Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200831

vydání: 20200831 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v srpnovém vydání Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20200831, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Solitea, a.s.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného – oprava

V papírové podobě tiskového formuláře „Přehled o platbě pojistného” se od tohoto vydání v řádku 3 u volby „Ano” zobrazuje „křížek” a v řádku 4 „nula” i v případě, že prominutí pojistného bylo uplatněno u všech pracovních poměrů a pojistné za zaměstnavatele je nulové.

Hromadné zadávání – Paušální částka

K novému poli „Údaj 1” byla přidána možnost rozbalení nabídky číselníku klávesou F4. Nabídka zobrazuje hodnoty číselníku připojeného k poli „Údaj 1” tabulky Mzdy, který je obvykle provázán k poli „Údaj 1” v detailu mzdové složky v dialogu „Výchozí složka” a „Měsíční složka”.

Dialog Pracovní poměr – karta Nastavení – nová volba výběru výchozích mzdových složek

V dialogu „Pracovní poměr” na kartě Nastavení přibyla v nabídce „Výchozí mzdové složky” nová volba Vybrané. Při použití této položky se v tabulce výchozích mzdových složek zobrazí pouze ty mzdové složky, které odpovídají v tabulce právě vybrané mzdové složce. Novou funkci lze vhodně využít pro získání přehledu o historickém vývoji hodnot konkrétní složky, při ukončování platnosti stávající a vytváření nové pokračující složky např. tlačítkem  OK + Navazující .

Výpočet průměru pro PPÚ při výplatě mzdy poskytnuté za delší období

Podle § 358 zákoníku práce by se poměrná část mzdy poskytnutá za delší období než čtvrtletí měla zahrnovat do průměru v dalších čtvrtletích ve výši odpovídající odpracované době. Krácení částek vyplacených mzdovými složkami např. Roční prémie, Pololetní prémie, 13. plat vzhledem k odpracované době rozhodného období, zajišťuje zatržený parametr „Krátit odměny” v dialogu „Nastavení” v posledním období čtvrtletí. Při zaškrtnutém parametru dochází ke krácení těchto mzdových složek v poměru odpracované doby v daném čtvrtletí a časového fondu daného rozvrhu v souladu se zákoníkem práce.

V případě, že parametr zaškrtnutý není, doporučujeme jeho správné nastavení – tedy CheckBox - Zatržítko.

Pokud ve vydání Vario 20200525 nebo vyšším byla provedena uzávěrka čtvrtletí s nezatrženým parametrem, odpovídající podíl dlouhodobých mzdových složek se do průměru nezahrnul vůbec. V tom případě doporučujeme kontrolu průměrů za 2. čtvrtletí 2020, případnou opravu průměrů a revizi mzdových složek v dalších obdobích, ve kterých byly chybné průměry použity.

 

Související dokumenty