Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210428

vydání: 20210428 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v dubnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210428,  na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Novinky a změny

Účtování mzdové složky Příspěvek při karanténě

O částky příspěvků při karanténě vyplácené zaměstnancům ve mzdě se v modulu Mzdy automaticky snižuje odvod sociálního pojištění při tvorbě platebního příkazu v období zúčtování příspěvku. Tomu odpovídá i způsob účtování příspěvku při karanténě.

Modul Mzdy umožňuje dva způsoby účtování mzdové složky Příspěvek při karanténě:

1. Rozvahově v rámci účtové skupiny 33, kdy se na vyplacené částky příspěvku zaměstnanci pohlíží jako na platbu hrazenou státem, kdy zaměstnavatel je pouze zprostředkovatelem dané platby. Jde o způsob obdobný dřívějšímu vyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnavatelem. V tomto případě k zaúčtování příspěvku nastavte pro mzdovou složku Příspěvek při karanténě předkontaci připravenou v modulu Účetnictví se souvztažností 336/331 s odpovídajícím analytickým členěním.

2. Rozvahově i výsledkově, kdy se příspěvek posuzuje jako náhrada mzdy vyplacená zaměstnavatelem, která je kompenzována snížením nákladů na sociální pojištění. V tomto případě je nutné v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek zatrhnout u mzdové složky Příspěvek při karanténě-náklad pole Účtovat. K zaúčtování příspěvku pak nastavte pro mzdovou složku

  • Příspěvek při karanténě předkontaci se souvztažností 336/524 s odpovídajícím analytickým členěním

a

  • Příspěvek při karanténě-náklad předkontaci se souvztažností 521/331 s odpovídajícím analytickým členěním.

Zákon č. 121/2021 Sb. způsob účtování příspěvku při karanténě přesně nedefinuje a odborné výklady postupu účtování nejsou ke dni vydání jednoznačné. Je na rozhodnutí uživatele, který ze způsobu účtování zvolí.

Úprava výpočtu příspěvku při karanténě při časové návaznosti běžné nemoci a karantény resp. izolace, které nejsou jednou sociální událostí

V novém vydání je výpočet příspěvku při karanténě upraven v případě, že pracovní neschopnost, která je karanténou nebo izolací, navazuje na běžnou nemoc. Příspěvek v tom případě náleží od prvního dne karantény resp. izolace, pokud má v poli Práce neschopen od datum vzniku karantény resp. izolace, tedy po dobu 14 kalendářních dní nebo do skončení karantény bez ohledu na délku předchozí běžné nemoci.

Upravené tiskové formuláře

Sociální pojištění – rekapitulace po poměrech a Sociální pojištění – celkem po obdobích

Do tiskových formulářů Sociální pojištění – rekapitulace po poměrechSociální pojištění – celkem po obdobích byly zahrnuty částky vyplacené mzdovou složkou Příspěvek při karanténě.

Mzdové listy, Mzdové listy - po období, Mzdové listy - výběr

Do přehledu náhrad těchto tiskových výstupů byly přidány mzdové složky s typem Prac.volno-ostatní-s náhradou.

 

Související dokumenty