Souhrn změn ve vydání 20160829

vydání: 20160829 - verze: 14

Účetnictví

Intrastat – změna kursu

Podle nové legislativy vstupují doklady do výkazu Intrastat přepočtené kursem pro DPH místo dosavadního kursu celního. Změna se týká již výkazu podávaného za srpen. V tomto vydání je úprava, která správný přepočet zajišťuje.

  1. Doklady do výkazu Intrastat se do července 2016 přepočítávají celním kursem uvedeným v kursovním lístku ve sloupci Celní kurs. Ten je vyhlašován vždy měsíčně Celní správnou ČR. V kursovním lístku je tedy zapsán ke dni vyhlášení, v následujících dnech je uveden Celní kurs=0. Při zahrnutí dokladu do Intrastatu se pro přepočet použije nejbližší nenulový kurs.
  2. S platností od srpna 2016 se doklady do výkazu Intrastat přepočítávají kursem DPH. Od tohoto období Intrastat pro výpočet hodnoty použije kurs z karty Obecné na dokladu.

Informace o možnostech podání naleznete na www stránkách Celní správy ČR Externí odkaz.