české zákonné normy.

V detailech kontaktů typu Osoba nebo Podnikající osoba na kartě Ostatní přibylo nové zobrazení GDPR

V detailech kontaktů typu Osoba nebo Podnikající osoba na kartě Ostatní přibylo nové zobrazení GDPR

Vizualizace osobních údajů

  • Zobrazení agendy GDPR ukazuje souhrnné údaje o všech záznamech osobních údajů kontaktů typu Osoba, Podnikající osoba z agend Adresář, Mzdy – Personalistika a Personální management.
  • Stavy souhlasů, exspirace souhlasů a GDPR info u všech adekvátních kontaktů uvidíte v zobrazení agendy Adresář „Osoby a souhlasy se zpracováním osobních údajů”.

Vyberte si GDPR licenci

Pokud ve Vario spravujete více účetních jednotek, aktivujte si zvlášť pro každou účetní jednotku (Naše firma) novou licenci agendy GDPR. Podrobnosti o licenční politice agendy GDPR popisujeme v odstavci Základní přehled licencí GDPR.

Systém Altus Vario nabízí pokročilé nástroje, díky kterým dokážete vyhovět požadavkům nařízení GDPR.

Podrobný „manuál” naleznete v nápovědě agendy GDPR a v souvisejích dokumentech:

V dialogu GDPR Nastavení zkrotíte nařízení EU jedna dvě. Rozhraní slouží k detailnímu nastavení šablon pro export a smazání dat v agendách Adresář, Mzdy a Personalistika a Personální management

V dialogu GDPR Nastavení zkrotíte nařízení EU jedna dvě. Rozhraní slouží k detailnímu nastavení šablon pro export a smazání dat v agendách Adresář, Mzdy a Personalistika a Personální management

Přijaté doklady

Kontrola duplicit variabilních symbolů a čísel dokladů dodavatele

Do aktuálního vydání Varia jsme přidali novou funkci pro přijaté dokladypokladní výdajové doklady – kontrolu zadávání duplicitního čísla dokladu dodavatele. Jestliže aktivní kontrola duplicitu odhalí, zobrazí se podobný dialog, který už nějaký pátek upozorňuje na zdvojení variabilních symbolů plateb v dokladech.

Jestliže aktivní kontrola duplicitu odhalí, zobrazí se podobný dialog, který upozorňuje na zdvojení variabilních symbolů plateb v dokladech

  • Zvýšený „dozor” zapnete v možnostech modulu Přijaté doklady volbou CheckBox - Zatržítko Kontrolovat zadání duplicitních VS a ČD dodav..
  • Pokud v dokladu není vyplněn kontakt (firma), kontrola probíhá nad všemi záznamy, pokud vyplněn je, zkontrolují se doklady konkrétního kontaktu (firmy).

Na zdvojení čísel dokladů dodavatele si nyní posvítí nová kontrolní funkce spárovaná s hlídačem duplicit variabilních symbolů

Na zdvojení čísel dokladů dodavatele si nyní posvítí nová kontrolní funkce spárovaná s hlídačem duplicit variabilních symbolů

Elektronická podání – komunikace s ČSSZ

Upozorňujeme klienty, kteří podávají e-Podání prostřednictvím VREP/APEP, že 12. 6. 2018 končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2018”. Nový šifrovací certifikát „DIS.CSSZ.2019” s platností od 2. 5. 2018 do 2. 5. 2019 je k dispozici v sekci e-Podání Ke stažení (Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 2. 5. 2019)) na adrese http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ Externí odkaz

Altus Portal

Dokumenty Varia do Altus Portalu

Pro zvýšení zabezpečení máme novou funkčnost propojující Dokumenty Varia s Altus Portal. Připojený Dokument tak nově umíme ukládat do Altus Portal, kde lze k dokumentům efektivně řídit přístupy.

Pokud používáte funkci připojených Dokumentů a dokumenty ukládáte do sdílené složky pro ukládání dokumentů a záznamů, doporučujeme zkontrolovat, jak máte dokumenty zabezpečeny mimo Vario.

Příklad

Když k přijatým fakturám připojujete PDF naskenované faktury a na úrovni Varia zakážete uživateli přístup do Přijatých dokladů, je třeba myslet na to, že je vhodné řešit také oprávnění ke složkám dokumentů na síti, aby se uživatel nedostal do sdílené složky s dokumenty například pomocí Win Průzkumníka a PDF dokument neotevřel mimo Vario.

S tímto může pomoci a správu výrazně zjednodušit ukládání dokumentů do Portalu.

Opravy a úpravy

Mzdy

Pracovní rozvrhy

Od tohoto vydání se nerovnoměrné rozvrhy v nabídkách rozvrhů zobrazují bez počátečního textu „Nerovnoměrný”. Vylepšili jsme také parametry nabídek. Nyní jsou širší, seznam je zarovnaný zleva a setříděný – první se zobrazují rovnoměrné rozvrhy podle abecedy, za nimi následují nerovnoměrné podle abecedy. Ze seznamu můžete položku vybrat rychle náklepem.

Kde ke změně došlo:

Text „Nerovnoměrný” zůstal pouze v dialogu Přehled rozvrhů, v zobrazeních a tisících. Věříme, že vám nová úprava zpřehlední výběr rozvrhů a usnadní práci.

Prodejna

Vydat zakázku (zobrazení)

V modulu Prodejna – v dialogu „Vydat zakázku (zobrazení)” – nově ukládáme pro aktuálně přihlášeného uživatele Varia jeho poslední použité zobrazení. Díky tomu při následujícím otevření dialogu už není potřeba přepínat mezi zobrazeními.

Přijaté doklady

Změna pořadí textových polí

U přijatých dokladů jsme vyměnili pořadí textových polí „Číslo dokladu dodavatele” a „Variabilní symbol”. Vario nyní samo vytvoří „Variabilní symbol” podle „Čísla dokladu dodavatele”.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 25. 04. 2018 do 11. 05. 2018:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY