Mzdy – Nastavení roku 2022

vydání: 20211215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2022 jsme vydali aktualizaci systému Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2022 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2022.

Další novinky roku 2022 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální. 

Předpokládáme, že následující vydání přinese možnost vyplácet příspěvek při karanténě, který je aktuálně projednáván. Dále také plánujeme nastavení nových částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 a životního minima jednotlivce, jejichž změnu plánuje projednat vláda. Bez nastavení této částky není doporučeno v tomto vydání zpracovávat mzdy zaměstnancům s exekučními srážkami. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2021.

Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20211215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd od ledna roku 2022. Upozornění se objeví u prvního výpočtu mzdy za leden roku 2022 po otevření Varia.

Pro kompletní nastavení modulu Mzdy pro rok 2022 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Varia na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2021).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Varia na další vydání, která budou k dispozici v průběhu ledna 2022.

1. Aktualizace softwaru Vario

 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2022.
 • Všechny výpočty mezd pro rok 2022 provádějte na aktualizovaném vydání Varia!
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci na toto vydání s nastavením roku 2022.
 • Stáhněte si aktuální vydání Vario (vydání 20211215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení tohoto vydání jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2021 po zpracování mezd za prosinec spusťte:
  • v agendě Mzdy z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz Dovolená… vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky nového rokuNenastavené nároky, Neomluvená absence, Rozdílný nárokPřečerpaný nárok.
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Nastavte parametry pro vytvoření nových a dříve vytvořených nároků. Klepnutím na tlačítko Provedení roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2022.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené.
 • Doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2022, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2022 – v dialogu Mzda na kartě Obecné klepněte na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

Více informací o roční uzávěrce dovolené roku 2021 naleznete v článku nápovědy Dovolená od roku 2021.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2022 oproti roku 2021

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu takto:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM SVÁTEK
01. 01. 2022 Den obnovy samostatného českého státu
15. 04. 2022 Velký pátek
18. 04. 2022 Velikonoční pondělí
01. 05. 2022 Svátek práce
08. 05. 2022 Den vítězství
05. 07. 2022 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2022 Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2022 Den české státnosti
28. 10. 2022 Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2022 Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. 12. 2022 Štědrý den
25. 12. 2022 1. svátek vánoční
26. 12. 2022 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
01 31 21 0
02 28 20 0
03 31 23 0
04 30 19 2
05 31 22 0
06 30 22 0
07 31 19 2
08 31 23 0
09 30 21 1
10 31 20 1
11 30 21 1
12 31 21 1

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2022, která činí: 227,15 Kč / 340,55 Kč / 681,10 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2021 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2022 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Způsob zaokrouhlování je upraven v souladu s metodikou MPSV.

Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda 

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 38 911 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2022 činí 1 867 728 Kč.

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2022 činí 38 911 Kč.

f) Minimální mzda

Návrh nařízení vlády na zvýšení minimální mzdy na částku 16 200 Kč měsíčně a 96,40 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda).

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Zákonem č. 253/2021 Sb. se s účinností od 1. 1. 2022 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 14 570 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2022 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

h) Nová hodnota základní slevy na poplatníka

Zákonem č. 609/2020 Sb. se od roku 2022 zvyšuje sleva na poplatníka na částku 30 840 Kč (dialog Nastavení, karta Daňové, tabulka Nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění). 

ch) Nové hodnoty daňového zvýhodnění na 2. a další dítě

Zákonem č. 285/2021 Sb. bylo zvýšeno daňové zvýhodnění na druhé dítě na 22 320 Kč a na třetí a další dítě na 27 840 Kč (dialog Nastavení, karta Daňové, tabulka Nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění). Tyto hodnoty platí i pro roční zúčtování daně zpětně za rok 2021, stejně jako zrušení ročního limitu daňového bonusu.

i) Nový odpočet z daně pro uplatnění úroků

Pro možnost promítnutí do tiskového formuláře Žádost o roční zúčtování daně a kontrolu limitu uplatněných odpočtů úroků z úvěrů na obstarání bytové potřeby byl přidán nový odpočet Odpočet – úroky – obstarání po 1. 1. 2021, a to do roku 2021 i 2022, který je možné použít maximálně v částce do sníženého limitu 150 000 Kč při obstarání bytové potřeby po 1. 1. 2021 (dialog Nastavení, karta Daňové, tabulka Nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění).

j) Nová sleva na dani za zastavenou exekuci

Pro uplatnění nové slevy z daně poplatníka od roku 2022 dle zákona č. 286/2021 Sb. ve výši náhrady za zastavenou exekuci byla přidána nová roční sleva Sleva – za zastavenou exekuci (dialog Nastavení, karta Daňové, tabulka Nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění).

k) Normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce

Nastavení nových hodnot do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia po jejich schválení.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2022 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

 

Související dokumenty